OHLÁŠKY 10. října 2021 – 28. neděle v mezidobí

10.  října 2021 – 28. neděle v mezidobí V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace. V pátek je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve V sobotu je slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska V sakristii si můžete zakoupit misijní kalendář 300 Kč.(150Kč) Pozvání na sdílení nad biblí. Sedm setkání hodinu týdně ve skupince … Číst dál

OHLÁŠKY 3. října 2021 – 27. neděle v mezidobí

3. října 2021 – 27. neděle v mezidobí V pondělí je památka sv. Františka z Assisi V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace. Ve čtvrtek je památka Panny Marie Růžencové Sbírka na církevní školy činila 5 600Kč.Všem dárcům Pán Bůh zaplať. V sakristii si můžete zakoupit misijní kalendář 300 Kč.(150Kč) Pozvání na sdílení nad biblí. Sedm setkání … Číst dál

OHLÁŠKY 26. září 2021 – 26. neděle v mezidobí

26. září 2021 – 26. neděle v mezidobí V pondělí je památka sv. Vincence z Paula,kněze V úterý je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona  českého národa Ve středu je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů Ve čtvrtek je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve V pátek je památka sv. Terezie o Dítěte Ježíše, panny a učitelky … Číst dál

OHLÁŠKY 19. září 2021 – 25. neděle v mezidobí

19. září 2021 – 25. neděle v mezidobí V pondělí je památka sv. Ondřeje Kim Tae-goňa, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků V úterý je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty V úterý po mši půlhodinová tichá adorace. Ve čtvrtek je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze Mše sv. na slavnost sv. Václava, bude jako každé úterý v 16.30 hod. … Číst dál

OHLÁŠKY 12. září 2021 – 24. neděle v mezidobí

12. září 2021 – 24. neděle v mezidobí V pondělí je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve V úterý je svátek Povýšení svatého kříže V úterý po mši půlhodinová tichá adorace. Ve středu je památka Panny Marie Bolestné Ve čtvrtek je památka sv. Ludmily, mučednice (výročí 1100 let) Příští neděli je sbírka na opravu střechy kostela. … Číst dál

OHLÁŠKY 5. září 2021 – 23. neděle v mezidobí

5. září 2021 – 23. neděle v mezidobí V úterý po mši půlhodinová tichá adorace. Ve středu je svátek Narození Panny Marie V sobotu 11. září od 8 hod.bude brigáda na odstranění střešního šindele. V neděli 12. září bude od 15 hod. farní odpoledne. V 15 hod. požehnání v kostele a potom posezení na středisku. Prosím, doneste něco napečeného ke … Číst dál

OHLÁŠKY 29.srpna 2021 – 22. neděle v mezidobí

29. srpna 2021 – 22. neděle v mezidobí V úterý po mši půlhodinová tichá adorace. V pátek je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a uč.církve V sobotu je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve V sobotu 11. září bude brigáda na odstranění střešního šindele. V neděli 12. září bude od 15 hod. farní odpoledne. Požehnání a posezení na … Číst dál

OHLÁŠKY 22. 8. 2021 – 21. neděle v mezidobí

22. srpna 2021 – 21. neděle v mezidobí V úterý je svátek sv. Bartoloměje, apoštola V úterý po mši půlhodinová tichá adorace. Ve středu je bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka V pátek je památka sv. Moniky V sobotu je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve Sbírka na opravu střechy kostela činila 8 840,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh … Číst dál

OHLÁŠKY 15. 8. 2021 – slavnost Nanebevzetí Panny Marie

15. srpna 2021 – slavnost Nanebevzetí Panny Marie V úterý po mši půlhodinová tichá adorace. V pátek je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve V sobotu je památka sv. Pia X., papeže V neděli je slavnost Nanebevzetí Panny Marie Dnes je sbírka na opravu střechy kostela. V pátek 20. 8. budou v našem kostele oddáni – Lenka Polesová a … Číst dál

OHLÁŠKY 8. srpna 2021 – 19. neděle v mezidobí

8. srpna 2021 – 19. neděle v mezidobí V pondělí je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy V úterý je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka V úterý po mši půlhodinová tichá adorace. Ve středu je památka sv. Kláry, panny V sobotu je památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka V neděli je slavnost … Číst dál