ROZPIS BOHOSLUŽEB

Neděle 18.července   16. neděle v mezidobí

8.30   za + manžela Bohuslava a dvo

10.15 za farníky

Úterý 20. července

16.30 za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 21. července

18.00 – – –

Čtvrtek 22. července památka sv. Marie Magdalény

16.30  na jistý úmysl

Pátek   23. července svátek sv. Brigity, řeholnice, patron.Evropy

16.30 za + Karla a Jaroslavu Hartmanovy, živ. + rodinu

Sobota 24. července

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 25.července 17. neděle v mezidobí

8.30 – – –

10.15 za farníky

 

Neděle 11.července   15. neděle v mezidobí

8.30   za + Veroniku Jančarovou

10.15 za + otce a za živou a + rodinu Čadanovu

Úterý 13. července

16.30 za uzdravení sestry

Středa 14. července bl. Hroznaty, mučedníka

18.00 za živou a + rodinu

Čtvrtek 15. července památka sv. Bonaventury, biskupa a uč.c.

16.30  za živé a + členy živého růžence

Pátek   16. července svátek Výročí posvěcení katedrály

16.30 – – –

Sobota 17. července

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za +Marii Obornou, manžela, syna, rod.z obou stran

Neděle 18.července 16. neděle v mezidobí

8.30 za + manžela Bohuslava a dvo

10.15 za farníky

 

Neděle 4.července   14. neděle v mezidobí

8.30   za + P. Václava Filipce

10.15 za živou a + rodinu Lyskovou a Strnadovou

Pondělí 5. července slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa

8.30    za + Květoslavu Šudřichovou a manžela

Úterý 6. července

16.30 za uzdravení sestry

Středa 7. července

18.00 – – –

Čtvrtek 8. července

16.30  za uzdravení sestry

Pátek   9. července

16.30 – – –

Sobota 10. července

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   – – –

Neděle 11.července 15. neděle v mezidobí

8.30 za + Veroniku Jančarovou

10.15 za + otce a za živou a + rodinu Čadanovu

 

Neděle 27.června   13. neděle v mezidobí

8.30   za + syna, manžela a dary DS pro rodinu

10.15 za farníky

Úterý 29. června      slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

16.30 za uzdravení sestry

Středa 30. června

18.00 – – –

Čtvrtek 1. července

16.30  za + Květoslavu Šudřichovou a manžela

Pátek   2. července první pátek v měsíci

16.30 – – –

Sobota 3. července svátek sv. Tomáše, apoštola

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za + švagrovou

Neděle 4.července 14. neděle v mezidobí

8.30 za + P. Václava Filipce

10.15 za živou a + rodinu Lyskovou a Strnadovou

 

Neděle 20.června   12. neděle v mezidobí

8.30   za + Marii Andrlíkovou

10.15 za farníky

Úterý 22. června

16.30 za zdraví na těle i na duši a Boží ochranu pro P. Miroslava Kadlece

Středa 23. června památka sv. Josefa Kafassa, kněze

18.00 – – –

Čtvrtek 24. června slavnost Narození sv. Jana Křtitele

16.30  za + rodiče

Pátek   25. června

16.30 za + Terezii Pilarikovou

Sobota 26. června

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 27.června 13. neděle v mezidobí

8.30 za + syna, manžela a dary DS pro rodinu

10.15 za farníky

Neděle 13. června   11. neděle v mezidobí

8.30   za živou a + rodinu a dvo

10.15 za farníky

Úterý 15. června

16.30  za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 16. června

18.00  – – –

Čtvrtek 17. června

16.30  za + rodiče, živou a + rodinu

Pátek   18. června

16.30 za + rodiče Cibulcovy a dar víry pro děti, vnuky a celou rodinu

Sobota 19. června

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   – – –

Neděle 20. června 12. neděle v mezidobí

8.30   – – –

10.15 za farníky

 

Neděle 6.června   10. neděle v mezidobí

8.30   za + Jiřího Špiříka

10.15 za farníky

Úterý 8. června

16.30  – – –

Středa 9. června

18.00 – – –

Čtvrtek 10. června

16.30  za živé a +členy živého růžence

Pátek   11. června slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

16.30 za vnuka a jeho rodinu

Sobota 12. června památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za +Vladimíra Moškoře, syna Petra a rodiče z obou stran

Neděle 13.června 11. neděle v mezidobí

8.30   – – –

10.15 za farníky

Neděle 30.května   slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

8.30   za +maminku, živou a + rodinu a za dvo

10.15 za farníky

Úterý 1. června památka sv. Justina, mučedníka

16.30 za + manžele Mertlovy a Zavadilovy, a dar víry…

Středa 2. června

18.00 – – –

Čtvrtek 3. června slavnost Těla a Krve Páně

16.30  – – –

Pátek   4. června první pátek v měsíci

16.30  za + Kateřinu Zálešákovu, manžela a dceru Marii

Sobota 5. června    památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za +rodiče z obou stran a živou rodinu

Neděle 6.června 10. neděle v mezidobí

8.30 za + Jiřího Špiříka

10.15 za farníky