ROZPIS BOHOSLUŽEB

Neděle 10.října   28. neděle v mezidobí

8.30  za živou a + rodinu

10.15 na poděkování za 55 let manželství a ochranu P.Marie

Úterý  12. října

16.30  za obrácení sestry a jejího syna

Středa  13. října

18.00  – – –

Čtvrtek  14. října

16.30  za živé a + členy živého růzence

Pátek   15. října    památka sv.Terezie od Ježíše, panny a uč.církve

16.30 za obrácení sestry a jejího syna

Sobota  16. října   slavnost sv. Hedviky, řeholnice a hl.patr.Slezska

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  – – –

Neděle 17.října  29. neděle v mezidobí

8.30  za rodiče Miroslava a Vlastu Chladkovy

10.15 za farníky

Neděle 3.října   27. neděle v mezidobí

8.30   – – –

10.15  za farníky

Úterý  5. října

16.30 za pletařky obvazů pro misie

Středa  6. října

18.00 za farníky

Čtvrtek  7. října  památka Panny Marie Růžencové

16.30  – – –

Pátek   8. října

16.30  – – –

Sobota  9. října

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   – – –

Neděle 10.října  28. neděle v mezidobí

8.30  za živou a + rodinu

10.15 na poděkování za 55 let manželství a ochranu P.Marie

 

Neděle 26.září   26. neděle v mezidobí

8.30   za + dceru, rodiče, dvě babičky a pož. pro rodinu vnučky

10.15    za + Oldřicha Jančara a rodiče

Úterý  28. září slavnost sv. Václava, mučedníka, hl. patrona českého národa

16.30   za + Jana Guňku, manželku a sourozence

Středa  29. září  svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

18.00    – – –

Čtvrtek  30. září památka sv. Jeronýma, kněze a uč.církve

16.30  – – –

Pátek   1. října    památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše,  panny a uč.církve

16.30   – – –

Sobota  2. října    památka svatých andělů strážných

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  – – –

Neděle 3.října  27. neděle v mezidobí

8.30  – – –

10.15 za  farníky

Neděle 19.září   25. neděle v mezidobí

8.30  za + rodiče

10.15 za farníky

Úterý  21. září svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

16.30  za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa  22. září

18.00   za + Emílii Peczenyovou a její rodiče Josefa,Marii

Čtvrtek  23. září  památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

16.30  – – –

Pátek   24. září

16.30  – – –

Sobota  25. září

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 26.září  26. neděle v mezidobí

8.30  za + dceru,rodiče, dvě babičky a pož. pro rodinu vnučky

10.15 za + Oldřicha Jančara a rodiče

Neděle 12.září   24. neděle v mezidobí

8.30 za + Františku Guňkovou a rodiče

10.15 za farníky

Úterý 14. září svátek Povýšení svatého kříže

16.30 za + Jaroslavu a Karla Hartmanovy

Středa 15. září památka Panny Marie Bolestné

18.00 za živou a + rodinu a za dvo

Čtvrtek 16. září památka sv. Ludmily, mučednice

16.30  za živou a + rodinu Adamcovu a Žvakovu

Pátek   17. září

16.30 za +rodiče, tři syny,vnuka a dar víry pro rodinu

Sobota 18. září

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za +manžela, rodiče Ryškovy, Annu Kovaříkovu,dvo

Neděle 19.září 25. neděle v mezidobí

8.30     za + rodiče

10.15 za farníky

 

Neděle 5.září   23. neděle v mezidobí

8.30 za + Františka a Ludmilu Loučkovy

10.15 za farníky

Úterý 7. září

16.30 – – –

Středa 8. září svátek Narození Panny Marie

18.00 – – –

Čtvrtek 9. září

16.30  za živé a + členy živého růžence

Pátek   10. září

16.30 – – –

Sobota 11. září

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 – – –

Neděle 12.září 24. neděle v mezidobí

8.30 za + Františku Guňkovou a rodiče

10.15 za farníky

Neděle 29.srpna   22. neděle v mezidobí

8.30 za + Rudolfa Jurka, + rodiče, sourozence a jejich manželky

10.15 za farníky

Úterý 31. srpna

16.30 na poděkování za dar života a B.p. pro rodinu

Středa 1. září

18.00 za + rodiče, sourozence a dvo

Čtvrtek 2. září

16.30  – – –

Pátek   3. září památka sv. Řehoře Velikého, papeže a uč.církve

16.30 za + Alenu Balcarovou

Sobota 4. září

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 – – –

Neděle 5.září 23. neděle v mezidobí

8.30 za + Františka a Ludmilu Loučkovy

10.15 za farníky

Neděle 22.srpna   21. neděle v mezidobí

8.30 za + Květuši Klimšovou a manžela

10.15 za farníky

Úterý 24. srpna svátek sv. Bartoloměje, apoštola

16.30 za + Hedviku a Jindřicha Kludkovy

Středa 25. srpna bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a muč.

18.00 – – –

Čtvrtek 26. srpna

16.30  za + syna, manžela a + rodinu z obou stran

Pátek   27. srpna památka sv. Moniky

16.30 za + Františku a Jana Guňkovy

Sobota 28. srpna památka sv. Augustina, biskupa a uč.církve

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za + manžela, za živou a + rodinu

Neděle 29.srpna 22. neděle v mezidobí

8.30 za + Rudolfa Jurka, + rodiče, sourozence a jejich manželky

10.15 za farníky

 

Neděle 15.srpna   slavnost Nanebevzetí Panny Marie

8.30   za + Jaroslava Kusáka a živou rodinu

10.15 za + Boženu a Zdeňka Fukalovy a + rodinu

Úterý 17. srpna

16.30 za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 18. srpna

18.00 za živou a + rodinu

Čtvrtek 19. srpna

16.30  za + rodiče

Pátek   20. srpna památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

16.30 – – –

Sobota 21. srpna památka sv. Pia X., papeže

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 22.srpna 21. neděle v mezidobí

8.30   – – –

10.15 za farníky

 

Neděle 8.srpna   19. neděle v mezidobí

8.30   za + Marii Guňkovou, manžela a sestru Štěpánku

10.15 za farníky

Úterý 10. srpna svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

16.30    –

Středa 11. srpna    památka sv. Kláry, panny

18.00  –

Čtvrtek 12. srpna

16.30  za živé a + členy živého růžence

Pátek   13. srpna

16.30 –

Sobota 14. srpna památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za +Zdeňku Otipkovou, manžela a + rodinu Kolářovu

Neděle 15.srpna slavnost Nanebevzetí Panny Marie

8.30 za + Jaroslava Kusáka a živou rodinu

10.15 za + Boženu a Zdeňka Fukalovy a + rodinu

 

Neděle 1.srpna   18. neděle v mezidobí

8.30   za +Andreu Gottfriedovou a ochranu pro rodinu

10.15 na poděkování za 50 let života a za rodinu

Úterý 3. srpna

16.30 na poděkování za 81 let s prosbou o zdraní a B.p.

Středa 4. srpna památaka sv. Jana Maria Vianney, kněze

18.00 za farníky

Čtvrtek 5. srpna     Posvěcení římské baziliky Panny Marie

16.30  – – –

Pátek   6. srpna      svátek Proměnění Páně

16.30 za +Květoslavu Šudřichovou a manžela

Sobota 7. srpna

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 – – –

Neděle 8.srpna 19. neděle v mezidobí

8.30 za + Marii Guňkovou, manžela a sestru Štěpánku

10.15 za farníky