ROZPIS BOHOSLUŽEB

Neděle 7. června slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

8.30 za + Jiřího Špiříka

10.15  za vnuka a jeho rodinu

Úterý 9. června

16.30 – – –

Středa 10. června

18.00   za +Květoslava Bednáře a rodiče z obou stran

Čtvrtek 11. června slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

16.30  za živé a + členy živého růžence

Pátek   12. června památka bl. Marie A. Kratochvílové, panny muč.

16.30 za + Ericha Salu

Sobota 13. června památka sv. Antonína z Padovy, kněze

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – nebude

– – –

Neděle 14.června 11. neděle v mezidobí

8.30 za + dceru, syna, manžela a rodiče z obou stran

10.15 za +rodinu Procházkovu, Julinkovu a Kaiserovou

 

Neděle 31.května slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

8.30 za farníky

10.15  za + Květoslavu a Albína Tomaštíkovy,    živou a +rodinu

Úterý 2. června

14.00 pohřeb pana Sigfrída Stříbrného

16.30 s prosbou za uzdravení syna Tomáše

Středa 3. června památka s. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

18.00 – – –

Čtvrtek 4. června svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věč. kněze

16.30  – – –

Pátek   5. června  památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

16.30 za + Kateřinu Zálešákovou, manžela a dceru Marii

Sobota 6. června sv. Norberta

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – nebude

– – –

Neděle 7.června slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

8.30 za + Jiřího Špiříka

10.15 za vnuka a jeho rodinu

 

Neděle 24.května 7. neděle velikonoční

8.30 za + maminku, manžela a dceru

10.15  za + manželku a celou rodinu

Úterý 26. května památka sv. Filipa Neriho, kněze

16.30 na poděkování za dar života a víru pro rodinu

Středa 27. května

18.00   – – –

Čtvrtek 28. května

16.30 – – –

Pátek   29. května

16.30 – – –

Sobota 30. května sv. Zdislavy

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – nebude

– – –

Neděle 31.května slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

8.30 za farníky

10.15 za + Květoslavu a Albína Tomaštíkovy, živou a +rodinu

 

 

Neděle 17. května 6. neděle velikonoční

8.30 za + maminku Andělu

10.15  za farníky

Úterý 19. května

16.30  za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 20. května památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

18.00   – – –

Čtvrtek 21. května slavnost Nanebevstoupení Páně

16.30  – – –

Pátek   22. května

16.30 za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Sobota 23. května

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – nebude

– – –

Neděle 24. května 7. neděle velikonoční

8.30 za + maminku, manžela a dceru

10.15 za + manželku a rodinu

 

Neděle 10.května 5. neděle velikonoční

Úterý 12. května

16.30  – – –

Středa 13. května svátek sv. Marie Dominiky Mazzarellové

18.00 – – –

Čtvrtek 14. května svátek sv. Matěje, apoštola

16.30  za živé a + členy živého růžence

Pátek   15. května

16.30 – – –

Sobota 16. května svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a muč.

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – nebude

– – –

Neděle 17.května 6. neděle velikonoční

8.30 za + maminku Andělu

10.15 za farníky

OBNOVENÍ BOHOSLUŽEB

Bohoslužby začnou v našem kostele v týdnu po 11. květnu.

Bohoslužby ve všední dny budou dle pořadu bohoslužeb.

Nedělní bohoslužby začnou nedělí 17. května.