ROZPIS BOHOSLUŽEB

Neděle 20. září 25. neděle v mezidobí

8.30 na poděkování za 30 let společného života,

s prosbou o boží požehnání pro rodinu

10.15  za farníky

Úterý 22. září

16.30  za + Vilmu Bochnákovou

Středa 23. září památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

18.00 – – –

Čtvrtek 24. září

16.30  – – –

Pátek   25. září

16.30 na poděkování za dar života s prosbou o B.pož.

Sobota 26. září

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 27.září 26. neděle v mezidobí

8.30 za + Jana Guňku, manželku a sourozence

10.15 za farníky

Pondělí 28. září slavnost sv. Václava, mučedníka – 8.30

Neděle 13. září 24. neděle v mezidobí

8.30 za + Františku Guňkovou a rodiče

10.15  za farníky

Úterý 15. září památka Panny Marie Bolestné

16.30  za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 16. září sv. Ludmily, mučednice

18.00 za + rodiče, živou a + rodinu a dvo

Čtvrtek 17. září

16.30  – – –

Pátek   18. září

16.30 – – –

Sobota 19. září

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za uzdravení sestry

Neděle 20.září 25. neděle v mezidobí

8.30 na poděkování za 30 let společného života,

s prosbou o boží požehnání pro rodinu

10.15 za farníky

 

Neděle 6.září 23. neděle v mezidobí

8.30 za Františka Loučku

10.15  za farníky

Úterý 8. září svátek Narození Panny Marie

16.30  za živé a + členy živého růžence

Středa 9. září

18.00 za + bratra Karla Svobodu, manželku a syna Káju

Čtvrtek 10. září

16.30  – – –

Pátek   11. září

16.30 – – –

Sobota 12. září

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za + manžela, živou a + rodinu

Neděle 13.září 24. neděle v mezidobí

8.30 za + Františku Guňkovou a rodiče

10.15 za farníky

 

Neděle 30. srpna 22. neděle v mezidobí

8.30 za + Rudolfa Jurka a živou rodinu

10.15  za farníky

Úterý 1. září

16.30 za +rodiče, tři dcery, švagry a vnuka

Středa 2. září

18.00 na poděkování za dar života a Boží požeh.do dalších let

Čtvrtek 3. září památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

16.30  – – –

Pátek   4. září první pátek v měsíci

16.30 za + Petra Němčíka

Sobota 5. září

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za + Siegfrieda Stříbrného a živé členy sboru

Neděle 6.září 23. neděle v mezidobí

8.30 za Františka Loučku

10.15 za farníky

 

Neděle 23. srpna 21. neděle v mezidobí

8.30  za + syna Leona a vnuky

10.15  za farníky

Úterý 25. srpna pam.bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a muč.

16.30  za dary Ducha sv. pro děti a vnuky

Středa 26. srpna

18.00 za + Jana Guňku

Čtvrtek 27. srpna památka sv. Moniky

16.30  za + syna k nedožitým 65 letům a manžela

Pátek   28. srpna památka sv. Augustina, biskupa a uč.církve

16.30 – – –

Sobota 22. srpna památka Umučení sv. Jana Křtitele

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   o zdraví a lásku pro rodinu

Neděle 30.srpna 22. neděle v mezidobí

8.30 za + Rudolfa Jurka a živou rodinu

10.15 za farníky

 

Neděle 16. srpna 20. neděle v mezidobí

8.30 za + Jaroslava Kusáka a živou rodinu

10.15  za farníky

Úterý 18. srpna

16.30  za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 19. srpna

18.00 – – –

Čtvrtek 20. srpna památka sv. Bernarda, opata a uč.církve

16.30  – – –

Pátek   21. srpna památka sv. Pia X., papeže

16.30 – – –

Sobota 22. srpna památka Panny Marie Královny

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 23.srpna 21. neděle v mezidobí

8.30 za + syna Leona a vnuky

10.15 za farníky

 

Neděle 9. srpna 19. neděle v mezidobí

8.30 za + Marii Guňkovou, manžela a sestru Štěpánku

10.15  za farníky

Úterý 11. srpna památka sv. Kláry, panny

16.30  za živé a + členy živého růžence

Středa 12. srpna

18.00   – – –

Čtvrtek 13. srpna

16.30  – – –

Pátek   14. srpna památka sv. Maxmiliána M. Kolbeho, kněze muč.

16.30 za + rodiče, tři syny a vnuka

Sobota 15. srpna slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za + Siefrieda Stříbrného a živé členy sboru

Neděle 16.srpna 20. neděle v mezidobí

8.30 za + Jaroslava Kusáka a živou rodinu

10.15 za farníky

 

 Neděle 2. srpna 18. neděle v mezidobí

8.30 – – –

10.15  za farníky

Úterý 4. srpna památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

16.30  na poděkování za 80 let života s prosbou o B.požehnání

Středa 5. srpna

18.00   – – –

Čtvrtek 6. srpna svátek Proměnění Páně

16.30  – – –

Pátek   7. srpna první pátek v měsíci

16.30 za + Jiřího Stodůlku, +prarodiče z obou stran,  za + rodinu Závadovu a dvo

Sobota 8. srpna památka sv. Dominika, kněze

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za + syna Josefa, manžela Martina a rodiče …

Neděle 9.srpna 19. neděle v mezidobí

8.30 za + Marii Guňkovou, manžela a sestru Štěpánku

10.15 za farníky

 

Neděle 26. července 17. neděle v mezidobí

8.30   za + manžela Bohuslava a dvo

10.15  za farníky

Úterý 28. července

16.30 za syny s rodinami a Boží pož. do dalších let

Středa 29. července památka sv. Marty

18.00   – – –

Čtvrtek 30. července

16.30  – – –

Pátek   31. července památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

16.30 za + Hildu Guňkovou

Sobota 1. srpna památka sv.Alfonsa Marie z Liguori,bisk.uč.církve

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za + rodiče a bratra Vlastimila

Neděle 2.srpna 18. neděle v mezidobí

8.30 – – –

10.15 za farníky

 

Neděle 19. července 16. neděle v mezidobí

8.30 za Františka Kubiše a manželku

10.15  za farníky

Úterý 21. července

16.30  za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 22. července svátek sv. Marie Magdalény

18.00   – – –

Čtvrtek 23. července svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

16.30  – – –

Pátek   24. července

16.30 za živé sourozence s rodinami, Boží pož. do dalších let

Sobota 25. července svátek sv. Jakuba, apoštola

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 26.července 17. neděle v mezidobí

8.30 za + manžela Bohuslava a dvo

10.15 za farníky

Neděle 12. července 15. neděle v mezidobí

8.30 za + Veroniku Jančarovou

10.15  za farníky

Úterý 14. července bl. Hroznaty, mučedníka

16.30 za živé a + členy živého růžence

Středa 15. července památka sv. Bonaventury,biskupa a uč.církve

18.00   – – –

Čtvrtek 16. července svátek Výročí posvěcení katedrály

16.30  za + manžela, sourozence a dvo

Pátek   17. července P. Marie Karmelské

16.30 za + rodiče Cibulcovy a Pobořilovy a za dvo

Sobota 18. července

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   – – –

Neděle 19.července 16. neděle v mezidobí

8.30 za Františka Kubiše a manželku

10.15 za farníky