ROZPIS BOHOSLUŽEB

Neděle 16.května   7.neděle velikonoční

8.30   za + rodinu Loučkovou a Schneiderovou

10.15 za farníky

Úterý 18. května

16.30 za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 19. května

18.00 – – –

Čtvrtek 20. května památka sv. Klementa M. Hofbauera, kněze

16.30  – – –

Pátek   21. května

16.30 – – –

Sobota 22. května

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  za + paní Žemberiovou k nedožitým 80. a dvo

Neděle 23.května slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

8.30 za farníky

10.15 za + manžeku

Neděle 9. května   6.neděle velikonoční

8.30   za + manžele Reichenbachovy

10.15 za farníky

Úterý 11. května

16.30  – – –

Středa 12. května

18.00 – – –

Čtvrtek 13. května slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

16.30  za živé a + členy živého růžence

Pátek   14. května svátek sv. Matěje, apoštola

16.30 na úmysl dárce

Sobota 15. května

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  – – –

Neděle 16. května 7.neděle velikonoční

8.30 za + rodinu Loučkovou a Schneiderovou

10.15 za farníky

 

Neděle 2.května   5. neděle velikonoční

8.30   za farníky

10.15 za rodinu Procházkovu, Julinkovu a Keiserovu

Úterý 4. května

16.30 za + rodiče Gerykovy, za + děti a vnuka, dar víry pro rodinu

Středa 5. května

18.00 – – –

Čtvrtek 6. května svátek sv. Dominika Savia

16.30  – – –

Pátek   7. května

16.30 za živou a + rodinu

Sobota 8. května    P.Marie, Prostřednice všech milostí

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  – – –

Neděle 9.května 6.neděle velikonoční

8.30 za + manžele Reichenbachovy

10.15 za farníky

Neděle 25.dubna   4.neděle velikonoční

8.30 za farníky

10.15 za rodinu Šprtkovou

Úterý 27. dubna

16.30 – – –

Středa 28. dubna

18.00 – – –

Čtvrtek 29. dubna svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a uč.církve

16.30  – – –

Pátek   30. dubna

16.30 za nemocného a dar víry pro rodinu

Sobota 1. května

Bohoslužba v kapli PM zrušena

Neděle 2.května 5.neděle velikonoční

8.30 za farníky

10.15 za rodinu Procházkovu, Julinkovu a Keiserovu

 

Neděle 18.dubna   3. neděle velikonoční

8.30 za + Rudolfa Jurka a živou rodinu

10.15 za + manžela Oldřicha Jančara

Úterý 20. dubna

16.30 za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 21. dubna

18.00 za živou a + rodinu

Čtvrtek 22. dubna

16.30   – – –

Pátek   23. dubna svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

16.30 za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Sobota 24. dubna

Bohoslužba v kapli PM zrušena

Neděle 25.dubna 4. neděle velikonoční

8.30 za farníky

10.15  za rodinu Šprtkovou

 

Neděle 11. dubna   2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

8.30 za dceru Annu, jejího manžela a rod. obou stran

10.15 za farníky

Úterý 13. dubna

16.30 za + rodiče Slovákovy, Zajícovy a dvo

Středa 14. dubna

18.00 za + Květoslava Bednáře a rodiče z obou stran

Čtvrtek 15. dubna

16.30  za živé a + členy živého růžence

Pátek   16. dubna

16.30 poděkování za 80 let života a dar víry pro děti

Sobota 17. dubna

Bohoslužba v kapli PM zrušena

Neděle 18.dubna  3.neděle velikonoční

8.30 za + Rudolfa Jurka a živou rodinu

10.15 za + manžela Oldřicha Jančara

 

Neděle 4. dubna   Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

7.30  za + Jana guňku, manželku a sourozence

8.30 za + rodiče Josefa a Marii, prarod. Antonína a

10.15 za farníky

Pondělí 5. dubna      pondělí v oktávu velikonočním

8.30    za + rodiče a prarodiče Greplovy

Úterý 6. dubna         úterý v oktávu velikonočním

16.30 – – –

Středa 7. dubna středa v oktávu velikonočním

18.00 za +rodiče Rapantovy a celou rodinu

Čtvrtek 8. dubna     čtvrtek v oktávu velikonočním

16.30  za + Karla Hartmana, manž. Jaroslavu, a za rod.

Pátek   9. dubna      pátek v oktávu velikonočním

16.30 – – –

Sobota 10. dubna sobota v oktávu velikonočním

Bohoslužba v kapli PM zrušena

Neděle 11.dubna  2.neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

8.30   za dceru Annu, jejího manžela a rod. obou stran

10.15 za farníky

Neděle 28.března  Květná (pašijová) neděle

8.30    za + Jaroslava Kusáka, bratra Miroslava a rodiče

10.15  za farníky

Úterý 30. března      úterý svatého týdne

16.30  – – –

Středa 31. března středa svatého týdne

18.00  za +Emilii Peczenyovou,rodiče Jozefa a Márii,…

Čtvrtek 1. dubna     ZELENÝ ČTVRTEK

16.30  za + kněze

Pátek   2. dubna      VELKÝ PÁTEK                   15.45 – křížová cesta

16.30 velkopáteční obřady

Sobota 3. dubna     BÍLÁ SOBOTA

(8.30 ranní chvály, 9-18 hod. adorace u Božího hrobu)

20.30  Velikonoční vigilie – za živou a + rodinu

Neděle 4.dubna  Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

7.30  za + Jana guňku, manželku a sourozence

8.30 za + rodiče Josefa a Marii, prarod. Antonína a

10.15 za farníky

Neděle 21. března  5. neděle postní

8.30    za + Jaroslava Kusáka, bratra Miroslava a rodiče

10.15  za farníky

Úterý 23. března

16.30  – – –

Středa 24. března

18.00 za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Čtvrtek 25. března slavnost Zvěstování Páně

16.30  za + Karla Mixu, manželku a syna

Pátek   26. března

16.00  křížová cesta

16.30 za + manžela

Sobota 27. března

Bohoslužba v kapli PM zrušena

Neděle 28. března  Květná (pašijová) neděle

8.30   za + manžela, dceru a živou rodinu z obou stran

10.15  za farníky

 

Neděle 14.března  4. neděle postní

8.30   na úmysl dáce

10.15  za + Terézii Pilarikovou

Úterý 16. března

16.30 za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 17. března

18.00 – – –

Čtvrtek 18. března

16.30  za + Vilmu Bochnákovou

Pátek   19. března slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie

16.00  křížová cesta

16.30 za + manžela Pavla a syna Tomáše a celou rodinu

Sobota 20. března

Bohoslužba v kapli PM zrušena

Neděle 21.března  5. neděle postní

8.30   za + Jaroslava Kusáka, bratra Miroslava a rodiče

10.15 za farníky

 

Neděle 7.března     3. neděle postní

8.30   za +bratry Josefa, Stanislava a Františka, dvo

10.15  za farníky

Úterý 9. března

16.30 za + Františku Litvákovou a manžela

Středa 10. března

18.00 – – –

Čtvrtek 11. března

16.30  za živé a + členy živého růžence

Pátek   12. března

16.00  křížová cesta

16.30 za + Terézii Pilarikovou

Sobota 13. března

Bohoslužba v kapli PM zrušena

Neděle 14.března  4. neděle postní

8.30  na úmysl dárce

10.15 za + Terézii Pilarikovou