OHLÁŠKY 9. srpna 2020 – 19. neděle v mezidobí

9. srpna 2020 – 19. neděle v mezidobí

V pondělí je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

V úterý je památka sv. Kláry, panny

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace.

V pátek je památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

V sobotu je slavnost Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. v kapli v 16.30