ROZPIS BOHOSLUŽEB

Neděle 16.února 6. neděle v mezidobí

8.30 za + Marii Guňkovou, manžela a sestru

10.15 za farníky

Úterý 18. února

16.30  za ochranu života od početní do přirozené smrti

Středa 19. února

18.00  za + Stanislava Guňku

Čtvrtek 20. února

16.30  – – –

Pátek   21. února

16.30 za + rodinu Čaplovu a dvo

Sobota 22. února svátek Stolce sv. apoštola Petra

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za živou a +rodinu, +paní Žemberyovou a dvo

Neděle 23.února slavnost POSVĚCENÍ KOSTELA

8.30   – – –

10.15 za farníky

 

Neděle 9.února 5. neděle v mezidobí

8.30 za + Karla Nováka a celou rodinu

10.15   za + Miloslava Pastrňáka, manž. Marii a dceru  Jarku, a za živou rodinu

Úterý 11. února P. Marie Lurdské

16.30 za + Antonii Surou

Středa 12. února

18.00  za + Antonii Surou a živou a + rodinu

Čtvrtek 13. února

16.30  za živé a + členy živého růžence

Pátek   14. února

16.30 za B. požehnání a zdraví pro dceru

Sobota 15. února

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za +manžela, a rodiče z obou stran

Neděle 16.února 6. neděle v mezidobí

8.30 za + Marii Guňkovou, manžela a sestru

10.15 za farníky

 

Neděle 2.února slavnost sv. JANA BOSKA, pouť

8.30 za + manžela, živou a + rodinu

10.15 za farníky

Úterý 4. února

16.30 za dar víry pro pravnuky

Středa 5. února památka sv. Agáty, panny a mučednice

18.00  za + Antonii Surou

Čtvrtek 6. února památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

16.30  za + Veroniku Jančarovou

Pátek   7. února  první pátek v měsíci

16.30 za + P. Karla Jaška

Sobota 8. února

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za +manžela, bratry, švagrovou, rodiče Ponzorovy

Neděle 9.února 5. neděle v mezidobí

8.30 za + Karla Nováka a celou rodinu

10.15 za + Miloslava Pastrňáka, manž. Marii a dceru Jarku, a za živou rodinu

 

Neděle 26.ledna 3. neděle v mezidobí

8.30 za dar života a víry, s prosbou k P. Marii

10.15 za farníky

Úterý 28. ledna       památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a uč.církve

16.30 za +Marii a Alenu Juračkovy, živou a + rodinu Juračkovu a Slovákovu, dvo

Středa 29. ledna

18.00  za + Antonii Surou

Čtvrtek 30. ledna

16.30  za + Antonii Surou

Pátek   31. ledna

16.30 za rodinu Jargusovu, Sládkovu a za B.požehnání

Sobota 1. února

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30     – – –

Neděle 2.února slavnost sv. JANA BOSKA, pouť

8.30   – – –

10.15 za farníky

 

Neděle 19.ledna 2. neděle v mezidobí

8.30 – – –

10.15 za farníky

Úterý 21. ledna památka sv. Anežky, panny a mučednice

16.30 za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 22. ledna bl. Laury Vicuňi, panny

18.00  za + Antonii Surou

Čtvrtek 23. ledna

16.30  za + Antonii Surou a manžela

Pátek   24. ledna svátek sv. Františka Saleského, biskup. uč.c.

16.30 za + Antonii Surou, živou a + rodinu

Sobota 25. ledna svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 na poděkování za 85 let, s prosbou o Boží požehnání

Neděle 26.ledna 3. neděle v mezidobí

8.30 za dar života a víry, s prosbou k P. Marii

10.15 za farníky

 

Neděle 12.ledna svátek KŘTU PÁNĚ

8.30 za farníky

10.15 za + Dominika a dvo

Úterý 14. ledna

16.30 – – –

Středa 15. ledna

18.00  – – –

Čtvrtek 16. ledna

16.30  za živé a + členy živého růžence

Pátek   17. ledna  památka sv. Antonína, opata

16.30 – – –

Sobota 18. ledna památka P.Marie, Matky jednoty křesťanů

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  za + Erharta Volfa

Neděle 19.ledna 2. neděle v mezidobí

8.30   – – –

10.15 za farníky

 

Neděle 5. ledna 2. neděle po Narození Páně

8.30 za + Jiřího Špiříka

10.15 za farníky

Pondělí 6. ledna slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

16.30  – – –

Úterý 7. ledna

16.30 – – –

Středa 8. ledna

18.00  za dobrodince

Čtvrtek 9. ledna

16.30  za + maminku Andělu

Pátek   10. ledna

16.30   – – –

Sobota 11. ledna

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  za + manžela, zetě a živou rodinu

Neděle 12.ledna svátek KŘTU PÁNĚ

8.30 za farníky

10.15 za + Dominika a dvo

 

Neděle 29.prosince svátek Svaté rodiny,Ježíše,Marie a Josefa

8.30 – – –

10.15 za + Františku Koutnou, za živou a + rodinu

Úterý 31. prosince

16.00 na poděkování za uplynulý rok

Středa 1.1. 2020 slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE          

8.30  – – –

10.15  za farníky

Čtvrtek 2. ledna sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, bis.

16.30    – – –

Pátek   3. ledna  první pátek v měsíci – Nejsvětějšího jména Ježíš

16.30 – – –

Sobota 4. ledna

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  za + manžela a syna a dary DS pro rodinu

Neděle 5. ledna 2. neděle po Narození Páně

8.30 za + Jiřího Špiříka

10.15 za farníky

 

Neděle 22. prosince 4. neděle adventní

8.30 za + dceru,syna,manžela, rodiče a živou rodinu

10.15 za + rodiče, manžela a za dar zdraví

Úterý 24. prosince   vánoční mše sv. pro děti

15.00 – – –

Středa 25. prosince slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

8.30  za farníky

10.15  za + manžela, živou a + rodinu a dvo

Čtvrtek 26. prosince svátek sv.Štěpána, prvomučedníka

8.30    za živou a + rodinu, a za dvo

Pátek   27. prosince svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

16.30 – – –

Sobota 28. prosince svátek sv. Mláďátek, mučedníků

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – NEBUDE

Neděle 29.prosince svátek Svaté rodiny,Ježíše,Marie a Josefa

8.30 – – –

10.15 za + Františku Koutnou, za živou a + rodinu

Úterý 31. prosince –   16.00 mše sv. na poděkování

Středa 1.1. 2020 – Matky Boží P.Marie – mše sv. 8.30 a 10.15

 

Neděle 15. prosince 3. neděle adventní

8.30 za + Františka Loučku

10.15 za farníky

Úterý 17. prosince

16.30 za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 18. prosince

18.00 za + paní Najzarovou

Čtvrtek 19. prosince

16.30  na poděkování P.Bohu za zdraví a B. ochranu …

Pátek   20. prosince

16.30 za + sestru Aničku, manžela a dary DS pro rodinu

Sobota 21. prosince

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 22.prosince 4. neděle adventní

8.30 za + dceru,syna,manžela, rodiče a živou rodinu

10.15 za + rodiče, manžela a za dar zdraví

Úterý 24. prosince – v 15.00 hod. pro děti

Středa 25. prosince – v 8.30 a 10.15 hod.

 

Neděle 8. prosince 2. neděle adventní

8.30 za + rodiče Marii a Josefa a prarodiče …

10.15 za farníky

Pondělí 9. 12.   slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny děd. Hříchu

16.30  – – –

Úterý 10. prosince

16.30 za +manžela, syna a manžele Opavské a dvo

Středa 11. prosince

18.00 za + manžele Košinovy, rodinu a dvo

Čtvrtek 12. prosince

16.30  za živé a + členy živého růžence

Pátek   13. prosince památka sv. Lucie, panny a mučednice

16.30 za + manžele Litvákovy, Javorkovou a dvo

Sobota 14. prosince památka sv. Jana od Kříže, kněze a uč.církve

10.00  za nemocné (udílení pomazání nemocných)

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 – – –

Neděle 15.prosince 3. neděle adventní

            8.30 za + Františka Loučku

10.15 za farníky

 

Neděle 1.prosince – 1. neděle adventní

8.30 za + rodiče Marii a Josefa a prarodiče …

10.15   za farníky

Pondělí 2. prosince     11.00   pohřeb pana Zdeňka Vosáhla

Úterý 3. prosince   památka sv. Františka Xaverského, kněze

16.30 za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Středa 4. prosince

18.00 za + rodiče Majkutovy, 3 syny a 2 dcery a dvo

Čtvrtek 5. prosince bl. Filipa Rinaldiho, kněze

16.30  za syny s rodinami a sourozence, o dary DS

Pátek   6. prosince první pátek v měsíci, sv. Mikuláše

16.30 – – –

Sobota 7. prosince památka sv. Ambrože, biskupa a uč.církve

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za + Markétu Smejkalovou a rodinu

Neděle 8.prosince 2. neděle adventní

8.30 za + Marii a Valentina Škrdovy

10.15 za farníky

Pondělí  9. 12. slavnost P.Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

16.30  – – –