ROZPIS BOHOSLUŽEB

Neděle 17.listopadu 33. neděle v mezidobí

8.30 za +Ludvíka Guňku, manželku a syna Josefa

10.15 za farníky

Úterý 19. listopadu

16.30 za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 20. listopadu

18.00 za + manžela a dvo

Čtvrtek 21. listopadu Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

16.30  za + rodiče z obou stran a dvo

Pátek   22. listopadu památka sv. Cecílie, panny a mučednice

16.30 za + Cecílii Jančarovou, rodiče a sourozence

Sobota 23. listopadu

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 24.listopadu slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

8.30 za + Rudolfa Jurka, bratry a švagrové

10.15 za farníky

 

Neděle 10.listopadu 32. neděle v mezidobí

8.30  – – –

10.15   za farníky

Úterý 12. listopadu památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

16.30 za +Františku Sovjákovou, Alžbětu Brudovskou

Středa 13. listopadu památka sv. Anežky České, panny

18.00 za + rodiče Hanušovské, sourozence a dar víry…

Čtvrtek 14. listopadu

16.30  za živé a + členy živého růžence

Pátek   15. listopadu

16.30 za + Miladu Miksovou

Sobota 16. listopadu

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 – – –

Neděle 17.listopadu 33. neděle v mezidobí

8.30 za +Ludvíka Guňku, manželku a syna Josefa

10.15 za farníky

 

Neděle 3.listopadu 31. neděle v mezidobí

8.30 za + syna Leonarda a pozůstalou rodinu, dvo

10.15 za farníky

15.00  dušičková pobožnost na hřbitově

Úterý 5. listopadu

16.30 za zdraví a B. pomoc pro rodinu Novotnou

Středa 6. listopadu

18.00 za Veroniku Jančarovou

Čtvrtek 7. listopadu

16.30  za + rodinu

Pátek   8. listopadu

16.30 za živou a + rodinu

Sobota 9. listopadu svátek Posvěcení lateránské baziliky

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za + manžela Martina, syna Josefa a rodiče…

Neděle 10.listopadu 32. neděle v mezidobí

8.30 – – –

10.15 za farníky

Neděle 27. října 30. neděle v mezidobí

8.30 za + manžele Reichenbachovy a dvo

10.15 za + tatínka, maminku, jejich rodiče a za celou

živou a + rodinu

Úterý 29. října blahoslaveného Michala Ruy, kněze

16.30 za uzdravení P. Miroslava Kadlece

Středa 30. října

18.00 – – –

Čtvrtek 31. října

16.30  za + Josefa Kišku, manželku a rodiče

Pátek   1. listopadu slavnost VŠECH SVATÝCH

16.30 za živé sestřenky a bratrance, a za Petra …

Sobota 2. listopadu vzpomínka na všechny věrné zemřelé

8.30    za zemřelé farníky

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 – – –

Neděle 3.listopadu 31. neděle v mezidobí

8.30 za + syna Leonarda a pozůstalou rodinu, dvo

10.15 za farníky

15.00  dušičková pobožnost na hřbitově

 

Neděle 20. říjen 29. neděle v mezidobí

8.30   za živou a + rodinu

10.15   za + Elfrídu Weissovou

Úterý 22. října sv. Jana Pavla II, papeže

16.30 na úmysl dárce

Středa 23. října

18.00 – – –

Čtvrtek 24. října

16.30  – – –

Pátek   25. října

16.30 – – –

Sobota 26. října

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 27.října 30. neděle v mezidobí

8.30 za + manžele Reichenbachovy a dvo

10.15 za + tatínka, maminku, jejich rodiče a za celou

živou a + rodinu

Neděle 13. říjen 28. neděle v mezidobí

8.30  za + dceru Halinu a za + rodiče

10.15 za farníky

Úterý 15. října památka sv. Terezie od Ježíše, panny a uč.církve

16.30 za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 16. října slavnost sv. Hedviky, patronky Slezska

18.00 – – –

Čtvrtek 17. října památka sv. Ignáce Antiochijského, bis. a muč.

16.30  – – –

Pátek   18. října svátek sv. Lukáše, evangelisty

16.30 – – –

Sobota 19. října

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za + rodiče, bratra, synovce a dvo

Neděle 20.října 29. neděle v mezidobí

8.30 – – –

10.15 za farníky

Neděle 6. říjen 27. neděle v mezidobí

8.30 za Procházku, rodinu Julinkovu a Kaiserovu

10.15 za farníky

Úterý 8. října

16.30 za pletařky

Středa 9. října

18.00 – – –

Čtvrtek 10. října

16.30  za živé a + členy živého růžence

Pátek   11. října sv. Jana XXIII., papeže

16.30 – – –

Sobota 12. října       sv. Radima, biskupa

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za rodinu Bončkovu

Neděle 13.října 28. neděle v mezidobí

8.30 za + dceru Halinu a za + rodiče

10.15 za farníky

 

Neděle 29. září 26. neděle v mezidobí

8.30 za + P. Václava Filipce

10.15   za farníky

Úterý 1. října památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny

16.30 za živou a + rodinu

Středa 2. října    památka svatých andělů strážných

18.00 – – –

Čtvrtek 3. října

16.30  – – –

Pátek   4. října památka sv. Františka z Assisi

16.30 za nemocné v rodině

Sobota 5. října

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za + rodiče a bratra Vlastimila

Neděle 6.října 27. neděle v mezidobí

8.30 za Procházku, rodinu Julinkovu a Kaiserovu

10.15 za farníky

 

Neděle 22. září 25. neděle v mezidobí

            8.30 za + Jana Guňku, manželku a sourozence

10.15   za + Oldřicha Jančara a celou živou rodinu

Úterý 24. září           

16.30 za + Zdeňka Sekaninu a živou rodinu

Středa 25. září

18.00 za + rodiče Kročilovy

Čtvrtek 26. září

16.30  – – –

Pátek   27. září památka sv. Vincence z Paula, kněze

16.30 – – –

Sobota 28. září slavnost sv. Václava, mučedníka

            8.30    – – –

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za +rod.Fukalovu, Brháčkovu,P. Ervína Morcinka, dvo

Neděle 29.září 26. neděle v mezidobí

            8.30 za + P. Václava Filipce

10.15 za farníky

 

Neděle 15. září 24. neděle v mezidobí

8.30 za + P. Karla Jaška (nedožitých 80 let)

10.15 za + P. Václava Filipce (nedožitých 100 let)

Úterý 17. září

16.30 za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 18. září

18.00 – – –

Čtvrtek 19. září

16.30  za + Vilmu Bochnákovou

Pátek   20. září památka sv. Ondřeje Kim Taegona, Pavla… muč.

16.30 – – –

Sobota 21. září        svátek sv. Matouše, apoštola

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 22. září 25. neděle v mezidobí

8.30 za + Jana Guňku, manželku a sourozence

10.15  za + Oldřicha Jančara a celou živou rodinu

Neděle 8. září 23. neděle v mezidobí

8.30 za + Františku Guňkovou a rodiče

10.15 za farníky

Úterý 10. září

16.30 za + Dušana Dunku

Středa 11. září

18.00 – – –

Čtvrtek 12. září

16.30  za živé a + členy živého růžence

Pátek   13. září památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a uč.církve

16.30 za +rodiče Gerykovy a Cibulcovy, jejich děti,vnuky

Sobota 14. září svátek Povýšení svatého kříže

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30

Neděle 15.září 24. neděle v mezidobí

8.30 za + P. Karla Jaška

10.15 za + P. Václava Filipce (nedožitých 100 let)

 

Neděle 1. září 22. neděle v mezidobí

8.30   za dar víry a dary Ducha sv. pro rodinu

10.15   za farníky

Úterý 3. září      památka sv. Řehoře Velikého,papeže a uč.církve

14.00     pohřeb pana Jindřicha Struminského

16.30     na poděkování za dar života a pož. pro rodinu

Středa 4. září

18.00    – – –

Čtvrtek 5. září

16.30     – – –

Pátek   6. září   první pátek v měsíci

14.00     pohřeb pana Ladislava Habáníka

16.30     za +dceru Ludmilu, syna Miroslava a + rodiče z..

Sobota 7. září

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30     na poděkování za úspěšnou operaci bratra

Neděle 8.září 23. neděle v mezidobí

8.30 za + Františku Guňkovou a rodiče

10.15 za farníky