OHLÁŠKY 16. srpna 2020 – 20. neděle v mezidobí

16. srpna 2020 – 20. neděle v mezidobí

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace.

Ve čtvrtek je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

V pátek je památka sv. Pia X., papeže

V sobotu je památka Panny Marie Královny

  • Vyzvedněte si prázdninové číslo farního časopisu Společenství
  • Už nemusíme nosit v kostele roušky a jsou zrušeny liturgická omezení kvůli šíření nemoci Covid-19.