ROZPIS BOHOSLUŽEB

Neděle 22. května   6. neděle velikonoční

8.30    za + maminku a sourozence

10.15   za farníky

Úterý  24. května    slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů

16.30 za + rodinu Gryčovou

Středa  25. května

18.00   – – –

Čtvrtek  26. května  slavnost  NANEBEVSTOUPENÍ  PÁNĚ

16.30  – – –

Pátek   27. května

16.30  – – –

Sobota  28. května

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  za+manžela, rodiče Kulhánkovy, živou rodinu,dvo

Neděle 29. května  7. neděle velikonoční  

8.30   za dar zdraví pro manžela

10.15  za farníky

 

Neděle 15. května   5. neděle velikonoční

8.30   za + rodinu Schneiderovou

10.15   za farníky

Úterý  17. května

16.30 – – –

Středa  18. května

18.00   – – –

Čtvrtek  19. května

14.00  pohřeb paní Miluše Šimberové

16.30  – – –

Pátek   20. května    památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

16.30   – – –

Sobota  21. května

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 22. května  6. neděle velikonoční  

8.30   za + maminku a sourozence

10.15  za farníky

 

Neděle 8. května   4. neděle velikonoční

8.30    za + manžele Reichenbachovy a živou rodinu

10.15   za farníky

Úterý  10. května

16.30   za živé a + členy živého růžence

Středa  11. května

18.00   – – –

Čtvrtek  12. května

16.30   za + Dušana Dunku a syna, za +Gerda Horvátha

Pátek   13. května       svátek sv. Marie Dominiky Mazzarellové

16.30   za +Marii a Aloise Svákovy,+sourozence a dar víry pro rodinu

Sobota  14. května   svátek sv. Matěje, apoštola

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  – – –

Neděle 15. května  5. neděle velikonoční  

8.30    za + rodinu Schneiderovou

10.15  za farníky

 

Neděle 1. května   3. neděle velikonoční

8.30    za + manžela a rodiče z obou stran

10.15   za farníky

Úterý  3. května   svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

16.30 za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa  4. května

18.00   – – –

Čtvrtek  5. května

16.30    – – –

Pátek   6. května       svátek sv. Dominika Savia

16.30    za +Jiřího Bernatíka, jeho otce a živou rodinu

Sobota  7. května

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za + rodiče a bratra

Neděle 8. května  4. neděle velikonoční  

8.30    za + manžele Reichenbachovy a živou rodinu

10.15   za farníky

 

Neděle 24. dubna   2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

8.30   za + Rudolfa Jurka a živou rodinu

10.15  na poděkování za dar života u přílež. 20.narozenin

Úterý  26. dubna

16.30 za +Veroniku a Josefa Pobořila, jejich +děti,…

Středa  27. dubna

18.00  – – –

Čtvrtek  28. dubna

16.30    – – –

Pátek   29. dubna     svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a uč.církve

16.30  za +Marii a Jana Pobořila, +děti a vnuky, a …

Sobota  30. dubna

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  za + rodiče, bratra, švagrovou a prarodiče

Neděle 1. května  3. neděle velikonoční  

8.30  za + manžela a rodiče z obou stran

10.15  za farníky

Neděle 17. dubna   slavnost  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ

8.30   za + Oldřicha Jančara

10.15  za farníky

Pondělí 18. dubna    pondělí v oktávu velikonočním

8.30  za dar zdraví pro P. Marcela

Úterý  19. dubna   úterý v oktávu velikonočním

16.30 – – –

Středa  20. dubna  středa v oktávu velikonočním

18.00   za farníky

Čtvrtek  21. dubna      čtvrtek v oktávu velikonočním

16.30    za + Irenu Warchilovou a rodinu

Pátek   22. dubna     pátek v oktávu velikonočním

16.30    – – –

Sobota  23. dubna    sobota v oktávu velikonočním

Bohoslužba v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 17. dubna  2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

8.30  za + Rudolfa Jurka a živou rodinu

10.15 na poděkování za dar života u příležitosti 20.narozenin

 

Neděle 10. dubna   Květná neděle (pašijová)

8.30    za +dceru, +rodiče a za dar zdraví pro syna

10.15   za + Irenu Jindřichovou a rodiče z obou stran

15.00   křížová cesta

Úterý  12. dubna   úterý svatého týdne

16.30 za živé a + členy živého růžence

Středa  13. dubna     středa svatého týdne

18.00  za + Jiřinu a Jaroslava Zatloukalovy

Čtvrtek  14. dubna      ZELENÝ  ČTVRTEK

16.30    za + kněze

Pátek   15. dubna       VELKÝ  PÁTEK         15.40 – křížová cesta

16.30    obřady Velkého pátku

Sobota  16. dubna    BÍLÁ  SOBOTA

8.30 ranní chvály,  9 – 18 hod. adorace u Božího hrobu

20.30    VELIKONOČNÍ  VIGILIE    – – –

Neděle 17. dubna  slavnost  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ

8.30    za + Oldřicha Jančara

10.15  za farníky

Pondělí  18. dubna    pondělí v oktávu velikonočním

8.30     za dar zdraví pro P. Marcela

Neděle 3. dubna   5. neděle postní

8.30    za +bratry Josefa, Stanislava, Františka a dvo

10.15   za + tetu a + rodinu, dvo

15.00   křížová cesta

Úterý  5. dubna

16.30 za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa  6. dubna

18.00   za živou a + rodinu a dvo

Čtvrtek  7. dubna

16.30  za + Karla Hartmana a živou a +rodinu

Pátek   8. dubna       16.00 – křížová cesta

16.30  – – –

Sobota  9. dubna

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  za + manžela, sestru a živou a + rodinu

Neděle 10. dubna  Květná neděle (pašijová)

8.30   za +dceru, +rodiče a za dar zdraví pro syna

10.15  za + Irenu Jindřichovou a rodiče z obou stran

15.00 křížová cesta

Neděle 27. března   4. neděle postní

8.30    za +Jaroslava Kusáka,bratra Miroslava a rodiče

10.15   za rodinu Ralovskou, Strnadovu a za Beatku

15.00  křížová cesta

Úterý  29. března

16.30 – – –

Středa  30. března

18.00  za + tetu a dvo

Čtvrtek  31. března

16.30  za farníky

Pátek   1. dubna       16.00 – křížová cesta

16.30  – – –

Sobota  2. dubna

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  za + rodiče a bratra

Neděle 3. dubna  5. neděle postní

8.30   za +bratry Josefa, Stanislava, Františka a dvo

10.15  za + tetu a + rodinu, dvo

15.00  křížová cesta

Neděle 20. března   3. neděle postní

8.30   na poděkování za 90 let života

10.15  za farníky

15.00  křížová cesta

Úterý  22. března

16.30 – – –

Středa  23. března

18.00  za farníky

Čtvrtek  24. března

16.30  – – –

Pátek   25. března    slavnost Zvěstování Páně   16.00 – kříž. cesta

16.30  – – –

Sobota  26. března

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 27. března  4. neděle postní

8.30   za +Jaroslava Kusáka,bratra Miroslava a rodiče

10.15  za rodinu Ralovskou, Strnadovu a za Beatku

15.00 křížová cesta

Neděle 13. března   2. neděle postní

8.30   za +rodiče Blahovy,Hrazdílovy,syna Ludvíka,M.Č.

10.15  za farníky

15.00  křížová cesta

Úterý  15. března

16.30 za + členky společenství seniorek

Středa  16. března

18.00   za živou a + rodinu, dvo

Čtvrtek  17. března

16.30  – – –

Pátek   18. března    16.00 – křížová cesta

16.30  za + Miladu Tkáčovou  a manžela

Sobota  19. března  slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie

8.30   – – –

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  za + rodiče a bratra

Neděle 20. března  3. neděle postní

8.30   na poděkování za 90 let života

10.15 za farníky

15.00  křížová cesta

Neděle 6. března   1. neděle postní

8.30   za + manžela, živou a + rodinu

10.15  za farníky

15.00  křížová cesta

Úterý  8. března

16.30 za živé a + členy živého růžence

Středa  9. března

18.00   za +Štěpánku a Drahoše Salachnovy a zetě Jiřího

Čtvrtek  10. března

16.30  za + bratra Petra Bartoše

Pátek   11. března    16.00 – křížová cesta

16.30  za + Františku Litvákovou a manžela

Sobota  12. března

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  za +syna Josefa, manžela Martina a rodiče z obou stran

Neděle 13. března  2. neděle postní

8.30    za +rodiče Blahovy,Hrazdílovy,syna Ludvíka,Marii Č.

10.15  za farníky

15.00 křížová cesta