ROZPIS BOHOSLUŽEB

Neděle 12.ledna svátek KŘTU PÁNĚ

8.30 za farníky

10.15 za + Dominika a dvo

Úterý 14. ledna

16.30 – – –

Středa 15. ledna

18.00  – – –

Čtvrtek 16. ledna

16.30  za živé a + členy živého růžence

Pátek   17. ledna  památka sv. Antonína, opata

16.30 – – –

Sobota 18. ledna památka P.Marie, Matky jednoty křesťanů

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  za + Erharta Volfa

Neděle 19.ledna 2. neděle v mezidobí

8.30   – – –

10.15 za farníky

 

Neděle 5. ledna 2. neděle po Narození Páně

8.30 za + Jiřího Špiříka

10.15 za farníky

Pondělí 6. ledna slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

16.30  – – –

Úterý 7. ledna

16.30 – – –

Středa 8. ledna

18.00  za dobrodince

Čtvrtek 9. ledna

16.30  za + maminku Andělu

Pátek   10. ledna

16.30   – – –

Sobota 11. ledna

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  za + manžela, zetě a živou rodinu

Neděle 12.ledna svátek KŘTU PÁNĚ

8.30 za farníky

10.15 za + Dominika a dvo

 

Neděle 29.prosince svátek Svaté rodiny,Ježíše,Marie a Josefa

8.30 – – –

10.15 za + Františku Koutnou, za živou a + rodinu

Úterý 31. prosince

16.00 na poděkování za uplynulý rok

Středa 1.1. 2020 slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE          

8.30  – – –

10.15  za farníky

Čtvrtek 2. ledna sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, bis.

16.30    – – –

Pátek   3. ledna  první pátek v měsíci – Nejsvětějšího jména Ježíš

16.30 – – –

Sobota 4. ledna

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  za + manžela a syna a dary DS pro rodinu

Neděle 5. ledna 2. neděle po Narození Páně

8.30 za + Jiřího Špiříka

10.15 za farníky

 

Neděle 22. prosince 4. neděle adventní

8.30 za + dceru,syna,manžela, rodiče a živou rodinu

10.15 za + rodiče, manžela a za dar zdraví

Úterý 24. prosince   vánoční mše sv. pro děti

15.00 – – –

Středa 25. prosince slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

8.30  za farníky

10.15  za + manžela, živou a + rodinu a dvo

Čtvrtek 26. prosince svátek sv.Štěpána, prvomučedníka

8.30    za živou a + rodinu, a za dvo

Pátek   27. prosince svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

16.30 – – –

Sobota 28. prosince svátek sv. Mláďátek, mučedníků

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – NEBUDE

Neděle 29.prosince svátek Svaté rodiny,Ježíše,Marie a Josefa

8.30 – – –

10.15 za + Františku Koutnou, za živou a + rodinu

Úterý 31. prosince –   16.00 mše sv. na poděkování

Středa 1.1. 2020 – Matky Boží P.Marie – mše sv. 8.30 a 10.15

 

Neděle 15. prosince 3. neděle adventní

8.30 za + Františka Loučku

10.15 za farníky

Úterý 17. prosince

16.30 za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 18. prosince

18.00 za + paní Najzarovou

Čtvrtek 19. prosince

16.30  na poděkování P.Bohu za zdraví a B. ochranu …

Pátek   20. prosince

16.30 za + sestru Aničku, manžela a dary DS pro rodinu

Sobota 21. prosince

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 22.prosince 4. neděle adventní

8.30 za + dceru,syna,manžela, rodiče a živou rodinu

10.15 za + rodiče, manžela a za dar zdraví

Úterý 24. prosince – v 15.00 hod. pro děti

Středa 25. prosince – v 8.30 a 10.15 hod.

 

Neděle 8. prosince 2. neděle adventní

8.30 za + rodiče Marii a Josefa a prarodiče …

10.15 za farníky

Pondělí 9. 12.   slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny děd. Hříchu

16.30  – – –

Úterý 10. prosince

16.30 za +manžela, syna a manžele Opavské a dvo

Středa 11. prosince

18.00 za + manžele Košinovy, rodinu a dvo

Čtvrtek 12. prosince

16.30  za živé a + členy živého růžence

Pátek   13. prosince památka sv. Lucie, panny a mučednice

16.30 za + manžele Litvákovy, Javorkovou a dvo

Sobota 14. prosince památka sv. Jana od Kříže, kněze a uč.církve

10.00  za nemocné (udílení pomazání nemocných)

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 – – –

Neděle 15.prosince 3. neděle adventní

            8.30 za + Františka Loučku

10.15 za farníky

 

Neděle 1.prosince – 1. neděle adventní

8.30 za + rodiče Marii a Josefa a prarodiče …

10.15   za farníky

Pondělí 2. prosince     11.00   pohřeb pana Zdeňka Vosáhla

Úterý 3. prosince   památka sv. Františka Xaverského, kněze

16.30 za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Středa 4. prosince

18.00 za + rodiče Majkutovy, 3 syny a 2 dcery a dvo

Čtvrtek 5. prosince bl. Filipa Rinaldiho, kněze

16.30  za syny s rodinami a sourozence, o dary DS

Pátek   6. prosince první pátek v měsíci, sv. Mikuláše

16.30 – – –

Sobota 7. prosince památka sv. Ambrože, biskupa a uč.církve

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za + Markétu Smejkalovou a rodinu

Neděle 8.prosince 2. neděle adventní

8.30 za + Marii a Valentina Škrdovy

10.15 za farníky

Pondělí  9. 12. slavnost P.Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

16.30  – – –

 

Neděle 24.listopadu slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

8.30  za + Rudolfa Jurka, bratry a švagrové

10.15 za farníky

Úterý 26. listopadu

16.30 za + Josefu Slovákovou, Anežku Jurečkovou,

jejich rodiny a dvo

Středa 27. listopadu

18.00 za + manžela a rodiče z obou stran

Čtvrtek 28. listopadu

16.30  za + sourozence a dvo

Pátek   29. listopadu

16.30 za + kněze a dvo

Sobota 30. listopadu svátek sv. Ondřeje, apoštola

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 – – –

Neděle 1. prosince 1. neděle adventní

8.30 – – –

10.15 za farníky

 

Neděle 17.listopadu 33. neděle v mezidobí

8.30 za +Ludvíka Guňku, manželku a syna Josefa

10.15 za farníky

Úterý 19. listopadu

16.30 za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 20. listopadu

18.00 za + manžela a dvo

Čtvrtek 21. listopadu Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

16.30  za + rodiče z obou stran a dvo

Pátek   22. listopadu památka sv. Cecílie, panny a mučednice

16.30 za + Cecílii Jančarovou, rodiče a sourozence

Sobota 23. listopadu

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 24.listopadu slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

8.30 za + Rudolfa Jurka, bratry a švagrové

10.15 za farníky

 

Neděle 10.listopadu 32. neděle v mezidobí

8.30  – – –

10.15   za farníky

Úterý 12. listopadu památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

16.30 za +Františku Sovjákovou, Alžbětu Brudovskou

Středa 13. listopadu památka sv. Anežky České, panny

18.00 za + rodiče Hanušovské, sourozence a dar víry…

Čtvrtek 14. listopadu

16.30  za živé a + členy živého růžence

Pátek   15. listopadu

16.30 za + Miladu Miksovou

Sobota 16. listopadu

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 – – –

Neděle 17.listopadu 33. neděle v mezidobí

8.30 za +Ludvíka Guňku, manželku a syna Josefa

10.15 za farníky

 

Neděle 3.listopadu 31. neděle v mezidobí

8.30 za + syna Leonarda a pozůstalou rodinu, dvo

10.15 za farníky

15.00  dušičková pobožnost na hřbitově

Úterý 5. listopadu

16.30 za zdraví a B. pomoc pro rodinu Novotnou

Středa 6. listopadu

18.00 za Veroniku Jančarovou

Čtvrtek 7. listopadu

16.30  za + rodinu

Pátek   8. listopadu

16.30 za živou a + rodinu

Sobota 9. listopadu svátek Posvěcení lateránské baziliky

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za + manžela Martina, syna Josefa a rodiče…

Neděle 10.listopadu 32. neděle v mezidobí

8.30 – – –

10.15 za farníky