ROZPIS BOHOSLUŽEB

Neděle 22. listopadu slavnost Ježíše Krista Krále

Bohoslužby nebudou     (5. stupeň PES)

Úterý 24. listopadu památka sv. Ondřeje Dung-Laca, druhů,muč.

16.30 za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 25. listopadu

18.00   na poděkování za 20 let spol.života, s prosbou o …

Čtvrtek 26. listopadu

16.30  – – –

Pátek   27. listopadu

16.30 – – –

Sobota 28. listopadu

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

Bohoslužba nebude

Neděle 29.listopadu 1. neděle adventní

Bohoslužby nebudou   (4. stupeň PES)

 

BOHOSLUŽBY   DO   20.  LISTOPADU 2020

V KOSTELE SV. JANA BOSKA   NEBUDOU

Tato změna je vhledem k prodloužení nouzového stavu.

Nařízením vlády   s ohledem na zpřísnění protiepidemických krizových opatření se omezuje pohyb osob a pobývání na veřejně přístupných místech v počtu max. 2 osob. To platí i pro kostely. S výjimkou svateb a pohřbu, kde je povoleno max. 10 osob.

Platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Využijte příležitost sledovat mši sv. ve sdělovacích prostředcích.

Intence mší svatých, které máte zapsány během tohoto období, budou v určený den odsouženy. Můžete se telefonicky domluvit na udílení svátosti smíření a svatém přijímání.

Ve 20 hod. se připojte ke společné modlitbě růžence za ukončení pandemie.

 

Neděle 4. září 27. neděle v mezidobí

8.30   za + rodiče Marii a Josefa, prarodiče Viktorii a Antonína, a dvo

10.15  za farníky

Úterý 6. října

16.30  za pletařky obvazů

Středa 7. října památka Panny Marie Růžencové

18.00 za živé a + členy rodiny

Čtvrtek 8. října

16.30  – – –

Pátek   9. října

16.30 – – –

Sobota 10. října

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za + rodiče, bratra, švagrovou a prarodiče z obou stran

Neděle 11.října 28. neděle v mezidobí

8.30   – – –

10.15 za farníky

 

Neděle 27. září 26. neděle v mezidobí

8.30 za + Jana Guňku, manželku a sourozence

10.15  za farníky

Pondělí 28. září slavnost sv. Václava, mučedníka

8.30   za +Oldřicha Jančara a celou živou rodinu

Úterý 29. září svátek sv.Michaela, Gabriela a Rafaela,archandělů

16.30 za + Siegfrieda Stříbného a živé členy sboru

Středa 30. září památka sv. Jeronýma, kněze a uč.církve

18.00 za živé a + členy rodiny

Čtvrtek 1. října památka sv. Terezie od Dítětě Ježíše, panny

16.30  – – –

Pátek   2. října památka svatých andělů strážných

16.30 – – –

Sobota 3. října

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za +manžela, rodiče Kulhánkovy,Liškovy, snachu Hanu a dvo

Neděle 4. října 27. neděle v mezidobí

8.30 za + rodiče Marii a Josefa, prarodiče Viktorii a Antonína, a dvo

10.15 za farníky

Neděle 20. září 25. neděle v mezidobí

8.30 na poděkování za 30 let společného života,

s prosbou o boží požehnání pro rodinu

10.15  za farníky

Úterý 22. září

16.30  za + Vilmu Bochnákovou

Středa 23. září památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

18.00 – – –

Čtvrtek 24. září

16.30  – – –

Pátek   25. září

16.30 na poděkování za dar života s prosbou o B.pož.

Sobota 26. září

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 27.září 26. neděle v mezidobí

8.30 za + Jana Guňku, manželku a sourozence

10.15 za farníky

Pondělí 28. září slavnost sv. Václava, mučedníka – 8.30

Neděle 13. září 24. neděle v mezidobí

8.30 za + Františku Guňkovou a rodiče

10.15  za farníky

Úterý 15. září památka Panny Marie Bolestné

16.30  za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 16. září sv. Ludmily, mučednice

18.00 za + rodiče, živou a + rodinu a dvo

Čtvrtek 17. září

16.30  – – –

Pátek   18. září

16.30 – – –

Sobota 19. září

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za uzdravení sestry

Neděle 20.září 25. neděle v mezidobí

8.30 na poděkování za 30 let společného života,

s prosbou o boží požehnání pro rodinu

10.15 za farníky

 

Neděle 6.září 23. neděle v mezidobí

8.30 za Františka Loučku

10.15  za farníky

Úterý 8. září svátek Narození Panny Marie

16.30  za živé a + členy živého růžence

Středa 9. září

18.00 za + bratra Karla Svobodu, manželku a syna Káju

Čtvrtek 10. září

16.30  – – –

Pátek   11. září

16.30 – – –

Sobota 12. září

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za + manžela, živou a + rodinu

Neděle 13.září 24. neděle v mezidobí

8.30 za + Františku Guňkovou a rodiče

10.15 za farníky

 

Neděle 30. srpna 22. neděle v mezidobí

8.30 za + Rudolfa Jurka a živou rodinu

10.15  za farníky

Úterý 1. září

16.30 za +rodiče, tři dcery, švagry a vnuka

Středa 2. září

18.00 na poděkování za dar života a Boží požeh.do dalších let

Čtvrtek 3. září památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

16.30  – – –

Pátek   4. září první pátek v měsíci

16.30 za + Petra Němčíka

Sobota 5. září

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30 za + Siegfrieda Stříbrného a živé členy sboru

Neděle 6.září 23. neděle v mezidobí

8.30 za Františka Loučku

10.15 za farníky

 

Neděle 23. srpna 21. neděle v mezidobí

8.30  za + syna Leona a vnuky

10.15  za farníky

Úterý 25. srpna pam.bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a muč.

16.30  za dary Ducha sv. pro děti a vnuky

Středa 26. srpna

18.00 za + Jana Guňku

Čtvrtek 27. srpna památka sv. Moniky

16.30  za + syna k nedožitým 65 letům a manžela

Pátek   28. srpna památka sv. Augustina, biskupa a uč.církve

16.30 – – –

Sobota 22. srpna památka Umučení sv. Jana Křtitele

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   o zdraví a lásku pro rodinu

Neděle 30.srpna 22. neděle v mezidobí

8.30 za + Rudolfa Jurka a živou rodinu

10.15 za farníky

 

Neděle 16. srpna 20. neděle v mezidobí

8.30 za + Jaroslava Kusáka a živou rodinu

10.15  za farníky

Úterý 18. srpna

16.30  za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 19. srpna

18.00 – – –

Čtvrtek 20. srpna památka sv. Bernarda, opata a uč.církve

16.30  – – –

Pátek   21. srpna památka sv. Pia X., papeže

16.30 – – –

Sobota 22. srpna památka Panny Marie Královny

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 23.srpna 21. neděle v mezidobí

8.30 za + syna Leona a vnuky

10.15 za farníky

 

Neděle 9. srpna 19. neděle v mezidobí

8.30 za + Marii Guňkovou, manžela a sestru Štěpánku

10.15  za farníky

Úterý 11. srpna památka sv. Kláry, panny

16.30  za živé a + členy živého růžence

Středa 12. srpna

18.00   – – –

Čtvrtek 13. srpna

16.30  – – –

Pátek   14. srpna památka sv. Maxmiliána M. Kolbeho, kněze muč.

16.30 za + rodiče, tři syny a vnuka

Sobota 15. srpna slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za + Siefrieda Stříbrného a živé členy sboru

Neděle 16.srpna 20. neděle v mezidobí

8.30 za + Jaroslava Kusáka a živou rodinu

10.15 za farníky

 

 Neděle 2. srpna 18. neděle v mezidobí

8.30 – – –

10.15  za farníky

Úterý 4. srpna památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

16.30  na poděkování za 80 let života s prosbou o B.požehnání

Středa 5. srpna

18.00   – – –

Čtvrtek 6. srpna svátek Proměnění Páně

16.30  – – –

Pátek   7. srpna první pátek v měsíci

16.30 za + Jiřího Stodůlku, +prarodiče z obou stran,  za + rodinu Závadovu a dvo

Sobota 8. srpna památka sv. Dominika, kněze

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za + syna Josefa, manžela Martina a rodiče …

Neděle 9.srpna 19. neděle v mezidobí

8.30 za + Marii Guňkovou, manžela a sestru Štěpánku

10.15 za farníky

 

Neděle 26. července 17. neděle v mezidobí

8.30   za + manžela Bohuslava a dvo

10.15  za farníky

Úterý 28. července

16.30 za syny s rodinami a Boží pož. do dalších let

Středa 29. července památka sv. Marty

18.00   – – –

Čtvrtek 30. července

16.30  – – –

Pátek   31. července památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

16.30 za + Hildu Guňkovou

Sobota 1. srpna památka sv.Alfonsa Marie z Liguori,bisk.uč.církve

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za + rodiče a bratra Vlastimila

Neděle 2.srpna 18. neděle v mezidobí

8.30 – – –

10.15 za farníky

 

Neděle 19. července 16. neděle v mezidobí

8.30 za Františka Kubiše a manželku

10.15  za farníky

Úterý 21. července

16.30  za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 22. července svátek sv. Marie Magdalény

18.00   – – –

Čtvrtek 23. července svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

16.30  – – –

Pátek   24. července

16.30 za živé sourozence s rodinami, Boží pož. do dalších let

Sobota 25. července svátek sv. Jakuba, apoštola

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 26.července 17. neděle v mezidobí

8.30 za + manžela Bohuslava a dvo

10.15 za farníky

Neděle 12. července 15. neděle v mezidobí

8.30 za + Veroniku Jančarovou

10.15  za farníky

Úterý 14. července bl. Hroznaty, mučedníka

16.30 za živé a + členy živého růžence

Středa 15. července památka sv. Bonaventury,biskupa a uč.církve

18.00   – – –

Čtvrtek 16. července svátek Výročí posvěcení katedrály

16.30  za + manžela, sourozence a dvo

Pátek   17. července P. Marie Karmelské

16.30 za + rodiče Cibulcovy a Pobořilovy a za dvo

Sobota 18. července

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   – – –

Neděle 19.července 16. neděle v mezidobí

8.30 za Františka Kubiše a manželku

10.15 za farníky