ROZPIS BOHOSLUŽEB

Neděle 17.března 2. neděle v mezidobí

8.30 za 60 let života, s prosbou o zdraví pro rodinu

10.15 za farníky

15.00  křížová cesta

Úterý 19. března slavnost sv. JOSEFA, snoubence P. Marie

16.30 za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 20. března

18.00  za Marii Hochmanovou, na poděkování za dar

Čtvrtek 21. března

16.30  na poděkování za 45 let života

Pátek   22. března  – křížová cesta v 16.00 hod.

16.30  – – –

Sobota 23. března

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 24.března 2. neděle postní

8.30 za +Jaroslava Kusáka,bratra Miloslava a rodiče

10.15 za farníky

15.00  křížová cesta

 

Neděle 10.března 1. neděle v mezidobí

               8.30  za + sestru, manžela a rodiče

10.15 za farníky

15.00  křížová cesta

Úterý 12. března

16.30   poděkování za všechny přímluvy sv. Judy Tadeáše

Středa 13. března výroční den zvolení papeže Františka

18.00  – – –

Čtvrtek 14. března

16.30  za živé a + členy živého růžence

Pátek   15. března  – křížová cesta v 16.00 hod.

16.30  za + maminku, tatínka a jejich rodiče

Sobota 16. března

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 – – –

Neděle 17.března 2. neděle postní

               8.30  za 60 let života

10.15 za farníky

15.00  křížová cesta

Neděle 3.března 8. neděle v mezidobí

8.30 za + syna a manžela a za živou a + rodinu

10.15 za Irenu Jindřichovou a rodiče z obou stran

Úterý 5. března

16.30  za + rodiče

Středa 6. března Popeleční středa – dne přísného postu

18.00  za + rodiče Šmihulovy a za + rodinu

Čtvrtek 7. března

16.30  za + Vilmu Bochnákovou

Pátek   8. března  – křížová cesta v 16.00 hod.

16.30  za + Františku Litvákovou a manžela

Sobota 9. března

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  – – –

Neděle 10.března 1. neděle postní

8.30 za + sestru, manžela a rodiče

10.15 za farníky

15.00  křížová cesta

Neděle 24.února slavnost POSVĚCENÍ KOSTELA

8.30 za + Oldřicha Jančara a rodiče a sourozence

10.15 za farníky

Úterý 26. února

16.30  za + rodiče Pecanovy, jejich rodiče a dar víry..

Středa 27. února

16.30  – – –

Čtvrtek 28. února

16.30  za + manžela a rodiče z obou stran

Pátek   1. března  první pátek v měsíci

16.30  – – –

Sobota 2. března

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 – – –

Neděle 3.března 8. neděle v mezidobí

8.30 za + syna a manžela a za živou a + rodinu

10.15 za Irenu Jindřichovou a rodiče z obou stran

 

Neděle 17.února 6. neděle v mezidobí

            8.30 za + Marii Guňkovou, manžela a sestru

10.15 za farníky

Úterý 19. února

16.30  za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 20. února

16.30  – – –

Čtvrtek 21. února

16.30  za živé a + členy živého růžence

Pátek   22. února  svátek Stolce svatého apoštola Petra

16.30  – – –

Sobota 23. února    památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 24. února slavnost POSVĚCENÍ KOSTELA

            8.30 za + Oldřicha Jančara a rodiče a sourozence

10.15 za farníky

Neděle 10.února 5. neděle v mezidobí

            8.30   za + manžela, rodiče a dvo

10.15 za +prof. Miloslava Pastrňáka, manželku Marii a dceru Jarmilu

Úterý 12. února

Mše sv. není

Středa 13. února

Mše sv. není

Čtvrtek 14. února

Mše sv. není

Pátek   15. února

16.30   – – –

Sobota 16. února

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30             – – –

Neděle 17.února 6. neděle v mezidobí

            8.30 za + Marii Guňkovou, manžela a sestru

10.15 za farníky

 

Neděle 3.února slavnost sv. JANA BOSKA, pouť

            8.30 za dvě +babičky,rodiče,dceru a za dar zdraví pro syna a za pomoc pro rodinu

10.15 za farníky

15.00  požehnání

Úterý 5. února památka sv. Agáty, panny a mučednice

16.30  za + manžela a jeho rodiče, +Marii a Milana, dvo

Středa 6. února památka sv. Pavla Mikoho a druhů, mučedníků

18.00 – – –

Čtvrtek 7. února

16.30 za + P. Karla Jaška

Pátek   8. února

16.30  za vnučku Veroniku

Sobota 9. února

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 – – –

Neděle 10.února 5. neděle v mezidobí

            8.30 za + manžela, rodiče a dvo

10.15 za +prof. Miloslava Pastrňáka, manželku Marii a dceru Jarmilu

Neděle 20.ledna 2. neděle v mezidobí

            8.30 za + rodiče s prosbou o dar zdraví pro sestru

10.15 za + z rodiny a dvo

Úterý 22.ledna

16.30  za nemoc.švagra, švagrovou Štěpánku a rodinu

Středa 23. ledna

18.00    – – –

Čtvrtek 24. ledna památka sv. Františka Saleského, biskupa a u.c.

16.30     za + Vlastu Javorovkovou, manž. Litvákovy a dvo

Pátek   25. ledna  svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

16.30  – – –

Sobota 26. ledna     památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 27.ledna 3. neděle v mezidobí

            8.30 za + rodiče a dvo

10.15 za farníky