ROZPIS BOHOSLUŽEB

Neděle 5. února – 5. neděle v mezidobí

8.30      za + otce Karla Jaška

10.15     za farníky

Úterý  7. února

                   16.30    za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa  8. února

18.00    za + Jana Stejskala

Čtvrtek  9. února          

16.30    za Sedlákovi

Pátek  10. února

16.30   za + rodinu Čaplovu, DVO a nová duchovní povolání

Neděle 12. února  – 6. neděle v mezidobí 

8.30      za + manžela a rodiče z obou stran

10.15    za + prof. Miloslava Pastrňáka, manželku Marii,

dceru Jarmilu a za živou rodinu a o Boží ochranu

 

Neděle 29. ledna – 4. neděle v mezidobí

          8,30 Na poděkování Pánu Bohu za 90 let života s prosbou o Boží ochranu

          10,15 Za + rodiče Marii a Josefa Pěchačkovy a DVO

Úterý 31. ledna

     16,30 Za + Petra Vingláře

Středa 1. února

18,00 Za + živou rodinu Greplovu a Tomaštíkovu

Čtvrtek 2. února

16,30 Za + a živou rodinu a DVO

Pátek 3. února

16.30  Za + vnuka, bratra a rodiče Bartošovi

 

Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů – město je pod duchovní správou farnosti sv. Anny.

              

Neděle 5. února

          8,30 Za + otce Karla Jaška

          10,15 Za farníky

 

Neděle 21. ledna- 3. neděle v mezidobí

          8,30 Za zdraví manžela a živou rodinu

          10,15 Za dar života a víry pro Rudolfa

Úterý 24. ledna

     16,30 Za zemřelého Zdeňka Sekaninu

Středa 25. ledna

18,00 Za uzdravení manželů Hrabčíkových

Čtvrtek 26. ledna

16,30 Za dobrodince salesiánského díla

Pátek 27. ledna

16.30  Za Vařejkovi

Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů – město je pod duchovní správou farnosti sv. Anny.               

Neděle 21. ledna

          8,30 Na poděkování Pánu Bohu za 90 let života s prosbou o Boží ochranu

          10,15 Za + rodiče Marii a Josefa Pěchačkovy a DVO

 

Neděle 15. ledna- 2. neděle v mezidobí

          8,30 Za rodinu Švarcovu

          10,15 ——

Úterý 17. ledna

16,30 Za živé a zemřelé členy živého růžence

Středa 18. ledna

18,00 za Jaroslava Kotaše

Čtvrtek 19. ledna

16,30 Za + Jana Šudřicha a manželku

Pátek 20. ledna

16.30  Za bratra Laďu

Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů – město je pod duchovní správou farnosti sv. Anny.               

Neděle 21. ledna

          8,30 Za zdraví manžela a živou rodinu

          10,15 Za dar života a víry pro Rudolfa

Neděle 8. ledna – Svátek Křtu Páně

8,30 Za + Jiřího Špiříka

10,15 Za farníky

Úterý 10. ledna

16,30 Za vyřešení těžké životní situace

Středa 11. ledna

18,00 za farníky

Čtvrtek 12. ledna

16,30 Za Brigitu a její rodinu

Pátek 13. ledna

16.30  Za ——-

Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů – město je pod duchovní správou farnosti sv. Anny.                

Neděle 15. ledna

8,30 Za rodinu Švarcovu

10,15 ——

Neděle 1.ledna Slavnost Matky Boží, Panny Marie

                 8,30 Za + manželku, bratra a rodiče z obou stran

                 10,15 Za + Mariána Pilarika a rodiče Josefa a  Terezii Pilarikovy

Úterý  3. ledna

16,30 Za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa  4. ledna

18,00 za farníky

Čtvrtek  5. ledna

16,30 Za DVO a + a živou rodinu

Pátek  6. ledna

16.30  Za + Jarmilu Davidovou a rodiče

Sobota  31. prosince

Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů – město je pod  duchovní správou farnosti sv. Anny.                

Neděle 8. ledna

          8,30 Za + Jiřího Špiříka

          10,15 Za farníky

 

Neděle 25. prosince Slavnost Narození Páně-Boží hod

          8,30 Za + rodiče z obou stran

          10,15 Za farníky

Pondělí 26. prosince Svátek sv. Štěpána, mučedníka

          8,30 Za živou rodinu Racovskou, manžela a syna

          10,15 Za Boženu a Zdeňka Fukalovi a rodiče z obou  stran

Úterý  27. prosince

     Mše svatá nebude

Středa  28. prosince

Mše svatá nebude

Čtvrtek  29. prosince

Mše svatá nebude

Pátek   30. prosince

16.30  Na poděkování za minulý rok a Boží požehnán  pro rodinu

Sobota  31. prosince

16,00 Na poděkování a za farníky              

Neděle 1.ledna Slavnost Matky Boží, Panny Marie

          8,30 —–

          10,15 Za farníky

Neděle 18. prosince 4. neděle adventní 

8,30 Za + Františka Loučku

10,15 Za + a živou rodinu Adamcovu a Žvakovu

Úterý  20. prosince

                        16,30  Za rodinu Švarcovu

Středa  21. prosince

18.00   Za rodinu Kopečkovu

Čtvrtek  22. prosince

16.30  Na poděkování za dar víry pro rodinu

Pátek   23. prosince

16.30  —–

Sobota 24. prosince

15,00 za rodiny

Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů – město je pod duchovní správou farnosti sv. Anny.              

Neděle 25. prosince Slavnost Narození Páně-Boží hod

8,30  Za + rodiče z obou stran

10,15  Za farníky

Neděle 11. prosince 3. neděle adventní 

          8,30 Za farníky

          10,15 Za dceru Annu, manžela a DVO

Úterý  13. prosince

     16.30  Za živé a zemřelé členy živého růžence

Středa  14. prosince

18.00   Za dobrodince

Čtvrtek  15. prosince

16.30  farníky

Pátek   16. prosince

16.30  —–

Sobota 17.prosince

          10,00 za rodinu Švarcovu

Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů – město je pod duchovní správou farnosti sv. Anny.              

Neděle 18. prosince 4. neděle adventní 

          8,30 Za + Františka Loučku

          10,15 Za + a živou rodinu Adamcovu a Žvakovu

 

Neděle 4. prosince  2. neděle adventní  

                      8.30  Za + rodiče sourozence a DVO

10.15   Za farníky

Úterý  6. prosince

16.30  Za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa  7. prosince

18.00   Za rodinu Kopečkovu

Čtvrtek  8. prosince

16.30 mše svatá nebude sloužena, mše svatá u Sv. Anny  v 17,30 hodin -zasvěcení města Havířova Neposkvrněnému  srdci Panny  Marie

Pátek   9. prosince

16.30  —–

Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů – kaple je pod duchovní správou farnosti sv. Anny.              

Neděle 11. prosince 3. neděle adventní

8,30 Za farníky

10,30 Za dceru Annu, manžela a DVO

                              

Neděle 27. listopadu 1. neděle adventní 

                 8.30  Za +Rudolfa Jurka a živou rodinu

10.15   Za farníky

Úterý  29. listopadu

      16.30  Za + Annu a Emila Fober

Středa  30. listopadu

18.00   Za rodinu Švarcovu

Čtvrtek  1. prosince

16.30  Za rodinu Kopečkovu

Pátek   2. prosince

16.30  Za + rodinu z obou stran a DVO

Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů – město je pod duchovní správou farnosti sv. Anny.              

Neděle 4. prosince 2. neděle adventní  

                8.30  Za + rodiče sourozence a DVO

10.15   Za farníky

Neděle 20. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále

8.30   Na poděkovaní za 30 let života s prosbou o Boží

požehnání

10.15   Za farníky

Úterý  22. listopadu

      16.30  Za živou a + rodinu Slovákovu, Juračkovu a DVO

Středa  23. listopadu

18.00   Za dobrodince

Čtvrtek  24. listopadu

16.30  Za+bratra Feredinanda a DVO

Pátek   25. listopadu

16.30  Za zemřelou dceru

Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů – město je pod duchovní správou farnosti sv. Anny.               

Neděle 27. listopadu 1. neděle adventní   

                            8.30  Za +Rudolfa Jurka a živou rodinu

10.15   Za farníky

Neděle 13. listopadu – 33. neděle v mezidobí

8.30   Za Leonarda a živou a zemřelou rodinu

10.15   Za farníky

Úterý  15. listopadu

     16.30  Za + rodiče prarodiče a DVO

Středa  16. listopadu

18.00   Za tragicky zemřelou osobu

Čtvrtek  17. listopadu

16.30  —–

Pátek   18. listopadu

16.30  —-

  Sobota  19. listopadu

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      —-                                                                                            

Neděle 20. listopadu  Slavnost Ježíše Krista Krále 

                 8.30  —–

10.15   Za farníky

Neděle 6. listopadu – 32. neděle v mezidobí

8.30   Za + Ludvika Guňku, manželku a syna Josefa

10.15   Na dobrý úmysl

Úterý  8. listopadu

                 16.30  Za živé a + členy živého růžence

Středa  9. listopadu

18.00   Za farníky

Čtvrtek  10. listopadu

16.30  Za DVO a + rodinu z obou stran

Pátek   11. listopadu

16.30  Za + Annu Parchanskou a manžela              

Sobota  12. listopadu

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      —-                                                                                            

Neděle 13. listopadu  33. neděle v mezidobí 

                 8.30   Za Leonarda a živou a zemřelou rodinu

10.15   Za farníky

Neděle 30. října – 31. neděle v mezidobí

8.30   Za + manžele Reichenbachovy a živou rodinu

10.15   Za farníky

Úterý  1. listopadu

         16.30  Za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa  2. listopadu

18.00   Za zemřelého otce a celou + a živou rodinu

Čtvrtek  3. listopadu

16.30  Za Veroniku Kováčovou a její rodinu

Pátek   4. listopadu

16.30  Za rodinu Jargusovu, Sládkovu a Stavělovu  a   DVO

Sobota  5. listopadu

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      Za manžela Martina, syna Josefa a rodiče  z obou stran

Neděle 6. listopadu  32. neděle v mezidobí

 8.30   Za + Ludvíka Guňku, manželku a syna Josefa

10.15   Za farníky

Neděle 23. října – 30. neděle v mezidobí

8.30   Za rodinu Kopečkovu

10.15   Za farníky

Úterý  25. října

         16.30  Za Jarmilu Davidovou a její rodiče

Středa  26. října

18.00   Za rodiče a živou a zemřelou rodinu

Čtvrtek  27. října

16.30  —–

Pátek   28. října

16.30   Za + Josefa Kišku, manželku a rodiče           

Sobota  29. října

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      Za + rodiče bratra, příbuzné a DVO

Neděle 30. října  29. neděle v mezidobí

                 8.30   Za + manžele Reichenbachovy a živou rodinu

10.15   Za farníky

Neděle 16. října – 29. neděle v mezidobí

8.30   Za zdraví manžela, Boží požehnání a ochranu

10.15   Za farníky

Úterý  18. října

          16.30  Za živé a + členy živého růžence

Středa  19. října

18.00   Za + Irenu Koutnou a DVO

Čtvrtek  20. října

16.30  Za + rodiče, bratra, synovce, DVO a uzdravení

neteře

Pátek   21. října

16.30   Za rodinu Švarcovu

Sobota  22. října

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      Za dobrodince

Neděle 23. října  29. neděle v mezidobí

                        8.30   Za rodinu Kopečkovu

10.15   Za farníky

Neděle 9. října – 28. neděle v mezidobí

8.30    za  farníky

10.15   Za + Františka Kubiše, manželku a rodinu Herbočkovu

Úterý  11. října

     16.30  Za pletařky

Středa  12. řijna

18.00       —–

Čtvrtek  13. řijna

16.30   —-

Pátek   14. řijna

16.30   Na poděkovaní za život+ pana Gerarda   

                              Jarguse s prosbou za celou rodinu

Sobota  15. října

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života

                              s prosbou o požehnání a ochranu Panny Marie

Neděle 16. října  29. neděle v mezidobí 

                 8.30    —–

10.15   Za farníky

Neděle 2. října – 27. neděle v mezidobí

Neděle 2. řijna – 27. neděle v mezidobí

8.30    za  + dceru Halinu, B.P. pro rodinu, vnučky  a + rodiče

10.15       za farníky

Úterý  4. října

        16.30       za ochranu života od početí do přirozené  smrti

Středa  5. řijna

18.00       —–

Čtvrtek  6. řijna

16.30  Za zdárný průběh operace a uzdravení

Pátek   7. řijna

16.30   —–

Sobota  8. října

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      Za + manžela, rodiče Kulhánkovy, Liškovy,

za Hanku a DVO

Neděle 9. října  28. neděle v mezidobí

                                 8.30    za  farníky

10.15   Za + Františka Kubiše, manželku a rodinu Herbočkovu

 

Neděle 25. září – 26. neděle v mezidobí

8.30    za  + rodiče Josefa a Marii, prarodiče Viktorii a

Antonína a DVO

10.15   za + Oldřicha Jančára

Úterý  27. září

     16.30       za + Jana Guňku, manželku, syna Antonína a  sourozence

Středa  28. září

18.00       Za uzdravení a šťastný zdar operace

Čtvrtek  29. září

16.30       Za zemřelou Vilmu Ochnákovou a otce

Pátek   30. září

16.30   Za zemřelého manžela

Sobota  1. října

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      Za +Žofii Pastrňákovou, rodiče, sourozence, DVO

Neděle 2. října  27. neděle v mezidobí 

                 8.30    za  + dceru Halinu, B.P. pro rodinu, vnučky   a + rodiče

10.15       za farníky

Neděle 18. září – 25. neděle v mezidobí

8.30      za + Františka a Ludmilu Loučkovi

10.15       za farníky

Úterý  20. září

     16.30       za živou a zemřelou rodinu Zajícovu, Slovákovu

a Pláškovu a DVO

Středa  21. září

18.00       za Emilii Pečenovou, rodiče Josefa a Marii

Čtvrtek  22. září

16.30       za farníky

Pátek   23. září

16.30    za farníky

Sobota  24. září

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      Za dobrodince

Neděle 25. září  26. neděle v mezidobí 

                                 8.30    za  + rodiče Josefa a Marii, prarodiče Viktorii a

Antonína a DVO

10.15       za + Oldřicha Jančára

Neděle 11. září  24. neděle v mezidobí 

8.30  za + Emili a Aloise Oborní, dvo a živou rodinu

10.15      za + Františka Jančara manželku a děti

Úterý  13. září

     16.30       za živé a zemřelé členy živého růžence

Středa  14. září

18.00       —

Čtvrtek  15. září

16.30       —

Pátek   16. září

16.30           Na poděkování za působení ve farnosti a Boží

                                                    požehnání v nové farnosti pro P. Oldřicha

Sobota  17. září

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      Za + Josefa a Ludmilu Kovářovi, děti, vnuka    

                                              a +rodinu Kolářovu

Neděle 4. září  22. neděle v mezidobí 

                 8.30    za  + Františka a Ludmilu Loučkovi

10.15       za farníky

Neděle 28. srpna  22. neděle v mezidobí 

8.30  za + Rudolfa Jurka, rodiče, bratry a jejich manž.

10.15  za + Veroniku Jančarovou

Úterý  30. srpna

16.30 za živou a + rodinu Žvakovu a Adamcovu

Středa  31. srpna

18.00   za živou a + rodinu

Čtvrtek  1. září

16.30  za + rodiče z obou stran a za prarodiče

Pátek   2. září

16.30  – – –

Sobota  3. září    památka sv. Řehoře Velikého, papeže a uč.církve

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      za  + rodiče  a bratra

Neděle 4. září  22. neděle v mezidobí  

8.30    za  + Marii a Aloise Pecháčka, živou rodinu a dvo

10.15   za farníky

 

Neděle 21. srpna  21. neděle v mezidobí 

8.30  za + rodiče Chládkovy a živou rodinu

10.15  za manžela, rodiče z obou stran a dvo

Úterý  23. srpna

16.30 – – –

Středa  24. srpna    svátek sv. Bartoloměje, apoštola

18.00  – – –

Čtvrtek  25. srpna památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka

16.30  – – –

Pátek   26. srpna

16.30  – – –

Sobota  27. srpna    památka sv. Moniky

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 28. srpna  22. neděle v mezidobí  

8.30    za + Rudolfa Jurka, rodiče, bratry a jejich manželky

10.15   za + Veroniku Jančarovou

 

Neděle 14. srpna  20. neděle v mezidobí 

8.30  za + Jaroslava Kusáka a živou rodinu

10.15  na poděkování za 15 let manželství a Boží požehnání pro rodinu

Úterý  16. srpna

16.30 za +Ludmilu a Josefa a rodiče Kohoutkovy,dvo

Středa  17. srpna

18.00   – – –

Čtvrtek  18. srpna

16.30  za + Karla Miksu, manželku a syna

Pátek   19. srpna

16.30  – – –

Sobota  20. srpna    památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      za + Bohuslava Polocha a sourozence, rodinu …

Neděle 21. srpna  21. neděle v mezidobí  

8.30   za + rodiče Chládkovy a živou rodinu

10.15  za manžela, rodiče z obou stran a dvo

 

Neděle 7. srpna  19. neděle v mezidobí 

8.30  za +Marii Guňkovou, manžela a sestru Štěpánku

10.15  za farníky

Úterý  9. srpna          svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny…

16.30  za živé a + členy živého růžence

Středa  10. srpna   svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

18.00  za + rodiče a živou rodinu Greplovu

Čtvrtek  11. srpna  památka sv. Kláry, panny

16.30  za + sestru Zdenku Munzarovou

Pátek   12. srpna

16.30 za + Květu Šudřichovou, manžela a živou rodinu

Sobota  13. srpna

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  za + manžela, syna a rodinu

Neděle 14. srpna  20. neděle v mezidobí  

8.30    za + Jaroslava Kusáka a živou rodinu

10.15   na poděkování za 15 let manželství a Boží požehnání pro rodinu

 

Neděle 31. července  18. neděle v mezidobí 

8.30  – – –

10.15  za farníky

Úterý  2. srpna

16.30  za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa  3. srpna

18.00  za + Štěpánku Guňkovou, manžela a dvo

Čtvrtek  4. srpna  památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze

16.30  za +Annu Mertlovou a manž., za +rodinu Zavadovou

Pátek   5. srpna        první pátek v měsíci

16.30 na poděkování za dar života s prosbou o B.požeh.

Sobota  6. srpna   svátek Proměnění Páně

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  za + rodiče a bratra

Neděle 7. srpna  19. neděle v mezidobí  

8.30   za +Marii Guňkovou, manžela a sestru Štěpánku

10.15  za farníky

 

Neděle 17. července  16. neděle v mezidobí 

8.30  za +dceru Annu, jejího manžela Zdenka a dvo

10.15 za +otce a živou rodinu

Úterý  19. července

16.30   za +rodiče a prarodiče Jordánovy a Huvarovy,dvo

Středa  20. července

18.00   za živou a + rodinu

Čtvrtek  21. července

16.30  – – –

Pátek   22. července  památka sv. Marie Magdalény

16.30     za + rodinu Šlapkovu a Hubertovu a dvo

Sobota  23. července svátek sv.Brigity, řeholnice, patronky Evropy

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30    za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 24. července  18. neděle v mezidobí  

8.30    za +manžela Bohuslava a dvo

10.15   za farníky

 

Neděle 10. července  15. neděle v mezidobí 

8.30  za + rodiče a prarodiče Gerykovy, dvo, a dar víry pro živou rodinu

10.15   na poděkování za 15 let manželství a  o požehnání pro rodinu

Úterý  12. července

16.30 za +bratra Františka, synovce Jiřího, rodinu Cibulcovu a Stodůlkovu, dvo

Středa  13. července

18.00              – – –

Čtvrtek  14. července

16.30  – – –

Pátek   15. července  památka sv. Bonaventury, biskupa a uč.církve

16.30     – – –

Sobota  16. července  svátek Výročí posvěcení katedrály

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      – – –

Neděle 17. července  16. neděle v mezidobí  

8.30    za +dceru Annu, jejího manžela Zdenka a dvo

10.15   za +otce a živou rodinu

 

Neděle 3. července  14. neděle v mezidobí 

8.30  za zdraví a Boží ochranu pro P. Miroslava Kadlece

10.15   za farníky

Úterý  5. července slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa

16.30    za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa  6. července

18.00   – – –

Čtvrtek  7. července

16.30  – – –

Pátek   8. července

16.30  – – –

Sobota  9. července

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   – – –

Neděle 10. července  15. neděle v mezidobí  

8.30   za + rodiče a prarodiče Gerykovy, dvo, a dar víry pro živou rodinu

10.15   na poděkování za 15 let manželství a  o požehnání pro rodinu

 

Neděle 26. června  13. neděle v mezidobí 

8.30   za + syna a za rodinu

10.15   za farníky

Úterý  28. června   památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

16.30 za + Aloise Křenka, rodinu Ulrychovou a Křenkovou, za + děti a dvo

Středa  29. června    slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

18.00  za + Petra Lehotského, živou a + rodinu

Čtvrtek  30. června

16.30  za + Zdeňku Černochovou

Pátek   1. července   první pátek v měsíci

16.30   za + manžela a rodiče z obou stran

Sobota  2. července

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30     na poděkování …

Neděle 3. července  14. neděle v mezidobí  

8.30   za zdraví a Boží ochranu pro P. Miroslava Kadlece

10.15   za farníky

 

Neděle 19. června  12. neděle v mezidobí 

8.30   za + Květu Šudřichovou, manžela a živou rodinu

10.15  za farníky

Úterý  21. června   památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

16.30 za + Zdeňku Černochovou

Středa  22. června

18.00  za + Zdeňku Černochovou

Čtvrtek  23. června  slavnost  Narození sv. Jana Křtitele

16.30  za + Jaroslava Bochnáka a maminku

Pátek   24. června    slavnost  Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

16.30     – – –

Sobota  25. června  památka Neposkvrněného Srdce P. Marie

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 26. června  13. neděle v mezidobí  

8.30   za + syna a za rodinu

10.15 za farníky

 

Neděle 12. června  slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ  TROJICE 

8.30   za farníky

10.15   za živou a + rodinu Procházkovu, Julinkovu a Kaiserovu

Úterý  14. června

16.30 za živé a + členy živého růžence

Středa  15. června

18.00  za + Zdeňku Černochovou

Čtvrtek  16. června  slavnost TĚLA  A  KRVE  PÁNĚ

16.30  za nemocnou osobu

Pátek   17. června

16.30  – – –

Sobota  18. června

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  – – –

Neděle 19. června  12. neděle v mezidobí  

8.30   za + Květu Šudřichovou, manžela a živou rodinu

10.15  za farníky

 

Neděle 5. června  slavnost SESLÁNÍ  DUCHA  SVATÉHO 

8.30    za + Jiřího Špiříka

10.15  za farníky

Úterý  7. června

16.30 za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa  8. června

18.00  za + Zdeňku Černochovou

Čtvrtek  9. června  svátek Ježíše K., nejvyššího a věčného kněze

16.30  za živou a + rodinu

Pátek   10. června

16.30  na poděkování za dar života s prosbou o B. požehnání

Sobota  11. června   památka sv. Barnabáše, apoštola

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   – – –

Neděle 12. června  slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ  TROJICE  

8.30  za farníky

10.15 za živou a + rodinu Procházkovu, Julinkovu a Kaiserovu