POŘAD BOHOSLUŽEB

Neděle 26. května – Slavnost Nejsvětější Trojice

8.30   Za nemocnou Marii Stachovou a Boží požehnání pro
živou rodinu

10,15 Za farníky

Úterý 28. dubna

16,30 Za manžele Sedlákovy

Středa 29. května

18,00 Za rodinu Kopečkovu

Čtvrtek 30. května

16,30 Za farníky

Pátek  31. května

16, 30 Za rodinu Kopečkovu

Neděle 2. června – 9. neděle v mezidobí

8.30   Za Jiřího Špiříka

10,15 Za živou a zemřelou rodinu Korčinskou

Neděle 19. května – Slavnost Seslání Ducha Svatého

8.30   Za rodinu Schneidrovu

10,15 Za farníky

Úterý 21. dubna

16,30 Za dary Ducha Svatého a Boží požehnaní pro děti a
vnuky

Středa 22. května

18,00 Za + Jaroslava Kotaše a + matku

Čtvrtek 23. května

16,30 Na poděkovaní za dar života a Boží ochranu
s prosbou o Boží pomoc a požehnání

Pátek  24. května

16, 30 Za farníky

Neděle 26. května – Slavnost Nejsvětější Trojice

8.30   Za nemocnou Marii Stachovou a Boží požehnání pro
živou rodinu

10,15 Za farníky

12. května – 19. května 2024

Neděle 12. května – 7. neděle velikonoční

8.30   Za + rodiče Emila a Věru Struminské

10,15 Za + rodiče a prarodiče Kubišovy
Úterý 14. dubna

16,30 Za živé a + členy živého sv. Růžence

Středa 15. května

18,00 Za Ladislava Neubauera

Čtvrtek 16. května

16,30 Za + Annu Mokrošovou a manžela

Pátek  17. května

16, 30 Za + Aloise Kludku, manželku a rodiče

Neděle 19. května – Slavnost Seslání Ducha Svatého

8.30   Za rodinu Schneidrovu

10,15 Za farníky

5. května – 12. května 2024

Neděle 5. května – 6. neděle velikonoční

8, 30 Za + manžele Reichenbachovy a živou rodinu

10,15 Za rodinu Procházkovu, Jelínkovu a Kaiserovu

Úterý 7. dubna

16,30 Za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 8. května

18,00 Za rodinu Kopečkovu

Čtvrtek 9. května

16,30 Na poděkování za 65 let života s prosbou o zdraví a
Boží milosti do dalších let

Pátek  10. května

16, 30 Za + Josefa Zálešáka, manželku, dceru a DVO

Neděle 12. května – 7. neděle velikonoční

8.30   Za + rodiče Emila Věru Struminské

10,15 Za + rodiče a prarodiče Kubišovy

28. dubna – 5. května 2024

Neděle 28. dubna – 5. neděle velikonoční

8.30   Na poděkování za 50 let společného života
s prosbou o další Boží pomoc

10,15 Za Marii a Aloise Pecháčkovi, živou rodinu a DVO

Úterý 30. dubna

16,30 Za rodinu Vařejkovu

Středa 1. května

18,00 Za rodinu Kopečkovu

Čtvrtek 2. května

16,30 Za farníky

Pátek  3. května

16, 30 Za manžele Marténkovy a Marii Dobruškovou

Neděle 5. května – 6. neděle velikonoční

8.30   Za + manžele Reichenbachovy a živou rodinu

10,15 Za rodinu Procházkovu, Jelínkovu a Kaiserovu

21. dubna – 28. dubna 2024

Neděle 21. dubna – 4. neděle velikonoční

8.30   Za + Oldřicha Jančara

10,15 Za + manžela, rodiče z obou stran a DVO

Úterý 23. dubna

16,30 Za + rodinu Zajícovu a Slovákovu

Středa 24. dubna

18,00 Za farníky

Čtvrtek 25. dubna

16,30 Za uzdravení vztahů a spravedlivý soud

Pátek  26. dubna

16, 30 Za uzdravení z těžké nemoci

Neděle 28. dubna – 5. neděle velikonoční

8.30   Na poděkování za 50 let společného života
s prosbou o další Boží pomoc

10,15 Za Marii a Aloise Pecháčkovi, živou rodinu a DVO

14. dubna – 21. dubna 2024

Neděle 14. dubna – 3. neděle velikonoční

8.30   Za + Jana Hromčíka, manželku syna a tři dcery

10,15 Za uzdravení maminky

Úterý 16. dubna

16,30 Za nová kněžská a řeholní povolání

Středa 17. dubna

18,00 Za rodinu Kopečkovu

Čtvrtek 18. dubna

16,30 Za rodinu Kopečkovu

Pátek  19. dubna

16, 30 Za farníky

Neděle 21. dubna – 4. neděle velikonoční

8.30   Za + Oldřicha Jančara

10,15 Za + manžela, rodiče z obou stran a DVO

7. dubna – 14. dubna 2024

Neděle 7. dubna – Svátek Božího milosrdenství

8.30   Za + Rudolfa Jurka a živou rodinu

10,15 Za Emilii a Aloise Oborné a živou rodinu

Pondělí 8. dubna

16, 30 Za farníky

Úterý 9. dubna

16,30 Za živé a + členy živého sv. Růžence

Středa 10. dubna

18,00 Za + rodinu Hrubou, rodiče z obou stran a dar živé
víry pro celou rodinu

Čtvrtek 11. dubna

16,30 Za farníky

Pátek  12. dubna

16, 30 Na poděkování za 90 let života

Neděle 14. dubna – 3. neděle velikonoční

8.30   Za + Jana Hromčíka, manželku syna a tři dcery

10,15 Za uzdravení maminky

31. března – 7. dubna 2024

Neděle 31. března – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

8.30   Za + synovce a rodinu Adamcovu a Žvakovu

10,15 Za + Pavla Šostka

Pondělí 1. dubna

8, 30 Za pomoc v nemoci Marušce

Úterý 2. dubna

16,30 Za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 3. dubna

18,00 Na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží
požehnání

Čtvrtek 4. dubna

16,30 Za + rodinu Weiszlemleinovou

Pátek  5. dubna

16, 30 Za + Miladku Protivínskou a manžela

Neděle 7. dubna – Svátek Božího milosrdenství

8.30   Za + Rudolfa Jurka a živou rodinu

10,15 Za Emilii a Aloise Oborné a živou rodinu

24. března – 31. března 2024

Neděle 24. března – Květná neděle

8.30   Za + Jaroslava Kusáka, rodiče, sestru a bratra

10,15 Za + Irenu a Jiřího Jindřichovi a rodiče z obou stran

Úterý 26. března

16,30 Za + paní Najzarovou a syna

Středa 27. března

18,00 Za + Miladu Protivínskou a DVO

Čtvrtek 28. března- Zelený čtvrtek

16,30 Za farníky

Pátek  29. března -Velký pátek

16, 30 mše svatá se neslouží-obřady Velkého Pátku

Sobota 30. března -Bílá sobota

20,00 Za farníky

Neděle 31. března – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

8.30   Za + synovce a rodinu Adamcovu a Žvakovu

10,15 Za + Pavla Šostka

17. března – 24. března 2024

Neděle 17. března – 5. neděle postní

8.30   Za + babičky a dědy, + dceru a Boží pomoc a zdraví
pro živou rodinu

10,15 Na poděkování za 50 let života

Úterý 19. března

16,30 Za + Antonii Surovou

Středa 20. března

18,00 Za + Janu Kawulokovou a manžela

Čtvrtek 21. března

16,30 Za farníky

Pátek  22. března

16, 30 Za + biskupa Františka Václava Lobkowize

Neděle 24. března – Květná neděle

8.30   Za + Jaroslava Kusáka, rodiče, sestru a bratra

10,15 Za + Irenu a Jiřího Jindřichovi a rodiče z obou stran

10.března – 17. března 2024

Neděle 10. března – 4. neděle postní

8.30   Na poděkování za 60 let života, s prosbou o
požehnání pro rodinu

10,15 Za Květuši a Josefa Klimšovi, živou rodinu a DVO

Úterý 12. března

16,30 Za + a živé členy živého sv. Růžence

Středa 13. března

18,00 Za + Martu Hrdličkovou

Čtvrtek 14. března

16,30 Za farníky

Pátek  15. března

16, 30 Za + členky společenství seniorek

Neděle 17. března – 5. neděle postní

8.30   Za + babičky a dědy, + dceru a Boží pomoc a zdraví
pro živou rodinu

10,15 Na poděkování za 50 let života

 3. března – 10. března 2024

Neděle 3. března – 3. neděle postní

8.30   Za + rodiče Cibulkovy, Gerykovy a celou rodinu a
DVO

10,15 Za Boží milost a pomoc v životních obtížích

Úterý 5. března

16,30 Za ochranu života do početí do přirozené smrti

Středa 6. března

18,00 Za Gertrudu Staňkovou a dceru

Čtvrtek 7. března

16,30 Za rodinu Švarcovu

Pátek  8. března

16, 30 Za + Františku Liftákovou, manžela a DVO

Neděle 10. března – 4. neděle postní

8.30   Na poděkování za 60 let života, s prosbou o
požehnání pro rodinu

10,15 Za Květuši a Josefa Klimšovi, živou rodinu a DVO

25. února – 3. března 2024

Neděle 25. února – 2. neděle postní

8.30   Za + Marii Guňkovou, manžela a sestru

10,15 Za + Karla Nováka, sourozence a celou rodinu

Úterý 27. února

16,30 Za + Václava Kludku

Středa 28. února

18,00 Za + Jana a Hildegardu Guňkovi

Čtvrtek 29. února

16,30 Za rodinu Švarcovu

Pátek  1. března

16, 30 Za + rodiče Jana a Albínu a bratra Jana a švagrovou
a švagra

Neděle 3. března – 3. neděle postní

8.30   Za + rodiče Cibulkovy, Gerykovy a celou rodinu a
DVO

10,15 Za Boží milost a pomoc v životních obtížích

18. února – 25. února 2024

Neděle 18. února – 1. neděle postní

8.30   Za + manžela a rodiče z obou stran

10,15 Za + Terézii a Josefa Pilárikovy

Úterý 20. února

16,30 Za + Antonina Guňku a manželky Dagmar a Františku

Středa 21. února

18,00 Za zdraví a Boží požehnání při operaci pro mého syna
a dary Ducha Svatého pro celou rodinu

Čtvrtek 22. února

16,30 Za rodinu Švarcovu

Pátek  23. února

16, 30 Za + Alenu Milátovou

Neděle 25. února – 2. neděle postní

8.30   Za + Marii Guňkovou, manžela a sestru

10,15 Za + Karla Nováka, sourozence a celou rodinu

11. února – 18. února 2024

Neděle 11. února – 6. neděle v mezidobí

8.30   Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží
požehnání

10,15 Za farníky

Úterý 13. února

16,30 Za živé a zemřelé členy živého sv. Růžence

Středa 14. února

18,00 Za + manžele Foberovy, Pitnerovy a Durčákovy

Čtvrtek 15. února

16,30 Za rodinu Švarcovu

Pátek  16. února

16, 30 Za + rodiče Rapantovy a rodinu

Neděle 18. února – 1. neděle postní

8.30   Za + manžela a rodiče z obou stran

10,15 Za + Terézii a Josefa Pilárikovy

 

4. února – 11. února 2024

Neděle 4. února – 5. neděle v mezidobí

8.30   Za + otce Karla Jaška

10,15 Za prof. Miloslava Pastrňáka, manželku Marii a
dceru Jarmilu

Úterý 6. února

16,30 Za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 7. února

18,00 Za farníky

Čtvrtek 8. února

16,30 Za rodinu Švarcovu

Pátek  9. února

16, 30 Na poděkování za uzdravení bratra

Neděle 11. února – 6. neděle v mezidobí

8.30   Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží
požehnání

10,15 Za farníky

 

28. ledna – 4. února 2024

Neděle 28. ledna – 4. neděle v mezidobí

8.30   Za + dceru Kateřinu Bojkovou

10,15 Za + Mgr. Jana Václavíka a DVO

Úterý 30. ledna

16,30 Za + Justinu Podstavkovou, manžela a DVO

Středa  31. ledna

18,00 Na poděkování za dar zdraví pro dceru a dar víry pro
rodinu

Čtvrtek 1. února

16,30 Za rodinu Švarcovu

Pátek  2. února

16, 30 Na poděkování za uzdravení bratra

Neděle 4. února – 5. neděle v mezidobí

8.30   Za + otce Karla Jaška

10,15 Za prof. Miloslava Pastrňáka, manželku Marii a
dceru Jarmilu

 

21. ledna – 28. ledna 2024

Neděle 21. ledna – 3. neděle v mezidobí

8.30   Na poděkování za dar života s prosbou o Boží
požehnání

10,15 Za farníky

Úterý 23. ledna

16,30 Za + Zdeňka Sekaninu

Středa  24. ledna

18,00 Za + rodiče Greplovy

Čtvrtek 24. ledna

16,30 Za rodinu Švarcovu

Pátek  26. ledna

16, 30 Za + rodiče

Neděle 28. ledna – 4. neděle v mezidobí

8.30   Za + dceru Kateřinu Bojkovou

10,15 Za + Mgr. Jana Václavíka a DVO

14. ledna – 21. ledna 2024

Neděle 14. ledna – 2. neděle v mezidobí

8.30   Na poděkování za 65 let života s prosbou o Boží
milosti a zdraví do dalších let

10,15 Za farníky

Úterý 16. ledna

16,30 Za živé a+ členy živého sv. Růžence

Středa  17. ledna

18,00 Za rodinu Kopečkovu

Čtvrtek 18. ledna

16,30 Za rodinu Švarcovu

Pátek  19. ledna

16, 30 Za rodinu Kopečkovu

Neděle 21. ledna – 3. neděle v mezidobí

8.30   Na poděkování za dar života s prosbou o Boží
milosti a zdraví do dalších let

10,15 Za farníky

 7. ledna – 14. ledna 2024

Neděle 7. ledna Svátek Křtu Páně

8.30   Za + Jiřího Špiříka

10,15  Za farníky

Úterý 9. ledna

16,30 Za Milenu a Alenu, za uzdravení v nemoci

Středa  10. ledna

18,00 Za správnou volbu životního partnera a Boží ochranu
a pomoc pro celou rodinu

Čtvrtek 11. ledna

16,30 Za rodinu Švarcovu

Pátek  12. ledna

16, 30 Za + Jana Šudricha, manželku a syna Zdenka

Neděle 14. ledna – 2. neděle v mezidobí

8.30   Na poděkování za 65 let života s prosbou o Boží
milosti a zdraví do dalších let

10,15 Za farníky

31. prosince – 7. ledna 2024

Neděle 31. prosince – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

8.30   Za farníky

10,15  Za živé členy z rodiny Talafovy a Trčkovy

15,00 Na poděkování

Pondělí 1. ledna

8,30 Za + rodinu Krejčí

10,15  Za + Mariána Pilárika a DVO

Úterý 2. ledna

16,30 Za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa  3. ledna

18,00 Za + manžela, syna, rodiče Šimíčkovy a dar zdraví pro
dceru

Čtvrtek 4. ledna

16,30 Za rodinu Švarcovu

Pátek  5. ledna

16, 30 Za + Jarmilu Davidovou a rodiče

Sobota 6. ledna

8,30 Za farníky

Neděle 7. ledna Svátek Křtu Páně

8.30   Za + Jiřího Špiříka

10,15  —–

 

24. prosince – 31. prosince 2023

Neděle 24. prosince – 4. neděle adventní, Štědrý den

8.30   Za rodinu Škrdovu

10,15  Za + rodinku Červinkovu a Štětinskou a oboje rodiče

15,00 Za živé členy z rodiny Janáčovy a Ptáčkovy

Pondělí 25. prosince

8,30 Za P. Zdeňka Vojtěcha Pospíšila

10,15  Za farníky

Úterý 26. prosince

8,30 Za zemřelé z rodiny Talafovy a Ptáčkovy

Středa  27. prosince

Mše svatá nebude sloužena.

Čtvrtek 28. prosince

Za živou a + rodinu Adamcovu a Žvakovu

Pátek  29. prosince

16, 30 Za + Alinu Gorolyovou

Neděle 31. prosince – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

8.30   Za farníky

10,15  Za živé členy z rodiny Talafovy a Trčkovy

15,00 Na poděkování

17. prosince – 24. prosince 2023

Neděle 17. prosince – 3. neděle adventní

8.30   Za + Františka Loučku

10,15  Za farníky

Úterý 19. prosince

16,30  Za živé a zemřelé členy živého sv. Růžence

Středa 20. prosince

18,00  Za + rodiče Štefkovy, manžela a živou a + rodinu

Čtvrtek  21. prosince

16,30 Za + členy rodiny Janáčovy

Pátek  22. prosince

16, 30 Za dobrodince salesiánského díla

Neděle 24. prosince – 4. neděle adventní, Štědrý den

8.30   Za rodinu Škrdovu

10,15  Za + rodinku Červinkovu a Štětinskou a oboje rodiče

15,00 Za živé členy z rodiny Janáčovy a Ptáčkovy

10. prosince – 17. prosince 2023

Neděle 10. prosince – 2. neděle adventní

8,30   Za zdraví duše i těla pro otce Miroslava Kadlece a

jeho maminku

10,15  Za farníky

Úterý 12. prosince

16,30  Za zemřelého Vítka Millera, rodiče a spolužáky

Středa 13. prosince

18,00  Za + Věru a Emila Struminské a rodiče z obou stran

Čtvrtek  14. prosince

16,30 Za + Jana Šudřicha, manželku a syna

Pátek  15. prosince

16, 30 Na poděkování za obdržené dobrodiní

Sobota 16. prosince

10,00 Za nemocné

Neděle 17. prosince – 3. neděle adventní

8.30   Za + Františka Loučku

10,15  Za farníky

3. prosince – 10. prosince 2023

Neděle 3. prosince – 1. neděle adventní

8,30 Za + Antonína Durčáka

10,15  Za farníky

Úterý 5. prosince

16,30  Za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 6. prosince

18,00  Za + Františka Stodůlku, syna a + rodiče

Čtvrtek  7. prosince

16,30 Za + Zdeňka Šudřicha

Pátek  8. prosince

16, 30 Za + manžela a Boží ochranu a pomoc pro rodinu

zvláště 50-ti letého syna

Neděle 10. prosince – 2. neděle adventní

8.30   Za zdraví duše i těla pro otce Miroslava Kadlece a

jeho maminku

10,15  Za farníky

 

 26. listopadu – 3. prosince 2023

Neděle 26. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále

8.30   Za + Rudolfa Jurka a živou rodinu

10.15    Za farníky

Úterý 28. listopadu

16,30  Za + Josefa Zodla a jeho rodinu

Středa 29. listopadu

18,00  Za farníky

Čtvrtek  30. listopadu

16,30 Za + Štěpánku Guňkovou a manžela

Pátek  1. prosince

16, 30 Za + Kristinu Drozdovou, manžela, syna a
sourozence z obou stran

Neděle 3. prosince – 1. neděle adventní

8.30   Za + Antonína Durčáka

10.15    Za farníky

19. listopadu – 26. listopadu 2023

Neděle 19. listopadu – 33. neděle v mezidobí

8.30   Za + Ludvíka Guňku, manželku, syna Josefa a DVO

10.15    Za farníky

Úterý 21. listopadu

16,30  Za živé a zemřelé členy chrámového pěveckého
sboru

Středa 22. listopadu

18,00  Za + Josefa Zodla a jeho rodinu

Čtvrtek  23. listopadu

16,30 Za farníky

Pátek  24. listopadu

16, 30 Za dobrodince salesiánského díla

Neděle 26. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále

8.30   Za + Rudolfa Jurka a živou rodinu

10.15    Za farníky

12. listopadu – 19. listopadu 2023

Neděle 12. listopadu – 32. neděle v mezidobí

8.30   Za živé členy z rodiny Ptáčkovy, Cahlovy, Janáčovy a
Talafovy s prosbou o Boží ochranu a požehnání

10.15    Za farníky

Úterý 14. listopadu

16,30  Za živé a zemřelé členy živého sv. Růžence

Středa 15. listopadu

18,00  Za zemřelé z rodiny Janáčovy, Talafovy, Trčkovy,
Jamborovy a DVO

Čtvrtek  16. listopadu

16,30 Za živé členy z rodiny Pinďákovy a Janáčovy

Pátek  17. listopadu

8, 30 Za zemřelé z rodiny Janáčovy, Pinďákovy a DVO

Neděle 19. listopadu – 33. neděle v mezidobí

8.30   Za + Ludvíka Guňku, manželku, syna Josefa a DVO

10.15    Za farníky

 5. listopadu – 12. listopadu 2023

Neděle 5. listopadu – 31. neděle v mezidobí

8.30   Za + rodiče Marii a Josefa a prarodiče Viktorii a
Antonína a DVO

10.15    Za farníky

Úterý 7. listopadu

16,30  Za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 8. listopadu

18,00  Za farníky

Čtvrtek  9. listopadu

16,30 Za + Ivana Hromase a živou rodinu

Pátek  10. listopadu

16, 30 Za zemřelé z rodiny

Neděle 12. listopadu – 32. neděle v mezidobí

8.30   Za živé členy z rodiny Ptáčkovy, Cahlovy, Janáčovy a
Talafovy s prosbou o Boží ochranu a požehnání

10.15    Za farníky

29. října – 5. listopadu 2023

Neděle 29. října – 30. neděle v mezidobí

8.30   Za + manžele Reichenbachovy a rodiče z obou stran

10.15    Za farníky

Úterý 31. října

16,30  Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro
nemocnou babičku

Středa 1. listopadu

18,00  Za paní Martu Krejčí

Čtvrtek  2. listopadu

16,30 Za + farníky a příbuzné

Pátek  3. listopadu

16, 30 Za + tatínka Miloslava

Neděle 5. listopadu – 31. neděle v mezidobí

8.30   Za + rodiče Marii a Josefa a prarodiče Viktorii a
Antonína a DVO

10.15    Za farníky

 

22.října – 29. října 2023

Neděle 22. října – 29. neděle v mezidobí

8.30   Za + rodiče, dvě babičky, dceru s prosbou o Boží
pomoc pro rodinu vnučky

10.15    Za farníky

Úterý 24. října

16,30  Za dobrodince salesiánského díla

Středa 25. října

18,00  Za farníky

Čtvrtek  26. října

16,30 Za Boží požehnání pro rodinu Flonerovu a
Železňákovu

Pátek  27. října

16, 30 Za + Josefa Kišku, manželku a rodiče

Neděle 29. října – 30. neděle v mezidobí

8.30   Za + manžele Reichenbachovy a rodiče z obou stran

10.15    Za farníky

 

15. října – 22. října 2023

Neděle 15. října – 28. neděle v mezidobí

8.30      Na poděkování za 60 let manželství

10.15    Za farníky

Úterý 17. října

16,30  Za Boží pomoc a ochranu v nemoci

Středa 18. října

18,00  Za rodinu Štětínskou

Čtvrtek  19. října

16,30 Za + rodinu Weislemleinovou

Pátek  20. října

16, 30 Za Jarmilu Davidovou a rodiče

Neděle 22. října – 29. neděle v mezidobí

8.30   Za + rodiče, dvě babičky, dceru s prosbou o Boží
pomoc pro rodinu vnučky

10.15    Za farníky

8. října – 15. října 2023

Neděle 8. října – 27. neděle v mezidobí

8.30      Na poděkování za 85 let života

10.15    Za farníky

Úterý 10. října

16,30  Za živé a + členy živého sv. Růžence

Středa 11. října

18,00  Za Boží pomoc a ochranu při opravě kostela

Čtvrtek  12. října

16,30 Za + členy rodiny Škutové a Koběrské

Pátek  13. října

16, 30 Za Alžbětu Kludkovou, manžela a rodiče z obou
stran

Neděle 15. října – 28. neděle v mezidobí

8.30      Na poděkování za 60 let manželství

10.15    Za farníky

 

1. října – 8. října 2023

Neděle 1. října – 26. neděle v mezidobí

8.30      Za + dceru Janu, živou a + rodinu Šimíčkovu a
Vašíčkovu

10.15    Za + Žofii Pastrňákovou, manžela, rodiče a
sourozence

Úterý 3. října

16,30  Za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 4. října

18,00  Za + manžela, syna a DVO

Čtvrtek  5. října

8,30 Za + rodinu Zajícovou, Slovákovu, Pláškovu a DVO

Pátek  6. října

16, 30 Za + rodiče Bochnákovy

Neděle 8. října – 27. neděle v mezidobí

8.30      Na poděkování za 85 let života

10.15    Za farníky

24. září – 1. řijna 2023

Neděle 24. září – 25. neděle v mezidobí

8.30      Za + Jana Guňku, manželku, syna a DVO

10.15    Za Boží pomoc, ochranu a požehnání pro celou
rodinu

Úterý 26. září

16,30  Za + Antonína Guňku, manželku Dagmar a Františku

Středa 27. září

18,00  Za syna Leonarda a živou a + rodinu a DVO

Čtvrtek  28. září

8,30 Za Oldřicha Jančara a celou živou rodinu

Pátek  29. září

16, 30 Za + Josefa Coufalíka a DVO

Neděle 1. řijna – 26. neděle v mezidobí

8.30      Za + dceru Janu, živou a + rodinu Šimíčkovu a
Vašíčkovu

10.15    Za + Žofii Pastrňákovou, manžela, rodiče a
sourozence

17. září – 24. září 2023

Neděle 17. září – 24. neděle v mezidobí

8.30      Za rodiče Miroslava a Vlastu Chládkovy, celou
rodinu a DVO

10.15    Za + Josefa a Ludmilu Kolářovi, děti, zeťe a vnuka

Úterý 19. září

16,30  Za + Vilmu Bochnákovou

Středa 20. září

18,00  Za Olgu Štechovou, rodinu Štechovu a Burianovu

Čtvrtek  21. září

16,30 Za Václava Kludku, rodiče a živou rodinu

Pátek  22. září

16, 30 Za dobrodince salesiánského díla

Neděle 24. září – 25. neděle v mezidobí

8.30      Za + Jana Guňku, manželku, syna a DVO

10.15    Za Boží pomoc, ochranu a požehnání pro celou
rodinu

10. září – 17. září 2023

Neděle 10. září – 23. neděle v mezidobí

8.30      Za + Františku Guňkovou, manžela a rodiče

10.15    Za farníky

Úterý 12. září

16,30  Za živé a + členy živého sv. Růžence

Středa 13. září

18,00  Za farníky

Čtvrtek  14. září

16,30 Za + rodinu Čaplovou

Pátek  15. září

16, 30 Za Annu Bickovou a rodinu

Neděle 17. září – 24. neděle v mezidobí

8.30      Za rodiče Miroslava a Vlastu Chládkovy, celou
rodinu a DVO

10.15    Za + Josefa a Ludmilu Kolářovi, děti, zeťe a vnuka

3.září – 10. září 2023

Neděle 3. září – 22. neděle v mezidobí

8.30      Za + Františka a Ludmilu Loučkovi

10.15    Za rodinu

Úterý 5. září

16,30  Za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 6. září

18,00  Za farníky

Čtvrtek  7. září

16,30 Za uzdravení otce Marcela

Pátek  8. září

16, 30 Za uzdravení Anděly Ciránkové

Neděle 10. září – 23. neděle v mezidobí

8.30      Za + Františku Guňkovou, manžela a rodiče

10.15    Za farníky

27. srpna – 3. září 2023

Neděle 27. srpna – 21. neděle v mezidobí

8.30      Za + Rudolfa Jurka, rodiče, bratry a manželky

10.15    Za farníky

Úterý 29. srpna

16,30  Za Boží ochranu a pomoc pro bratra Jana

Středa 30. srpna

18,00  Za farníky

Čtvrtek  31 . srpna

16,30 Za rodiče Pobořilovy a celou živou a + rodinu

Pátek  1. září

16, 30 Za + rodiče, celou rodinu a DVO

Neděle 3. září – 22. neděle v mezidobí

8.30      Za + Františka a Ludmilu Loučkovi

10.15    Za rodinu

20. srpna – 27. srpna 2023

Neděle 20. srpna – 20. neděle v mezidobí

8.30      Za + Bohuslava Polocha a rodiče z obou stran

10.15    Za Miroslava Vařeku

Úterý 22. srpna

16,30  Za Annu Kotašovou a syna

Středa 23. srpna

18,00  Za farníky

Čtvrtek  24 . srpna

16,30 Za dobrodince salesiánského díla

Pátek  25. srpna

16, 30 Na poděkovaní za dar života s prosbou o požehnání

Neděle 27. srpna – 21. neděle v mezidobí

8.30      Za + Rudolfa Jurka, rodiče, bratry a manželky

10.15    Za farníky

13. srpna – 20. srpna 2023

Neděle 13. srpna – 19. neděle v mezidobí

8.30      Za + Jaroslava Kusáka, bratra, sestru a rodiče

10.15    Za + Pavla Lipinu a + rodinu Lipinovu a Kolářovou

Úterý 15. srpna

16,30  Za Boží ochranu a pomoc pro maminku

Středa 16. srpna

18,00  Za zdraví a Boží požehnání pro dceru

Čtvrtek  17 . srpna

16,30 Za farníky

Pátek  18. srpna

16, 30 Miroslava Vařeku

Neděle 20. srpna – 20. neděle v mezidobí

8.30      Za + Bohuslava Polocha a rodiče z obou stran

10.15    Za Miroslava Vařeku

6. srpna – 13. srpna 2023

Neděle 6. srpna – 18. neděle v mezidobí

8.30      Za + Marii Guňkovou, manžela a sestru Štěpánku

10.15    Za + dceru Annu, jejího manžela a rodiče z obou
stran

Úterý 8. srpna

16,30  Za živé a zemřelé členy živého sv. Růžence

Středa 9. srpna

18,00  Za farníky

Čtvrtek  10 . srpna

16,30 Za uzdravení Ludmily Jurkové

Pátek  11. srpna

16, 30 Za farníky

Neděle 13. srpna – 19. neděle v mezidobí

8.30      Za + Jaroslava Kusáka, bratra, sestru a rodiče

10.15    Za + Pavla Lipinu a + rodinu Lipinovu a Kolářovou

30. července – 6. srpna 2023

Neděle 30. července – 17. neděle v mezidobí

8.30      Za + manžela Bohuslava a DVO

10.15    Za Boží ochranu a pomoc pro vnuka a celou rodinu

Úterý 1. srpna

16,30  Za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 2. srpna

18,00  Za děti a maminku a Boží ochranu a pomoc

Čtvrtek  3. srpna

16,30  Na poděkování za dar života s prosbou o Boží
požehnání

Pátek  4. srpna

16, 30 Za + Farntišku Litvákovou, manžela a DVO

Neděle 6. srpna – 18. neděle v mezidobí

8.30      Za + Marii Guňkovou, manžela a sestru Štěpánku

10.15    Za + dceru Annu, jejího manžela a rodiče z obou
stran

23. července – 30. července 2023

Neděle 23. července – 16. neděle v mezidobí

8.30      Za + Oldřicha Ručku s prosbou o požehnání pro
sestru Marii Ručkovou

10.15    Za otce a živou a zemřelou rodinu

Úterý 25. července

16,30  Za dobrodince salesiánského díla

Středa 26. července

18,00  Za živou a zemřelou rodinu Venglářovou a
Třetinovou

Čtvrtek  27. července

16,30  Za + Františka Košinu, manželku a DVO

Pátek  28. července

16, 30 Na poděkování za dar života s prosbou o požehnání

Neděle 30. července – 17. neděle v mezidobí

8.30      Za + manžela Bohuslava a DVO

10.15    Za Boží ochranu a pomoc pro vnuka a celou rodinu

16. července – 23. července 2023

Neděle 16. července – 15. neděle v mezidobí

8.30      Za Aloise a Emilii Obornou jejich sourozence a DVO

10.15    Za farníky

Úterý 18. července

16,30  Za + Pavla Šostka a DVO

Středa  19. července

18,00  Za rodinu Švarcovou

Čtvrtek  20. července

16,30  Za + Ludmilu Polochovou a DVO

Pátek  21. července

16, 30 Za Alinu Gorolyovou

Neděle 23. července – 16. neděle v mezidobí

8.30      Za + Oldřicha Ručku s prosbou o požehnání pro
sestru Marii Ručkovou

10.15    Za otce a živou a zemřelou rodinu

 

9. července – 16. července 2023

Neděle 9. července – 14. neděle v mezidobí

8.30      Za zdraví duše i těla a požehnání pro P. Miroslava
Kadlece

10.15    Za + Veroniku Jančarovou

Úterý 11. července

16,30  Za živé a zemřelé členy živého sv. Růžence

Středa  12. července

18,00  Za + rodiče Greplovy a Tomaštíkovy

Čtvrtek  13. července

16,30 Za + sestru Stanislavu Anežku

Pátek  14. července

16, 30 Za farníky

Neděle 16. července – 15. neděle v mezidobí

8.30      Za Aloise a Emilii Obornou jejich sourozence a DVO

10.15    Za farníky

 

2. července – 9. července 2023

Neděle 2. července – 13. neděle v mezidobí

8.30      Za rodinu Švarcovu

10.15    Za rodinu Procházkovu, Julínkovu a Kaiserovu

Úterý 4. července

16,30  Za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa  5. července

8,30  Za rodinu Kopečkovu

Čtvrtek  6. července

8,30  Za + Miloslava Grepla

Pátek  7. července

16, 30 Za rodinu Švarcovu

Neděle 9. července – 14. neděle v mezidobí

8.30      Za zdraví duše i těla a požehnání pro P. Miroslava
Kadlece

10.15    Za + Veroniku Jančarovou

 

Neděle 25. června – 12. neděle v mezidobí

8.30      Za + rodiče a sourozence a DVO

10.15    Za farníky

Úterý 27. června

16,30  Za farníky

Středa  28. června

18.00  Za rodinu Švarcovu

Čtvrtek  29. června

16.30  Za dar zdraví pro Jiřinu Hlavácovou a + manžela

Pátek  30. června

16, 30 Na poděkování

Neděle 2. července – 13. neděle v mezidobí

8.30      Za rodinu Švarcovu

10.15    Za rodinu Procházkovu, Julínkovu a Kaiserovu

Neděle 18. června – 11. neděle v mezidobí

8.30      Za + Květoslavu Šudřichovou, manžela a DVO

10.15    Za + rodiče z obou stran a DVO

Úterý 20. června

16,30  Za farníky

Středa  21. června

18.00  Za rodinu Švarcovu

Čtvrtek  22. června

16.30  Za + Jaroslava Bochnáka a maminku

Pátek  23. června

16, 30 Za dobrodince salesiánského díla

Neděle 25. června – 12. neděle v mezidobí

8.30      Za + rodiče a sourozence a DVO

10.15    Za farníky

 

Neděle 11. června – 10. neděle v mezidobí

8.30      Za farníky

10.15    Za rodinu Vaňkovu, Fialovu, Rybkovu a všechny
příbuzné

Úterý 13. června

16,30  Za živé a zemřelé členy živého růžence

Středa  14. června

18.00  Na poděkování za 40 let života a Boží požehnání do
dalších let pro celou rodinu

Čtvrtek  15. června

16.30  Za + Antonína Guňku, manželku, Dagmar a
Františku

Pátek  16. června

16, 30 Na poděkování za 40 let života a Boží požehnání do
dalších let pro celou rodinu

Neděle 18. června – 11. neděle v mezidobí

8.30      Za + Květoslavu Šudřichovou, manžela a DVO

10.15    Za + rodiče z obou stran a DVO

Neděle 4. června – Slavnost Nejsvětější Trojice

8.30      Za + Jiřího Špiříka

10.15    Za farníky

Úterý 6. června

16,30  Za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa  7. června

18.00  Na poděkování za dary Ducha Svatého, za zemřelé
rodiče a DVO

Čtvrtek  8. června

16.30  Za + Kateřinu Zálešákovou, manžela a dceru Marii

Pátek  9. června

16, 30 Za živou a zemřelou rodinu Stavělovu, Sládkovu a
Jargusovu

Neděle 11. června – 10. neděle v mezidobí

8.30      Za farníky

10.15    Za rodinu Vaňkovu, Fialovu, Rybkovu a všechny
příbuzné

 

Neděle 28. května – Slavnost Seslání Ducha Svatého

8.30      Za dar pro zdraví manžela a vnuka

10.15    Za farníky

Úterý 30. května

16,30  Za farníky

Středa  31. května

18.00  Za + Pavla a Veroniku

Čtvrtek  1. června

16.30  Za + Kateřinu Zálešákovou, manžela a dceru Marii

Pátek  2. června

16, 30 Na poděkování za dar života, zdraví a požehnání
pro rodinu

Neděle 4. června – Slavnost Nejsvětější Trojice

8.30      Za + Jiřího Špiříka

10.15    Za farníky

 

Neděle 21. května – 7. neděle velikonoční

8.30      Za manžela a rodiče

10.15    za + maminku Drahomíru, živou a zemřelou rodinu
a DVO

Úterý 23. května

16,30  Za dary Ducha Svatého a Boží požehnání pro děti a
vnuky

Středa  24. května

18.00  za dobrodince salesiánského díla

Čtvrtek  25. května

16.30   za farníky

Pátek  26. května

16, 30 Za + Františku Litvákovou, manžela a DVO

Neděle 28. května – Slavnost Seslání Ducha Svatého

8.30      Za dar pro zdraví manžela a vnuka

10.15    Za farníky

 

Neděle 14. května – 6. neděle velikonoční

8.30      Za + rodinu Schneiderovou

10.15    za + Marii Chojkovou, živou rodinu a DVO

Úterý 16. května

16,30  za + Jiřího Jindřicha

Středa  17. května

18.00  za + farníky

Čtvrtek  18. května

16.30   za + rodinu Janáčovu a Pinďákovu a požehnání
pro rodinu

Pátek  19. května

16, 30 za farníky

Neděle 21. května – 7. neděle velikonoční

8.30      Za manžela a rodiče

10.15    za + maminku Drahomíru, živou a zemřelou rodinu
a DVO

 

Neděle 7. května – 5. neděle velikonoční

8.30      za + manžele Reichenbachovy a rodiče z obou
stran

10.15    za + Zdeňka Wysoklada a živou a + rodinu

Úterý 9. května

16,30  za + a živé členy živého sv. Růžence

Středa  10. května

18.00  za + rodinu Klukoszovskou

Čtvrtek  11. května

16.30   za + Josefa Zálešáka, manželku, dceru Marii a dvoje
rodiče

Pátek  12. května

16, 30 za + Miroslava Guňku

Neděle 14. května – 6. neděle velikonoční

8.30      Za + rodinu Schneiderovou

10.15    za + Marii Chvojkovou, živou rodinu a DVO

 

Neděle 30. dubna – 4. neděle velikonoční

8.30      za + Jiřího Bernartíka a živou rodinu

10.15    za uzdravení

Úterý 2. května

16,30  za ochranu života od narození do přirozené smrti

Středa  3. května

18.00  za + Marii Biolkovou

Čtvrtek  4. května

16.30   za + a živou rodinu a DVO

Pátek  5. května

16, 30 za dobrodince

Neděle 7. května – 5. neděle velikonoční

8.30      za + manžele Reichenbachovy a rodiče z obou
stran

10.15    za + Zdeňka Wysoklada a živou a + rodinu

 

Neděle 23. dubna – 3. neděle velikonoční

8.30      za + Oldřicha Jančara

10.15    za + Štěpánku Guňkovou, manžela Oldřicha a zetě
Jiřího

Úterý 25. dubna

16,30  za dobrodince salesiánského díla

Středa  26. dubna

18.00  Za + Gertrudu Staňkovou a dceru

Čtvrtek  27. dubna

16.30    za uzdravení Františka Hájka

Pátek  28. dubna

16, 30 Za + Antonii Surovou

Neděle 30. dubna – 4. neděle velikonoční

8.30      za + Jiřího Bernartíka a živou rodinu

10.15    za uzdravení

 

Neděle 16. dubna – 2. neděle velikonoční

8.30      za + Rudolfa Jurka a živou rodinu

10.15    za +  Jiřího Valoška

Úterý 18. dubna

16,30  za sestru Irenku, manžela, mámu a dary Ducha
Svatého pro rodinu

Středa  19. dubna

18.00  Za + Marii Guňkovou

Čtvrtek  20. dubna

16.30    za + spolužáky a učitele

Pátek  21. dubna

16, 30 Za + paní Najzarovou a syna

Neděle 23. dubna – 3. neděle velikonoční

8.30      za + Oldřicha Jančara

10.15    za + Štěpánku Guňkovou, manžela Oldřicha a zetě
Jiřího

 

 

Neděle 9. dubna – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

8.30      za + Jaroslava Choboka, s prosbou o požehnání pro

živou rodinu

10.15   za +  Josefa a Terezi Pilárikovi a DVO

Pondělí 10. dubna

8,30      za farníky

Úterý 11. dubna

16,30  za + a živé členy živého sv. Růžence

Středa  12. dubna

18.00  + Annu Jordánovou, zemřelou vnučku a celou

rodinu

Čtvrtek  13. dubna

16.30    za + a živou rodinu a DVO

Pátek  14. dubna

16, 30 Za + Jana Guňku

Neděle 9. dubna – 2. neděle velikonoční

8.30      za + Rudolfa Jurka a živou rodinu

10.15    za +  Jiřího Valoška

Neděle 2. dubna  – Května neděle 

8.30      za + rodinu Pobořilovu a dar víry pro celou rodinu

10.15    za +  a živou rodinu rodinu Žvakovu a Adamcovu

Úterý 4. dubna

16,30  za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa  5. dubna

18.00    za farníky

Čtvrtek  6. dubna – Zelený čtvrtek

16.30    za + Jana Hromčíka, manželku, syna Štefana a tři
dcery

Pátek  7. dubna – Velký pátek

16.30   mše svatá se neslouží- obřady Velkého pátku

Sobota 8. dubna – Bílá sobota

20,00 za farníky

Neděle 9. dubna – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

8.30      za + Jaroslava Choboka, s prosbou o požehnání pro

živou rodinu

10.15    za +  Josefa a Terezi Pilárikovi a DVO

 

Neděle 26. března  – 5. neděle postní 

8.30      za + Jaroslava Kusáka, sourozence a rodiče

10.15    za + Annu Stachovskou, syna a rodiče

Úterý 28. března

16,30  za rodinu Hubertovu jejich rodiče a dar víry pro
celou rodinu

Středa  29. března

18.00    Za + manžela a rodiče z obou stran a DVO

Čtvrtek  30. března      

16.30    za + Justinu Podstavkou a manžela

Pátek  31. března

16.30   za + členky společenství seniorek

Neděle 2. dubna  – Května neděle 

8.30      za + rodinu Pobořilovu a dar víry pro celou rodinu

10.15    za +  a živou rodinu rodinu Žvakovu a Adamcovu

 

Neděle 19. března  – 4. neděle postní 

8.30      za + Josefa a Mari Hochmannovy

10.15    za + Irenu Jindřichovu a rodiče z obou stran

Pondělí  20. března

                   16.30    za  farníky

Úterý 21. března

16,30  za + rodinu Štefkovu, za manžela a živou a + rodinu

Středa  22. března

18.00    Za farníky

Čtvrtek  23. března      

16.30    na úmysl pana Pustějovského

Pátek  24. března

16.30   za dobrodince salesiánského díla

Sobota 25. března

8,30 ——–

Neděle 26. března  – 5. neděle postní 

8.30      za + Jaroslava Kusáka, sourozence a rodiče

10.15    za + Annu Stachovskou, syna a rodiče

 

Neděle 12. března  – 3. neděle postní 

8.30      Na dobrý úmysl

10.15    za + manžela, rodiče z obou stran a DVO

Úterý  14. března

                   16.30    za  zemřelé a živé členy živého růžence

Středa  15. března

18.00    Za Věru Krylovou

Čtvrtek  16. března      

16.30    za farníky

Pátek  17. března

16.30   za živé a zemřelé sourozence, rodiče a děti

Neděle 19. března  – 4. neděle postní 

8.30      za + Josefa a Mari Hochmannovy

10.15    za + Irenu Jindřichovu a rodiče z obou stran

 

 

Neděle 5. března  – 2. neděle postní 

8.30      za + manžela, syna, rodiče z obou stran, DVO a dar
víry pro celou rodinu

10.15    za + Terezii a Josefa Pilárikovi

Úterý  7. března

                   16.30    za  ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa  8. března

18.00    Na poděkování za dar života a za požehnání pro
rodinu

Čtvrtek  9. března        

16.30    za + Františku Litvákovou a manžela

Pátek  10. března

16.30   za farníky

Neděle 12. března  – 3. neděle postní 

8.30      Na dobrý úmysl

10.15    za + manžela, rodiče z obou stran a DVO

 

Neděle 26. února  – 1. neděle postní 

8.30      za zemřelé salesiány

10.15    za sourozence a rodiče Dudičovy

Úterý  28. února

                   16.30    za + Antonína Guňky, manželky Darmar a Františku

Středa  1. března

18.00    za + Hildegardu Guňkovou

Čtvrtek  2. března        

16.30    za + a živou rodinu a DVO

Pátek  3. března

16.30   za farníky

Neděle 5. března  – 2. neděle postní 

8.30      za + manžela, syna, rodiče z obou stran, DVO a dar
víry pro celou rodinu

10.15    za + manžela, rodiče z obou stran a DVO

 

Neděle 19. února  – 7. neděle v mezidobí 

8.30      za + Marii Buňkovou, manžela a sestru Štěpánku

10.15    za + Karla Nováka a švagrovou Jiřinu

Úterý  21. února

                   16.30    za živou a zemřelou rodinu Zajísovou, Plaškovou a

dvo

Středa  22. února

18.00    za farníky

Čtvrtek  23. února        

16.30    za Valentýna Škrdu a celou rodinu

Pátek  24. února

16.30   za dobrodince salesiánského díla

Neděle 26. února  – 1. neděle postní 

8.30      za zemřelé salesiány

10.15    za sourozence a rodiče Dudičovy

 

 

Neděle 12. února  – 6. neděle v mezidobí 

8.30      za + manžela a rodiče z obou stran

10.15    za + prof. Miloslava Pastrňáka, manželku Marii,

dceru Jarmilu a za živou rodinu a o Boží ochranu

Úterý  14. února

                   16.30    za živé a zemřelé členy živého růžence

Středa  15. února

18.00    za sestru a její rodinu

Čtvrtek  16. února        

16.30    za + Aloise Kludku

Pátek  17. února

16.30   za + Stanisla Guňku

Neděle 19. února  – 7. neděle v mezidobí 

8.30      za + Marii Buňkovou, manžela a sestru Štěpánku

10.15    za + Karla Nováka a švagrovou Jiřinu

 

Neděle 5. února – 5. neděle v mezidobí

8.30      za + otce Karla Jaška

10.15     za farníky

Úterý  7. února

                   16.30    za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa  8. února

18.00    za + Jana Stejskala

Čtvrtek  9. února          

16.30    za Sedlákovi

Pátek  10. února

16.30   za + rodinu Čaplovu, DVO a nová duchovní povolání

Neděle 12. února  – 6. neděle v mezidobí 

8.30      za + manžela a rodiče z obou stran

10.15    za + prof. Miloslava Pastrňáka, manželku Marii,

dceru Jarmilu a za živou rodinu a o Boží ochranu

 

Neděle 29. ledna – 4. neděle v mezidobí

          8,30 Na poděkování Pánu Bohu za 90 let života s prosbou o Boží ochranu

          10,15 Za + rodiče Marii a Josefa Pěchačkovy a DVO

Úterý 31. ledna

     16,30 Za + Petra Vingláře

Středa 1. února

18,00 Za + živou rodinu Greplovu a Tomaštíkovu

Čtvrtek 2. února

16,30 Za + a živou rodinu a DVO

Pátek 3. února

16.30  Za + vnuka, bratra a rodiče Bartošovi

 

Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů – město je pod duchovní správou farnosti sv. Anny.

              

Neděle 5. února

          8,30 Za + otce Karla Jaška

          10,15 Za farníky

 

Neděle 21. ledna- 3. neděle v mezidobí

          8,30 Za zdraví manžela a živou rodinu

          10,15 Za dar života a víry pro Rudolfa

Úterý 24. ledna

     16,30 Za zemřelého Zdeňka Sekaninu

Středa 25. ledna

18,00 Za uzdravení manželů Hrabčíkových

Čtvrtek 26. ledna

16,30 Za dobrodince salesiánského díla

Pátek 27. ledna

16.30  Za Vařejkovi

Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů – město je pod duchovní správou farnosti sv. Anny.               

Neděle 21. ledna

          8,30 Na poděkování Pánu Bohu za 90 let života s prosbou o Boží ochranu

          10,15 Za + rodiče Marii a Josefa Pěchačkovy a DVO

 

Neděle 15. ledna- 2. neděle v mezidobí

          8,30 Za rodinu Švarcovu

          10,15 ——

Úterý 17. ledna

16,30 Za živé a zemřelé členy živého růžence

Středa 18. ledna

18,00 za Jaroslava Kotaše

Čtvrtek 19. ledna

16,30 Za + Jana Šudřicha a manželku

Pátek 20. ledna

16.30  Za bratra Laďu

Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů – město je pod duchovní správou farnosti sv. Anny.               

Neděle 21. ledna

          8,30 Za zdraví manžela a živou rodinu

          10,15 Za dar života a víry pro Rudolfa

Neděle 8. ledna – Svátek Křtu Páně

8,30 Za + Jiřího Špiříka

10,15 Za farníky

Úterý 10. ledna

16,30 Za vyřešení těžké životní situace

Středa 11. ledna

18,00 za farníky

Čtvrtek 12. ledna

16,30 Za Brigitu a její rodinu

Pátek 13. ledna

16.30  Za ——-

Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů – město je pod duchovní správou farnosti sv. Anny.                

Neděle 15. ledna

8,30 Za rodinu Švarcovu

10,15 ——

Neděle 1.ledna Slavnost Matky Boží, Panny Marie

                 8,30 Za + manželku, bratra a rodiče z obou stran

                 10,15 Za + Mariána Pilarika a rodiče Josefa a  Terezii Pilarikovy

Úterý  3. ledna

16,30 Za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa  4. ledna

18,00 za farníky

Čtvrtek  5. ledna

16,30 Za DVO a + a živou rodinu

Pátek  6. ledna

16.30  Za + Jarmilu Davidovou a rodiče

Sobota  31. prosince

Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů – město je pod  duchovní správou farnosti sv. Anny.                

Neděle 8. ledna

          8,30 Za + Jiřího Špiříka

          10,15 Za farníky

 

Neděle 25. prosince Slavnost Narození Páně-Boží hod

          8,30 Za + rodiče z obou stran

          10,15 Za farníky

Pondělí 26. prosince Svátek sv. Štěpána, mučedníka

          8,30 Za živou rodinu Racovskou, manžela a syna

          10,15 Za Boženu a Zdeňka Fukalovi a rodiče z obou  stran

Úterý  27. prosince

     Mše svatá nebude

Středa  28. prosince

Mše svatá nebude

Čtvrtek  29. prosince

Mše svatá nebude

Pátek   30. prosince

16.30  Na poděkování za minulý rok a Boží požehnán  pro rodinu

Sobota  31. prosince

16,00 Na poděkování a za farníky              

Neděle 1.ledna Slavnost Matky Boží, Panny Marie

          8,30 —–

          10,15 Za farníky

Neděle 18. prosince 4. neděle adventní 

8,30 Za + Františka Loučku

10,15 Za + a živou rodinu Adamcovu a Žvakovu

Úterý  20. prosince

                        16,30  Za rodinu Švarcovu

Středa  21. prosince

18.00   Za rodinu Kopečkovu

Čtvrtek  22. prosince

16.30  Na poděkování za dar víry pro rodinu

Pátek   23. prosince

16.30  —–

Sobota 24. prosince

15,00 za rodiny

Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů – město je pod duchovní správou farnosti sv. Anny.              

Neděle 25. prosince Slavnost Narození Páně-Boží hod

8,30  Za + rodiče z obou stran

10,15  Za farníky

Neděle 11. prosince 3. neděle adventní 

          8,30 Za farníky

          10,15 Za dceru Annu, manžela a DVO

Úterý  13. prosince

     16.30  Za živé a zemřelé členy živého růžence

Středa  14. prosince

18.00   Za dobrodince

Čtvrtek  15. prosince

16.30  farníky

Pátek   16. prosince

16.30  —–

Sobota 17.prosince

          10,00 za rodinu Švarcovu

Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů – město je pod duchovní správou farnosti sv. Anny.              

Neděle 18. prosince 4. neděle adventní 

          8,30 Za + Františka Loučku

          10,15 Za + a živou rodinu Adamcovu a Žvakovu

 

Neděle 4. prosince  2. neděle adventní  

                      8.30  Za + rodiče sourozence a DVO

10.15   Za farníky

Úterý  6. prosince

16.30  Za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa  7. prosince

18.00   Za rodinu Kopečkovu

Čtvrtek  8. prosince

16.30 mše svatá nebude sloužena, mše svatá u Sv. Anny  v 17,30 hodin -zasvěcení města Havířova Neposkvrněnému  srdci Panny  Marie

Pátek   9. prosince

16.30  —–

Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů – kaple je pod duchovní správou farnosti sv. Anny.              

Neděle 11. prosince 3. neděle adventní

8,30 Za farníky

10,30 Za dceru Annu, manžela a DVO

                              

Neděle 27. listopadu 1. neděle adventní 

                 8.30  Za +Rudolfa Jurka a živou rodinu

10.15   Za farníky

Úterý  29. listopadu

      16.30  Za + Annu a Emila Fober

Středa  30. listopadu

18.00   Za rodinu Švarcovu

Čtvrtek  1. prosince

16.30  Za rodinu Kopečkovu

Pátek   2. prosince

16.30  Za + rodinu z obou stran a DVO

Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů – město je pod duchovní správou farnosti sv. Anny.              

Neděle 4. prosince 2. neděle adventní  

                8.30  Za + rodiče sourozence a DVO

10.15   Za farníky

Neděle 20. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále

8.30   Na poděkovaní za 30 let života s prosbou o Boží

požehnání

10.15   Za farníky

Úterý  22. listopadu

      16.30  Za živou a + rodinu Slovákovu, Juračkovu a DVO

Středa  23. listopadu

18.00   Za dobrodince

Čtvrtek  24. listopadu

16.30  Za+bratra Feredinanda a DVO

Pátek   25. listopadu

16.30  Za zemřelou dceru

Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů – město je pod duchovní správou farnosti sv. Anny.               

Neděle 27. listopadu 1. neděle adventní   

                            8.30  Za +Rudolfa Jurka a živou rodinu

10.15   Za farníky

Neděle 13. listopadu – 33. neděle v mezidobí

8.30   Za Leonarda a živou a zemřelou rodinu

10.15   Za farníky

Úterý  15. listopadu

     16.30  Za + rodiče prarodiče a DVO

Středa  16. listopadu

18.00   Za tragicky zemřelou osobu

Čtvrtek  17. listopadu

16.30  —–

Pátek   18. listopadu

16.30  —-

  Sobota  19. listopadu

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      —-                                                                                            

Neděle 20. listopadu  Slavnost Ježíše Krista Krále 

                 8.30  —–

10.15   Za farníky

Neděle 6. listopadu – 32. neděle v mezidobí

8.30   Za + Ludvika Guňku, manželku a syna Josefa

10.15   Na dobrý úmysl

Úterý  8. listopadu

                 16.30  Za živé a + členy živého růžence

Středa  9. listopadu

18.00   Za farníky

Čtvrtek  10. listopadu

16.30  Za DVO a + rodinu z obou stran

Pátek   11. listopadu

16.30  Za + Annu Parchanskou a manžela              

Sobota  12. listopadu

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      —-                                                                                            

Neděle 13. listopadu  33. neděle v mezidobí 

                 8.30   Za Leonarda a živou a zemřelou rodinu

10.15   Za farníky

Neděle 30. října – 31. neděle v mezidobí

8.30   Za + manžele Reichenbachovy a živou rodinu

10.15   Za farníky

Úterý  1. listopadu

         16.30  Za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa  2. listopadu

18.00   Za zemřelého otce a celou + a živou rodinu

Čtvrtek  3. listopadu

16.30  Za Veroniku Kováčovou a její rodinu

Pátek   4. listopadu

16.30  Za rodinu Jargusovu, Sládkovu a Stavělovu  a   DVO

Sobota  5. listopadu

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      Za manžela Martina, syna Josefa a rodiče  z obou stran

Neděle 6. listopadu  32. neděle v mezidobí

 8.30   Za + Ludvíka Guňku, manželku a syna Josefa

10.15   Za farníky

Neděle 23. října – 30. neděle v mezidobí

8.30   Za rodinu Kopečkovu

10.15   Za farníky

Úterý  25. října

         16.30  Za Jarmilu Davidovou a její rodiče

Středa  26. října

18.00   Za rodiče a živou a zemřelou rodinu

Čtvrtek  27. října

16.30  —–

Pátek   28. října

16.30   Za + Josefa Kišku, manželku a rodiče           

Sobota  29. října

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      Za + rodiče bratra, příbuzné a DVO

Neděle 30. října  29. neděle v mezidobí

                 8.30   Za + manžele Reichenbachovy a živou rodinu

10.15   Za farníky

Neděle 16. října – 29. neděle v mezidobí

8.30   Za zdraví manžela, Boží požehnání a ochranu

10.15   Za farníky

Úterý  18. října

          16.30  Za živé a + členy živého růžence

Středa  19. října

18.00   Za + Irenu Koutnou a DVO

Čtvrtek  20. října

16.30  Za + rodiče, bratra, synovce, DVO a uzdravení

neteře

Pátek   21. října

16.30   Za rodinu Švarcovu

Sobota  22. října

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      Za dobrodince

Neděle 23. října  29. neděle v mezidobí

                        8.30   Za rodinu Kopečkovu

10.15   Za farníky

Neděle 9. října – 28. neděle v mezidobí

8.30    za  farníky

10.15   Za + Františka Kubiše, manželku a rodinu Herbočkovu

Úterý  11. října

     16.30  Za pletařky

Středa  12. řijna

18.00       —–

Čtvrtek  13. řijna

16.30   —-

Pátek   14. řijna

16.30   Na poděkovaní za život+ pana Gerarda   

                              Jarguse s prosbou za celou rodinu

Sobota  15. října

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života

                              s prosbou o požehnání a ochranu Panny Marie

Neděle 16. října  29. neděle v mezidobí 

                 8.30    —–

10.15   Za farníky

Neděle 2. října – 27. neděle v mezidobí

Neděle 2. řijna – 27. neděle v mezidobí

8.30    za  + dceru Halinu, B.P. pro rodinu, vnučky  a + rodiče

10.15       za farníky

Úterý  4. října

        16.30       za ochranu života od početí do přirozené  smrti

Středa  5. řijna

18.00       —–

Čtvrtek  6. řijna

16.30  Za zdárný průběh operace a uzdravení

Pátek   7. řijna

16.30   —–

Sobota  8. října

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      Za + manžela, rodiče Kulhánkovy, Liškovy,

za Hanku a DVO

Neděle 9. října  28. neděle v mezidobí

                                 8.30    za  farníky

10.15   Za + Františka Kubiše, manželku a rodinu Herbočkovu

 

Neděle 25. září – 26. neděle v mezidobí

8.30    za  + rodiče Josefa a Marii, prarodiče Viktorii a

Antonína a DVO

10.15   za + Oldřicha Jančára

Úterý  27. září

     16.30       za + Jana Guňku, manželku, syna Antonína a  sourozence

Středa  28. září

18.00       Za uzdravení a šťastný zdar operace

Čtvrtek  29. září

16.30       Za zemřelou Vilmu Ochnákovou a otce

Pátek   30. září

16.30   Za zemřelého manžela

Sobota  1. října

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      Za +Žofii Pastrňákovou, rodiče, sourozence, DVO

Neděle 2. října  27. neděle v mezidobí 

                 8.30    za  + dceru Halinu, B.P. pro rodinu, vnučky   a + rodiče

10.15       za farníky

Neděle 18. září – 25. neděle v mezidobí

8.30      za + Františka a Ludmilu Loučkovi

10.15       za farníky

Úterý  20. září

     16.30       za živou a zemřelou rodinu Zajícovu, Slovákovu

a Pláškovu a DVO

Středa  21. září

18.00       za Emilii Pečenovou, rodiče Josefa a Marii

Čtvrtek  22. září

16.30       za farníky

Pátek   23. září

16.30    za farníky

Sobota  24. září

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      Za dobrodince

Neděle 25. září  26. neděle v mezidobí 

                                 8.30    za  + rodiče Josefa a Marii, prarodiče Viktorii a

Antonína a DVO

10.15       za + Oldřicha Jančára

Neděle 11. září  24. neděle v mezidobí 

8.30  za + Emili a Aloise Oborní, dvo a živou rodinu

10.15      za + Františka Jančara manželku a děti

Úterý  13. září

     16.30       za živé a zemřelé členy živého růžence

Středa  14. září

18.00       —

Čtvrtek  15. září

16.30       —

Pátek   16. září

16.30           Na poděkování za působení ve farnosti a Boží

                                                    požehnání v nové farnosti pro P. Oldřicha

Sobota  17. září

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      Za + Josefa a Ludmilu Kovářovi, děti, vnuka    

                                              a +rodinu Kolářovu

Neděle 4. září  22. neděle v mezidobí 

                 8.30    za  + Františka a Ludmilu Loučkovi

10.15       za farníky

Neděle 28. srpna  22. neděle v mezidobí 

8.30  za + Rudolfa Jurka, rodiče, bratry a jejich manž.

10.15  za + Veroniku Jančarovou

Úterý  30. srpna

16.30 za živou a + rodinu Žvakovu a Adamcovu

Středa  31. srpna

18.00   za živou a + rodinu

Čtvrtek  1. září

16.30  za + rodiče z obou stran a za prarodiče

Pátek   2. září

16.30  – – –

Sobota  3. září    památka sv. Řehoře Velikého, papeže a uč.církve

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      za  + rodiče  a bratra

Neděle 4. září  22. neděle v mezidobí  

8.30    za  + Marii a Aloise Pecháčka, živou rodinu a dvo

10.15   za farníky

 

Neděle 21. srpna  21. neděle v mezidobí 

8.30  za + rodiče Chládkovy a živou rodinu

10.15  za manžela, rodiče z obou stran a dvo

Úterý  23. srpna

16.30 – – –

Středa  24. srpna    svátek sv. Bartoloměje, apoštola

18.00  – – –

Čtvrtek  25. srpna památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka

16.30  – – –

Pátek   26. srpna

16.30  – – –

Sobota  27. srpna    památka sv. Moniky

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 28. srpna  22. neděle v mezidobí  

8.30    za + Rudolfa Jurka, rodiče, bratry a jejich manželky

10.15   za + Veroniku Jančarovou

 

Neděle 14. srpna  20. neděle v mezidobí 

8.30  za + Jaroslava Kusáka a živou rodinu

10.15  na poděkování za 15 let manželství a Boží požehnání pro rodinu

Úterý  16. srpna

16.30 za +Ludmilu a Josefa a rodiče Kohoutkovy,dvo

Středa  17. srpna

18.00   – – –

Čtvrtek  18. srpna

16.30  za + Karla Miksu, manželku a syna

Pátek   19. srpna

16.30  – – –

Sobota  20. srpna    památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      za + Bohuslava Polocha a sourozence, rodinu …

Neděle 21. srpna  21. neděle v mezidobí  

8.30   za + rodiče Chládkovy a živou rodinu

10.15  za manžela, rodiče z obou stran a dvo

 

Neděle 7. srpna  19. neděle v mezidobí 

8.30  za +Marii Guňkovou, manžela a sestru Štěpánku

10.15  za farníky

Úterý  9. srpna          svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny…

16.30  za živé a + členy živého růžence

Středa  10. srpna   svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

18.00  za + rodiče a živou rodinu Greplovu

Čtvrtek  11. srpna  památka sv. Kláry, panny

16.30  za + sestru Zdenku Munzarovou

Pátek   12. srpna

16.30 za + Květu Šudřichovou, manžela a živou rodinu

Sobota  13. srpna

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  za + manžela, syna a rodinu

Neděle 14. srpna  20. neděle v mezidobí  

8.30    za + Jaroslava Kusáka a živou rodinu

10.15   na poděkování za 15 let manželství a Boží požehnání pro rodinu

 

Neděle 31. července  18. neděle v mezidobí 

8.30  – – –

10.15  za farníky

Úterý  2. srpna

16.30  za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa  3. srpna

18.00  za + Štěpánku Guňkovou, manžela a dvo

Čtvrtek  4. srpna  památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze

16.30  za +Annu Mertlovou a manž., za +rodinu Zavadovou

Pátek   5. srpna        první pátek v měsíci

16.30 na poděkování za dar života s prosbou o B.požeh.

Sobota  6. srpna   svátek Proměnění Páně

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  za + rodiče a bratra

Neděle 7. srpna  19. neděle v mezidobí  

8.30   za +Marii Guňkovou, manžela a sestru Štěpánku

10.15  za farníky

 

Neděle 17. července  16. neděle v mezidobí 

8.30  za +dceru Annu, jejího manžela Zdenka a dvo

10.15 za +otce a živou rodinu

Úterý  19. července

16.30   za +rodiče a prarodiče Jordánovy a Huvarovy,dvo

Středa  20. července

18.00   za živou a + rodinu

Čtvrtek  21. července

16.30  – – –

Pátek   22. července  památka sv. Marie Magdalény

16.30     za + rodinu Šlapkovu a Hubertovu a dvo

Sobota  23. července svátek sv.Brigity, řeholnice, patronky Evropy

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30    za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 24. července  18. neděle v mezidobí  

8.30    za +manžela Bohuslava a dvo

10.15   za farníky

 

Neděle 10. července  15. neděle v mezidobí 

8.30  za + rodiče a prarodiče Gerykovy, dvo, a dar víry pro živou rodinu

10.15   na poděkování za 15 let manželství a  o požehnání pro rodinu

Úterý  12. července

16.30 za +bratra Františka, synovce Jiřího, rodinu Cibulcovu a Stodůlkovu, dvo

Středa  13. července

18.00              – – –

Čtvrtek  14. července

16.30  – – –

Pátek   15. července  památka sv. Bonaventury, biskupa a uč.církve

16.30     – – –

Sobota  16. července  svátek Výročí posvěcení katedrály

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      – – –

Neděle 17. července  16. neděle v mezidobí  

8.30    za +dceru Annu, jejího manžela Zdenka a dvo

10.15   za +otce a živou rodinu

 

Neděle 3. července  14. neděle v mezidobí 

8.30  za zdraví a Boží ochranu pro P. Miroslava Kadlece

10.15   za farníky

Úterý  5. července slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa

16.30    za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa  6. července

18.00   – – –

Čtvrtek  7. července

16.30  – – –

Pátek   8. července

16.30  – – –

Sobota  9. července

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   – – –

Neděle 10. července  15. neděle v mezidobí  

8.30   za + rodiče a prarodiče Gerykovy, dvo, a dar víry pro živou rodinu

10.15   na poděkování za 15 let manželství a  o požehnání pro rodinu

 

Neděle 26. června  13. neděle v mezidobí 

8.30   za + syna a za rodinu

10.15   za farníky

Úterý  28. června   památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

16.30 za + Aloise Křenka, rodinu Ulrychovou a Křenkovou, za + děti a dvo

Středa  29. června    slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

18.00  za + Petra Lehotského, živou a + rodinu

Čtvrtek  30. června

16.30  za + Zdeňku Černochovou

Pátek   1. července   první pátek v měsíci

16.30   za + manžela a rodiče z obou stran

Sobota  2. července

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30     na poděkování …

Neděle 3. července  14. neděle v mezidobí  

8.30   za zdraví a Boží ochranu pro P. Miroslava Kadlece

10.15   za farníky

 

Neděle 19. června  12. neděle v mezidobí 

8.30   za + Květu Šudřichovou, manžela a živou rodinu

10.15  za farníky

Úterý  21. června   památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

16.30 za + Zdeňku Černochovou

Středa  22. června

18.00  za + Zdeňku Černochovou

Čtvrtek  23. června  slavnost  Narození sv. Jana Křtitele

16.30  za + Jaroslava Bochnáka a maminku

Pátek   24. června    slavnost  Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

16.30     – – –

Sobota  25. června  památka Neposkvrněného Srdce P. Marie

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 26. června  13. neděle v mezidobí  

8.30   za + syna a za rodinu

10.15 za farníky

 

Neděle 12. června  slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ  TROJICE 

8.30   za farníky

10.15   za živou a + rodinu Procházkovu, Julinkovu a Kaiserovu

Úterý  14. června

16.30 za živé a + členy živého růžence

Středa  15. června

18.00  za + Zdeňku Černochovou

Čtvrtek  16. června  slavnost TĚLA  A  KRVE  PÁNĚ

16.30  za nemocnou osobu

Pátek   17. června

16.30  – – –

Sobota  18. června

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  – – –

Neděle 19. června  12. neděle v mezidobí  

8.30   za + Květu Šudřichovou, manžela a živou rodinu

10.15  za farníky

 

Neděle 5. června  slavnost SESLÁNÍ  DUCHA  SVATÉHO 

8.30    za + Jiřího Špiříka

10.15  za farníky

Úterý  7. června

16.30 za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa  8. června

18.00  za + Zdeňku Černochovou

Čtvrtek  9. června  svátek Ježíše K., nejvyššího a věčného kněze

16.30  za živou a + rodinu

Pátek   10. června

16.30  na poděkování za dar života s prosbou o B. požehnání

Sobota  11. června   památka sv. Barnabáše, apoštola

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   – – –

Neděle 12. června  slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ  TROJICE  

8.30  za farníky

10.15 za živou a + rodinu Procházkovu, Julinkovu a Kaiserovu