NEDĚLE 2. října – 27. neděle v mezidobí

Neděle 2. října – 27. neděle v mezidobí

Neděle 2. řijna – 27. neděle v mezidobí

8.30    za  + dceru Halinu, B.P. pro rodinu, vnučky  a + rodiče

10.15       za farníky

Úterý  4. října

        16.30       za ochranu života od početí do přirozené  smrti

Středa  5. řijna

18.00       —–

Čtvrtek  6. řijna

16.30  Za zdárný průběh operace a uzdravení

Pátek   7. řijna

16.30   —–

Sobota  8. října

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      Za + manžela, rodiče Kulhánkovy, Liškovy,

za Hanku a DVO

Neděle 9. října  28. neděle v mezidobí

                                 8.30    za  farníky

10.15   Za + Františka Kubiše, manželku a rodinu Herbočkovu

 

Neděle 25. září – 26. neděle v mezidobí

8.30    za  + rodiče Josefa a Marii, prarodiče Viktorii a

Antonína a DVO

10.15   za + Oldřicha Jančára

Úterý  27. září

     16.30       za + Jana Guňku, manželku, syna Antonína a  sourozence

Středa  28. září

18.00       Za uzdravení a šťastný zdar operace

Čtvrtek  29. září

16.30       Za zemřelou Vilmu Ochnákovou a otce

Pátek   30. září

16.30   Za zemřelého manžela

Sobota  1. října

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      Za +Žofii Pastrňákovou, rodiče, sourozence, DVO

Neděle 2. října  27. neděle v mezidobí 

                 8.30    za  + dceru Halinu, B.P. pro rodinu, vnučky   a + rodiče

10.15       za farníky

Neděle 18. září – 25. neděle v mezidobí

8.30      za + Františka a Ludmilu Loučkovi

10.15       za farníky

Úterý  20. září

     16.30       za živou a zemřelou rodinu Zajícovu, Slovákovu

a Pláškovu a DVO

Středa  21. září

18.00       za Emilii Pečenovou, rodiče Josefa a Marii

Čtvrtek  22. září

16.30       za farníky

Pátek   23. září

16.30    za farníky

Sobota  24. září

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      Za dobrodince

Neděle 25. září  26. neděle v mezidobí 

                                 8.30    za  + rodiče Josefa a Marii, prarodiče Viktorii a

Antonína a DVO

10.15       za + Oldřicha Jančára

Neděle 11. září  24. neděle v mezidobí 

8.30  za + Emili a Aloise Oborní, dvo a živou rodinu

10.15      za + Františka Jančara manželku a děti

Úterý  13. září

     16.30       za živé a zemřelé členy živého růžence

Středa  14. září

18.00       —

Čtvrtek  15. září

16.30       —

Pátek   16. září

16.30           Na poděkování za působení ve farnosti a Boží

                                                    požehnání v nové farnosti pro P. Oldřicha

Sobota  17. září

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      Za + Josefa a Ludmilu Kovářovi, děti, vnuka    

                                              a +rodinu Kolářovu

Neděle 4. září  22. neděle v mezidobí 

                 8.30    za  + Františka a Ludmilu Loučkovi

10.15       za farníky

Neděle 28. srpna  22. neděle v mezidobí 

8.30  za + Rudolfa Jurka, rodiče, bratry a jejich manž.

10.15  za + Veroniku Jančarovou

Úterý  30. srpna

16.30 za živou a + rodinu Žvakovu a Adamcovu

Středa  31. srpna

18.00   za živou a + rodinu

Čtvrtek  1. září

16.30  za + rodiče z obou stran a za prarodiče

Pátek   2. září

16.30  – – –

Sobota  3. září    památka sv. Řehoře Velikého, papeže a uč.církve

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      za  + rodiče  a bratra

Neděle 4. září  22. neděle v mezidobí  

8.30    za  + Marii a Aloise Pecháčka, živou rodinu a dvo

10.15   za farníky

 

Neděle 21. srpna  21. neděle v mezidobí 

8.30  za + rodiče Chládkovy a živou rodinu

10.15  za manžela, rodiče z obou stran a dvo

Úterý  23. srpna

16.30 – – –

Středa  24. srpna    svátek sv. Bartoloměje, apoštola

18.00  – – –

Čtvrtek  25. srpna památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka

16.30  – – –

Pátek   26. srpna

16.30  – – –

Sobota  27. srpna    památka sv. Moniky

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 28. srpna  22. neděle v mezidobí  

8.30    za + Rudolfa Jurka, rodiče, bratry a jejich manželky

10.15   za + Veroniku Jančarovou

 

Neděle 14. srpna  20. neděle v mezidobí 

8.30  za + Jaroslava Kusáka a živou rodinu

10.15  na poděkování za 15 let manželství a Boží požehnání pro rodinu

Úterý  16. srpna

16.30 za +Ludmilu a Josefa a rodiče Kohoutkovy,dvo

Středa  17. srpna

18.00   – – –

Čtvrtek  18. srpna

16.30  za + Karla Miksu, manželku a syna

Pátek   19. srpna

16.30  – – –

Sobota  20. srpna    památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      za + Bohuslava Polocha a sourozence, rodinu …

Neděle 21. srpna  21. neděle v mezidobí  

8.30   za + rodiče Chládkovy a živou rodinu

10.15  za manžela, rodiče z obou stran a dvo

 

Neděle 7. srpna  19. neděle v mezidobí 

8.30  za +Marii Guňkovou, manžela a sestru Štěpánku

10.15  za farníky

Úterý  9. srpna          svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny…

16.30  za živé a + členy živého růžence

Středa  10. srpna   svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

18.00  za + rodiče a živou rodinu Greplovu

Čtvrtek  11. srpna  památka sv. Kláry, panny

16.30  za + sestru Zdenku Munzarovou

Pátek   12. srpna

16.30 za + Květu Šudřichovou, manžela a živou rodinu

Sobota  13. srpna

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  za + manžela, syna a rodinu

Neděle 14. srpna  20. neděle v mezidobí  

8.30    za + Jaroslava Kusáka a živou rodinu

10.15   na poděkování za 15 let manželství a Boží požehnání pro rodinu

 

Neděle 31. července  18. neděle v mezidobí 

8.30  – – –

10.15  za farníky

Úterý  2. srpna

16.30  za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa  3. srpna

18.00  za + Štěpánku Guňkovou, manžela a dvo

Čtvrtek  4. srpna  památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze

16.30  za +Annu Mertlovou a manž., za +rodinu Zavadovou

Pátek   5. srpna        první pátek v měsíci

16.30 na poděkování za dar života s prosbou o B.požeh.

Sobota  6. srpna   svátek Proměnění Páně

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  za + rodiče a bratra

Neděle 7. srpna  19. neděle v mezidobí  

8.30   za +Marii Guňkovou, manžela a sestru Štěpánku

10.15  za farníky

 

Neděle 17. července  16. neděle v mezidobí 

8.30  za +dceru Annu, jejího manžela Zdenka a dvo

10.15 za +otce a živou rodinu

Úterý  19. července

16.30   za +rodiče a prarodiče Jordánovy a Huvarovy,dvo

Středa  20. července

18.00   za živou a + rodinu

Čtvrtek  21. července

16.30  – – –

Pátek   22. července  památka sv. Marie Magdalény

16.30     za + rodinu Šlapkovu a Hubertovu a dvo

Sobota  23. července svátek sv.Brigity, řeholnice, patronky Evropy

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30    za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 24. července  18. neděle v mezidobí  

8.30    za +manžela Bohuslava a dvo

10.15   za farníky

 

Neděle 10. července  15. neděle v mezidobí 

8.30  za + rodiče a prarodiče Gerykovy, dvo, a dar víry pro živou rodinu

10.15   na poděkování za 15 let manželství a  o požehnání pro rodinu

Úterý  12. července

16.30 za +bratra Františka, synovce Jiřího, rodinu Cibulcovu a Stodůlkovu, dvo

Středa  13. července

18.00              – – –

Čtvrtek  14. července

16.30  – – –

Pátek   15. července  památka sv. Bonaventury, biskupa a uč.církve

16.30     – – –

Sobota  16. července  svátek Výročí posvěcení katedrály

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30      – – –

Neděle 17. července  16. neděle v mezidobí  

8.30    za +dceru Annu, jejího manžela Zdenka a dvo

10.15   za +otce a živou rodinu

 

Neděle 3. července  14. neděle v mezidobí 

8.30  za zdraví a Boží ochranu pro P. Miroslava Kadlece

10.15   za farníky

Úterý  5. července slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa

16.30    za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa  6. července

18.00   – – –

Čtvrtek  7. července

16.30  – – –

Pátek   8. července

16.30  – – –

Sobota  9. července

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   – – –

Neděle 10. července  15. neděle v mezidobí  

8.30   za + rodiče a prarodiče Gerykovy, dvo, a dar víry pro živou rodinu

10.15   na poděkování za 15 let manželství a  o požehnání pro rodinu

 

Neděle 26. června  13. neděle v mezidobí 

8.30   za + syna a za rodinu

10.15   za farníky

Úterý  28. června   památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

16.30 za + Aloise Křenka, rodinu Ulrychovou a Křenkovou, za + děti a dvo

Středa  29. června    slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

18.00  za + Petra Lehotského, živou a + rodinu

Čtvrtek  30. června

16.30  za + Zdeňku Černochovou

Pátek   1. července   první pátek v měsíci

16.30   za + manžela a rodiče z obou stran

Sobota  2. července

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30     na poděkování …

Neděle 3. července  14. neděle v mezidobí  

8.30   za zdraví a Boží ochranu pro P. Miroslava Kadlece

10.15   za farníky

 

Neděle 19. června  12. neděle v mezidobí 

8.30   za + Květu Šudřichovou, manžela a živou rodinu

10.15  za farníky

Úterý  21. června   památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

16.30 za + Zdeňku Černochovou

Středa  22. června

18.00  za + Zdeňku Černochovou

Čtvrtek  23. června  slavnost  Narození sv. Jana Křtitele

16.30  za + Jaroslava Bochnáka a maminku

Pátek   24. června    slavnost  Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

16.30     – – –

Sobota  25. června  památka Neposkvrněného Srdce P. Marie

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 26. června  13. neděle v mezidobí  

8.30   za + syna a za rodinu

10.15 za farníky

 

Neděle 12. června  slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ  TROJICE 

8.30   za farníky

10.15   za živou a + rodinu Procházkovu, Julinkovu a Kaiserovu

Úterý  14. června

16.30 za živé a + členy živého růžence

Středa  15. června

18.00  za + Zdeňku Černochovou

Čtvrtek  16. června  slavnost TĚLA  A  KRVE  PÁNĚ

16.30  za nemocnou osobu

Pátek   17. června

16.30  – – –

Sobota  18. června

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  – – –

Neděle 19. června  12. neděle v mezidobí  

8.30   za + Květu Šudřichovou, manžela a živou rodinu

10.15  za farníky

 

Neděle 5. června  slavnost SESLÁNÍ  DUCHA  SVATÉHO 

8.30    za + Jiřího Špiříka

10.15  za farníky

Úterý  7. června

16.30 za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa  8. června

18.00  za + Zdeňku Černochovou

Čtvrtek  9. června  svátek Ježíše K., nejvyššího a věčného kněze

16.30  za živou a + rodinu

Pátek   10. června

16.30  na poděkování za dar života s prosbou o B. požehnání

Sobota  11. června   památka sv. Barnabáše, apoštola

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   – – –

Neděle 12. června  slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ  TROJICE  

8.30  za farníky

10.15 za živou a + rodinu Procházkovu, Julinkovu a Kaiserovu