ROZPIS BOHOSLUŽEB

Neděle 2. srpna 18. neděle v mezidobí

8.30 – – –

10.15  za farníky

Úterý 4. srpna památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

16.30  na poděkování za 80 let života s prosbou o B.požehnání

Středa 5. srpna

18.00   – – –

Čtvrtek 6. srpna svátek Proměnění Páně

16.30  – – –

Pátek   7. srpna první pátek v měsíci

16.30 za + Jiřího Stodůlku, +prarodiče z obou stran,  za + rodinu Závadovu a dvo

Sobota 8. srpna památka sv. Dominika, kněze

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za + syna Josefa, manžela Martina a rodiče …

Neděle 9.srpna 19. neděle v mezidobí

8.30 za + Marii Guňkovou, manžela a sestru Štěpánku

10.15 za farníky

 

Neděle 26. července 17. neděle v mezidobí

8.30   za + manžela Bohuslava a dvo

10.15  za farníky

Úterý 28. července

16.30 za syny s rodinami a Boží pož. do dalších let

Středa 29. července památka sv. Marty

18.00   – – –

Čtvrtek 30. července

16.30  – – –

Pátek   31. července památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

16.30 za + Hildu Guňkovou

Sobota 1. srpna památka sv.Alfonsa Marie z Liguori,bisk.uč.církve

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za + rodiče a bratra Vlastimila

Neděle 2.srpna 18. neděle v mezidobí

8.30 – – –

10.15 za farníky

 

Neděle 19. července 16. neděle v mezidobí

8.30 za Františka Kubiše a manželku

10.15  za farníky

Úterý 21. července

16.30  za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 22. července svátek sv. Marie Magdalény

18.00   – – –

Čtvrtek 23. července svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

16.30  – – –

Pátek   24. července

16.30 za živé sourozence s rodinami, Boží pož. do dalších let

Sobota 25. července svátek sv. Jakuba, apoštola

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 26.července 17. neděle v mezidobí

8.30 za + manžela Bohuslava a dvo

10.15 za farníky

Neděle 12. července 15. neděle v mezidobí

8.30 za + Veroniku Jančarovou

10.15  za farníky

Úterý 14. července bl. Hroznaty, mučedníka

16.30 za živé a + členy živého růžence

Středa 15. července památka sv. Bonaventury,biskupa a uč.církve

18.00   – – –

Čtvrtek 16. července svátek Výročí posvěcení katedrály

16.30  za + manžela, sourozence a dvo

Pátek   17. července P. Marie Karmelské

16.30 za + rodiče Cibulcovy a Pobořilovy a za dvo

Sobota 18. července

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   – – –

Neděle 19.července 16. neděle v mezidobí

8.30 za Františka Kubiše a manželku

10.15 za farníky

 

Neděle 5. července slavnost sv. CYRILA A METODĚJE

8.30   za živou a + rodinu a dvo

10.15  za farníky

Úterý 7. července

16.30  za + rodinu Kašpárkovu a Krejčí, dvo

Středa 8. července

18.00   – – –

Čtvrtek 9. července

16.30  – – –

Pátek   10. července

16.30 – – –

Sobota 11. července svátek sv. Benedikta, opata, patr.Evropy

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů

16.30   poděkování za 80 let života, živou a + rodinu,dvo

Neděle 12.července 15. neděle v mezidobí

8.30 za + Veroniku Jančarovou

10.15 za farníky

 

Neděle 28. června 13. neděle v mezidobí

8.30 na poděkování za dar života s prosbou o B.požehnání

10.15  za farníky

Pondělí 29. června   slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

16.30  – – –

Úterý 30. června

16.30  – – –

Středa 1. července

18.00 – – –

Čtvrtek 2. července

16.30  – – –

Pátek   3. července     svátek sv. Tomáše, apoštola

16.30 – – –

Sobota 4. července sv. Prokopa, opata

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů ve městě

16.30 za + manžela, dceru a B.požehnání pro rodinu

Neděle 5.července slavnost sv. CYRILA A METODĚJE

8.30 za živou a + rodinu a dvo

10.15 za farníky

 

Neděle 21. června 12. neděle v mezidobí

8.30 za + rodiče z obou stran, sourozence a dvo

10.15  za + Annu Luxovou, manžela Zdenka a dvo

Úterý 23. června památka sv. Josefa Kafassa, kněze

16.30 – – –

Středa 24. června slavnost Narození sv. Jana Křtitele

18.00   na poděkování

Čtvrtek 25. června

16.30  – – –

Pátek   26. června

16.30 za + syna Ondřeje a dar víry pro jeho syny

Sobota 27. června

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů

16.30 za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 28.června 13. neděle v mezidobí

8.30 na poděkování za dar života s prosbou o B.pož.

10.15 za farníky

Pondělí 29. června slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

16.30  – – –

 

Neděle 14. června 11. neděle v mezidobí

8.30 za + dceru, syna, manžela a rodiče z obou stran

10.15  za +rodinu Procházkovu, Julinkovu a Kaiserovou

Úterý 16. června

16.30 za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 17. června

18.00 – – –

Čtvrtek 18. června

16.30  za + rodiče

Pátek   19. června slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

16.30 za + Siegfieda Stříbrného

Sobota 20. června památka Neposkvrněného srdce P. Marie

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – nebude

– – –

Neděle 21.června 12. neděle v mezidobí

8.30 za rodiče z obou stran, sourozence a dvo

10.15 za + Annu Luxovou, manžela Zdenka a dvo

 

Neděle 7. června slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

8.30 za + Jiřího Špiříka

10.15  za vnuka a jeho rodinu

Úterý 9. června

16.30 – – –

Středa 10. června

18.00   za +Květoslava Bednáře a rodiče z obou stran

Čtvrtek 11. června slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

16.30  za živé a + členy živého růžence

Pátek   12. června památka bl. Marie A. Kratochvílové, panny muč.

16.30 za + Ericha Salu

Sobota 13. června památka sv. Antonína z Padovy, kněze

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – nebude

– – –

Neděle 14.června 11. neděle v mezidobí

8.30 za + dceru, syna, manžela a rodiče z obou stran

10.15 za +rodinu Procházkovu, Julinkovu a Kaiserovou

 

Neděle 31.května slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

8.30 za farníky

10.15  za + Květoslavu a Albína Tomaštíkovy,    živou a +rodinu

Úterý 2. června

14.00 pohřeb pana Sigfrída Stříbrného

16.30 s prosbou za uzdravení syna Tomáše

Středa 3. června památka s. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

18.00 – – –

Čtvrtek 4. června svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věč. kněze

16.30  – – –

Pátek   5. června  památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

16.30 za + Kateřinu Zálešákovou, manžela a dceru Marii

Sobota 6. června sv. Norberta

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – nebude

– – –

Neděle 7.června slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

8.30 za + Jiřího Špiříka

10.15 za vnuka a jeho rodinu

 

Neděle 24.května 7. neděle velikonoční

8.30 za + maminku, manžela a dceru

10.15  za + manželku a celou rodinu

Úterý 26. května památka sv. Filipa Neriho, kněze

16.30 na poděkování za dar života a víru pro rodinu

Středa 27. května

18.00   – – –

Čtvrtek 28. května

16.30 – – –

Pátek   29. května

16.30 – – –

Sobota 30. května sv. Zdislavy

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – nebude

– – –

Neděle 31.května slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

8.30 za farníky

10.15 za + Květoslavu a Albína Tomaštíkovy, živou a +rodinu

 

 

Neděle 17. května 6. neděle velikonoční

8.30 za + maminku Andělu

10.15  za farníky

Úterý 19. května

16.30  za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 20. května památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

18.00   – – –

Čtvrtek 21. května slavnost Nanebevstoupení Páně

16.30  – – –

Pátek   22. května

16.30 za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Sobota 23. května

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – nebude

– – –

Neděle 24. května 7. neděle velikonoční

8.30 za + maminku, manžela a dceru

10.15 za + manželku a rodinu

 

Neděle 10.května 5. neděle velikonoční

Úterý 12. května

16.30  – – –

Středa 13. května svátek sv. Marie Dominiky Mazzarellové

18.00 – – –

Čtvrtek 14. května svátek sv. Matěje, apoštola

16.30  za živé a + členy živého růžence

Pátek   15. května

16.30 – – –

Sobota 16. května svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a muč.

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – nebude

– – –

Neděle 17.května 6. neděle velikonoční

8.30 za + maminku Andělu

10.15 za farníky

OBNOVENÍ BOHOSLUŽEB

Bohoslužby začnou v našem kostele v týdnu po 11. květnu.

Bohoslužby ve všední dny budou dle pořadu bohoslužeb.

Nedělní bohoslužby začnou nedělí 17. května.