ROZPIS BOHOSLUŽEB

Neděle 23.ledna   3. neděle v mezidobí

8.30   – – –

10.15  za farníky

Úterý  25. ledna        svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

16.30  – – –

Středa  26. ledna       památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

18.00   – – –

Čtvrtek  27. ledna

16.30  – – –

Pátek   28. ledna      památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a uč.c.

16.30  – – –

Sobota  29. ledna

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 30.ledna     SLAVNOST  SV. JANA BOSKA,  POUŤ

8.30 – – –

10.15 za farníky

 

Neděle 16.ledna   2. neděle v mezidobí

8.30   za dar zdraví, za živou a + rodinu

10.15  za farníky

Úterý  18. ledna  památka  P. Marie, Matky jednoty křesťanů

16.30  za + Ladislava Klimka a rodiče z obou stran

Středa  19. ledna

18.00  – – –

Čtvrtek  20. ledna

16.30  – – –

Pátek   21. ledna   památka sv.Anežky, panny a mučednice

16.30  – – –

Sobota  22. ledna  bl. Laury Vicuňi, panny

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  na poděkování za dar života s prosbou o milosti

Neděle 23.ledna     3. neděle v mezidobí

8.30  – – –

10.15 za farníky

 

Neděle 2.ledna   svátek Křtu Páně

8.30   za + Jiřího Špiříka

10.15  za maminku

Úterý  11. ledna

16.30  za živé a + členy živého růžence

Středa  12. ledna

18.00  za + manžela Bruno Janoszowského

Čtvrtek  13. ledna

16.30  – – –

Pátek   14. ledna

16.30  za + Radovana Horvátha

Sobota  15. ledna

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  – – –

Neděle 16.ledna     2. neděle v mezidobí

8.30  za dar zdraví, za živou a + rodinu

10.15 za farníky

 

Neděle 2.ledna   2. neděle po Narození Páně

8.30   – – –

10.15  za farníky

Úterý  4. ledna

16.30 za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa  5. ledna

18.00  za + manžela, syna a dary DS pro rodinu

Čtvrtek  6. ledna        slavnost  Zjevení  Páně

16.30  za + Justinu Podstavkovou a manžela

Pátek   7. ledna

16.30  za + Jarmilu Davidovou a rodiče

Sobota  8. ledna

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  – – –

Neděle 9.ledna  svátek Křtu Páně

8.30  za + Jiřího Špiříka

10.15 za maminku

 

Neděle 26.prosince   Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

8.30   – – –

10.15  za  +rodiče Boženu a Zdeňka Fukalovy,

prarodiče z obou stran a za živou a + rodinu

Úterý  28. prosince  svátek sv. Mláďátek, mučedníků

16.30      – – –

Středa  29. prosince  pátý den v oktávu Narození Páně

18.00              – – –

Čtvrtek  30. prosince šestý den v oktávu Narození Páně

16.30  – – –

Pátek   31.prosince   sedmý den v oktávu Narození Páně

16.00  na poděkování Bohu

Sobota  1.1.2022   slavnost  MATKY BOŽÍ  PANNY MARIE

8.30   – – –

10.15  za + Mariana Pilarika a dvo

Neděle 2.ledna  2. neděle po Narození Páně

8.30  – – –

10.15 za farníky

 

Neděle 19.prosince   4. neděle adventní

8.30   za + dceru Annu, manžela Zdeňka a dvo

10.15  za farníky

Úterý  21. prosince

16.30   za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa  22. prosince

18.00    – – –

Čtvrtek  23. prosince

16.30   – – –

Pátek   24. prosince  Štědrý den  

15.00   za rodiny

Sobota  25. prosince   slavnost  NAROZENÍ  PÁNĚ

8.30    – – –

10.15  za farníky

Neděle 26.prosince   svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

8.30  – – –

10.15  za  +rodiče Boženu a Zdeňka Fukalovy, prarodiče z obou stran a za živou a + rodinu

 

Neděle 12.prosince   3. neděle adventní

8.30   za + rodiče Hrazdilovy, Blahovy, syna Ludvíka a Marii Čížovou

10.15  za farníky

Úterý  14. prosince  památka sv. Jana od Kříže, kněze a uč.církve

16.30      – – –

Středa  15. prosince

18.00   za + Jiřího Kasperčíka a poděkování za maminku

Čtvrtek  16. prosince

16.30   za dary Ducha sv. a Boží požehnání pro rodinu

Pátek   17. prosince

16.30   za + rodiče Heiderovy a dvo

Sobota  18. prosince

10.00  mše sv. s udělováním svátosti pomazání nemocných

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 19.prosince  4. neděle adventní

8.30  za + dceru Annu, manžela Zdeňka a dvo

10.15  za  farníky

Neděle 5.prosince   2. neděle adventní

8.30   za + Rudolfa Jurka a živou rodinu

10.15  za farníky

Úterý  7. prosince  památka sv. Ambrože, biskupa a uč.církve

16.30   za + Helenu Mesiarovou a manžela

Středa  8. prosince  slavnost Panny Marie, počaté bez prv.hříchu

16.30   za + rodinu Škrdovu

Čtvrtek  9. prosince

16.30  za živé a + členy živého růžence

Pátek   10. prosince

16.30  za + Jarmilu Davidovou

Sobota  11. prosince

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   – – –

Neděle 12.prosince  3. neděle adventní

8.30  za + rodiče Hrazdilovy, Blahovy, syna Ludvíka a Marii Čížovou

10.15 za  farníky

 

Neděle 28.listopadu   1. neděle adventní

8.30   za přijatá dobrodiní pro rodiny

10.15  za farníky

Úterý  30. listopadu  svátek sv. Ondřeje, apoštola

16.30   za uzdravení sestry

Středa  1. prosince

18.00   – – –

Čtvrtek  2. prosince

16.30  – – –

Pátek   3. prosince    památka sv. Františka Xaverského, kněze

16.30  – – –

Sobota  4. prosince

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30   – – –

Neděle 5.prosince  2. neděle adventní

8.30  za + Rudolfa Jurka a živou rodinu

10.15 za  farníky