OHLÁŠKY 26. července 2020 – 17. neděle v mezidobí

26. července 2020 – 17. neděle v mezidobí V pondělí je památka sv. Gorazda a druhů V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace. Ve středu je památka sv. Marty V pátek je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze V sobotu je památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve Modleme se, aby se dále nešířila nemoc covid-19.

OHLÁŠKY 12. července 2020 – 15. neděle v mezidobí

12. července 2020 – 15. neděle v mezidobí V úterý bl. Hroznaty, mučedníka V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace. Ve středu je památka sv. Bonaventury, biskupa a uč.církve Ve čtvrtek je svátek Výročí posvěcení katedrály v Ostravě V pátek Panny Marie Karmelské Stále platí během bohoslužby některá hygienická i liturgická omezení. Začaly bohoslužby v kapli PM Pomocnice … Číst dálOHLÁŠKY 12. července 2020 – 15. neděle v mezidobí

OHLÁŠKY 5. července 2020 – slavnost sv. Cyrila a Metoděje

5. července 2020 – slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace. V sobotu je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy Sbírka na dostavbu diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí činila 3 400,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Stále platí během bohoslužby některá hygienická i … Číst dálOHLÁŠKY 5. července 2020 – slavnost sv. Cyrila a Metoděje

OHLÁŠKY 28. června 2020 – 13. neděle v mezidobí

28. června 2020 – 13. neděle v mezidobí V pondělí je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace. V pátek je svátek sv. Tomáše, apoštola V sobotu je sv. Prokopa, opata V neděli je slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Sbírka na splátku půjčky činila … Číst dálOHLÁŠKY 28. června 2020 – 13. neděle v mezidobí

OHLÁŠKY 21. června 2020 – 12. neděle v mezidobí

21. června 2020 – 12. neděle v mezidobí V úterý je památka sv. Josefa Kafassa, kněze Po mši sv. je půlhodinová tichá adorace. Ve středu je slavnost Narození sv. Jana Křtitele Tuto neděli je sbírka na splátku půjčky. Příští neděli je sbírka na dostavbu diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí V pondělí 22. 6. ve … Číst dálOHLÁŠKY 21. června 2020 – 12. neděle v mezidobí

OHLÁŠKY 14. června 2020 – 11. neděle v mezidobí

14. června 2020 – 11. neděle v mezidobí V pátek je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA V sobotu je památka Neposkvrněného Srdce P. Marie Příští neděli je sbírka na splátku půjčky. Stále platí během bohoslužby hygienická i liturgická omezení. V úterý bude po mši bude půlhodinová tichá adorace. Kostel se otevírá hodinu před bohoslužbou a modlí se růženec. … Číst dálOHLÁŠKY 14. června 2020 – 11. neděle v mezidobí

OHLÁŠKY 7. června 2020 – slavnost Nejsvětější Trojice

7. června 2020 – slavnost Nejsvětější Trojice Ve čtvrtek je slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ V pátek je památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny a druhů, mučedníků V sobotu je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve Sbírka na Diecézní charitu činila 5 700,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Stále platí během bohoslužby hygienická i liturgická omezení.

OHLÁŠKY 31. května 2020 – slavnost Seslání Ducha svatého

31. května 2020 – slavnost Seslání Ducha svatého V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve Ve středu je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze V pátek je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka Příští neděli je slavnost Nejsvětější trojice Dnes je sbírka na Diecézní charitu. … Číst dálOHLÁŠKY 31. května 2020 – slavnost Seslání Ducha svatého