OHLÁŠKY 17. listopadu 2019 – 33. neděle v mezidobí

17. listopadu 2019 – 33. neděle v mezidobí V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace Ve čtvrtek je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě V pátek je památka sv. Cecílie, panny a mučednice V neděli je slavnost Ježíše Krista Krále Dnes je sbírka na splátku půjčky. Příští neděli bude sbírka na Bibli. Můžete si zakoupit kalendáře na … Číst dálOHLÁŠKY 17. listopadu 2019 – 33. neděle v mezidobí

OHLÁŠKY 10. listopadu 2019 – 32. neděle v mezidobí

10. listopadu 2019 – 32. neděle v mezidobí V pondělí je památka sv. Martina, biskupa V úterý je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace Ve středu je památka sv. Anežky České, panny Příští neděli je sbírka na splátku půjčky. Další neděli sbírka na Bibli. Můžete si zakoupit kalendáře na … Číst dálOHLÁŠKY 10. listopadu 2019 – 32. neděle v mezidobí

OHLÁŠKY 3. listopadu 2019 – 31. neděle v mezidobí

3. listopadu 2019 – 31. neděle v mezidobí V pondělí je památka sv. Karla Boromejského, biskupa V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace V sobotu je svátek Posvěcení lateránské baziliky Sbírka na misie činila 6 800,-Kč.Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Do 8. 11. je možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci . Dušičková pobožnost na hřbitově je … Číst dálOHLÁŠKY 3. listopadu 2019 – 31. neděle v mezidobí

OHLÁŠKY 20. října 2019 – 29. neděle v mezidobí

20. října 2019 – 29. neděle v mezidobí V úterý je sv. Jana Pavla II., papeže V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace Dnes je sbírka na splátku půjčky. Další neděli bude sbírka na misie. Od 25. 10. Do 8. 11. Je možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitova, kde se pomodlíme … Číst dálOHLÁŠKY 20. října 2019 – 29. neděle v mezidobí

OHLÁŠKY 13. října 2019 – 28. neděle v mezidobí

13. října 2019 – 28. neděle v mezidobí V úterý je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace Ve středu je slavnost sv. Hedviky, řeholnice, patronky Slezska Ve čtvrtek památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka V pátek je svátek sv. Lukáše, evangelisty Příští neděli je sbírka … Číst dálOHLÁŠKY 13. října 2019 – 28. neděle v mezidobí

OHLÁŠKY 6. října 2019 – 27. neděle v mezidobí

6. října 2019 – 27. neděle v mezidobí V pondělí je památka Panny Marie Růžencové V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace Pátek je sv. Jana XXIII., papeže V sobotu sv. Radima, biskupa V úterý po mši a adoraci se sejdou na faře pletařky obvazů pro misie. Můžete si vyzvednout časopis Okno. Po mši proběhne sčítání účastníků … Číst dálOHLÁŠKY 6. října 2019 – 27. neděle v mezidobí

OHLÁŠKY 29. září 2019 – 26. neděle v mezidobí

29. září 2019 – 26. neděle v mezidobí V pondělí je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve V úterý je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a uč. církve V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace Ve středu je památka svatých andělů strážných V pátek je památka sv. Františka z Assisi Sbírka na církevní … Číst dálOHLÁŠKY 29. září 2019 – 26. neděle v mezidobí

OHLÁŠKY 22. září 2019 – 25. neděle v mezidobí

22. září 2019 – 25. neděle v mezidobí V pondělí je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace V pátek je památka sv. Vincence z Paula, kněze V sobotu slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa V sobotu 28. září na sv. Václava bude mše sv.v 8,30 hod. Dnes je sbírka na … Číst dálOHLÁŠKY 22. září 2019 – 25. neděle v mezidobí

OHLÁŠKY 15. září 2019 – 24. neděle v mezidobí

15. září 2019 – 24. neděle v mezidobí Svátky v týdnu V pondělí je sv. Ludmily, mučednice V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace V pátek je památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Hasanga a druhů,mučedníků V sobotu svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty Dne je sbírka na splátku půjčky. Příští neděli na církevní školy. Přihlášky … Číst dálOHLÁŠKY 15. září 2019 – 24. neděle v mezidobí

OHLÁŠKY 8. září 2019 – 23. neděle v mezidobí

8. září 2019 – 23. neděle v mezidobí Svátky v týdnu V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace V pátek je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve V sobotu svátek Povýšení svatého kříže Příští neděli je sbírka na splátku půjčky. Další neděli na církevní školy. Můžete se vyzvednout časopis Okno. Je nové číslo salesiánského … Číst dálOHLÁŠKY 8. září 2019 – 23. neděle v mezidobí