ROZPIS BOHOSLUŽEB

Neděle 14.července 15. neděle v mezidobí

8.30  za + manžela Bohuslava a dvo

10.15   za farníky

Úterý 16. července svátek Výročí posvěcení katedrály

Mše sv. není

Středa 17. července

Mše sv. není

Čtvrtek 18. července

Mše sv. není

Pátek   19. července

Mše sv. není

Sobota 20. července

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

Mše sv. není

Neděle 21.července 16. neděle v mezidobí

8.30  za farníky

10.15 poděkování za 50 a 70 let života, za + manžela,

s prosbou o dar zdraví a B.ochranu pro celou rodinu

 

Neděle 7.července 14. neděle v mezidobí

8.30 za rodinu Wilczkovou

10.15 za farníky

Úterý 9. července

16.30 – – –

Středa 10. července

11.00  pohřeb paní Elišky Barabášové

18.00  za rodinu Botlíkovu a Šarmanovu

Čtvrtek 11. července svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

16.30   na poděkování za dar manželství,B.pož.pro rodinu

Pátek   12. července

16.30  za + Ladislava Horvátha

Sobota 13. července

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za potřebné milosti pro nemocného bratra

Neděle 14.července 15. neděle v mezidobí

8.30 za + manžela Bohuslava a dvo

10.15 za farníky

 

Neděle 30.června 13. neděle v mezidobí

8.30 za živou a + rodinu a za dvo

10.15 za farníky

Úterý 2. července

16.30 za živou a + rodinu

Středa 3. července svátek sv. Tomáše, apoštola

18.00  za rodinu Botlíkovu a Šarmanovu

Čtvrtek 4. července památka sv. Prokopa, opata

Mše sv. nebude

Pátek   5. července   slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy

16.30  – – –

Sobota 6. července

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 – – –

Neděle 7.července 14. neděle v mezidobí

8.30 za rodinu Wilczkovou

10.15 za farníky

 

Neděle 23.června 12. neděle v mezidobí

8.30  za + Jaroslava Bochnáka

10.15 za farníky

Úterý 25. června

16.30 za usmíření manželů

Středa 26. června

18.00  za + syna a živou rodinu

Čtvrtek 27. června

16.30 poděkování za dar života a B. požeh. pro rodinu

Pátek   28. června   slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

16.30  – – –

Sobota 29. června    slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 na jistý úmysl a požehnání pro rodinu

Neděle 30.června 13. neděle v mezidobí

8.30 za živou a + rodinu a za dvo

10.15 za farníky

 

Neděle 16.června slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

8.30  na poděkování za přijatá dobrodiní a za dar zdraví pro rodinu

10.15   za vnuka a jeho rodinu

Úterý 18. června

16.30 za ochranu života od početí do přiroz.smrti

Středa 12. června

18.00  – – –

Čtvrtek 20. června Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

16.30 za Boží požehnání pro rodinu a uzdravení nemocného

Pátek   21. června   památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

16.30  – – –

Sobota 22. června

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 23.června 12. neděle v mezidobí

8.30 za + Jaroslava Bochnáka

10.15 za farníky

 

Neděle 9.června slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

8.30 na poděkování za 85 let života a B.požehnání pro rodinu

10.15 za farníky

Úterý 11. června památka sv. Barnabáše, apoštola

16.30 na poděkování za dar zdraví, a dar víry pro děti

Středa 12. června památka bl.M.A.Kratochvílové, panny a druhů

18.00  za maminku

Čtvrtek 13. června svátek Ježíše Krista, nejvyš. věčného kněze

16.30 za živé a + členy živého růžence

Pátek   14. června

16.30  – – –

Sobota 15. června

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za +rodinu Nojvirtovu, s prosbou PM za uzdr.dcery

Neděle 16.června slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

8.30 na poděkování za přijatá dobrodiní a za dar zdraví pro rodinu

10.15 za vnuka a jeho rodinu

 

Neděle 2.června 7. neděle velikonoční

8.30 za + Jiřího Špiříka

10.15 za + Štefana Matoše, manželku Amálii a syny

Úterý 4. června

16.30 za usmíření manželů

Středa 5. června památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

18.00  – – –

Čtvrtek 6. června sv. Norberta, biskupa

16.30 za +Kateřinu Zálešákovou, manž. a dceru Marii

Pátek   7. června  první pátek v měsíci

16.30  poděkování za dožitých 60 let syna a 40 let vnuka

Sobota 8. června

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za + tety, kmotry a jejich rodiny

Neděle 9.června slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

8.30 na poděkování za 85 let života a Boží pož. pro rodinu

10.15 za farníky

 

Neděle 26.května 6. neděle velikonoční

8.30 za + maminku, živou a + rodinu, za dvo

10.15 za + manželku

Úterý 28. května

16.30 za usmíření manželů

Středa 29. května

18.00  – – –

Čtvrtek 30. května slavnost Nanebevstoupení Páně

16.30 – – –

Pátek   31. května  svátek Navštívení Panny Marie

16.30  – – –

Sobota 1. června

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

Mše sv. nebude – pouť na Sv. Hostýn

Neděle 2.června 7. neděle velikonoční

8.30 za + Jiřího Špiříka

10.15 za + Štefana Matoše, manželku Amálii a syny

 

Neděle 19.května 5. neděle velikonoční

8.30  za + Františka Loučku a rodinu

10.15 za uzdravení nemocné Milady

Úterý 21. května

16.30 za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 22. května

18.00  za + Karla Svobodu a manželku

Čtvrtek 23. května

16.30 – – –

Pátek   24. května  slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů

16.30  – – –

Sobota 25. května   slavnost Panny Marie Pomocnice Křesťanů

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 26.května 6. neděle velikonoční

8.30 za + maminku, živou a + rodinu, za dvo

10.15 za + manželku

 

Neděle 12.května 4. neděle velikonoční

8.30  – – –

10.15 za farníky

Úterý 14. května svátek sv. Matěje, apoštola

16.30 za + sestru Marii, manžela a dceru

Středa 15. května

18.00  za + Květoslava Bednáře a rodiče z obou stran

Čtvrtek 16. května svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučed.

16.30 za živé a + členy živého růžence

Pátek   17. května

16.30  – – –

Sobota 18. května

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za + manžela a rodiče Kulhánkovy

Neděle 19.května 5. neděle velikonoční

8.30 za + Františka Loučku a rodinu

10.15 za uzdravení nemocné Milady