OHLÁŠKY 2. srpna 2020 – 18. neděle v mezidobí

2. srpna 2020 – 18. neděle v mezidobí

V úterý je památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace.

Ve čtvrtek je svátek Proměnění Páně

V pátek je první v měsíci

V sobotu je památka sv. Dominika, kněze