ROZPIS BOHOSLUŽEB

Neděle 15. září 24. neděle v mezidobí

8.30 za + P. Karla Jaška (nedožitých 80 let)

10.15 za + P. Václava Filipce (nedožitých 100 let)

Úterý 17. září

16.30 za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 18. září

18.00 – – –

Čtvrtek 19. září

16.30  za + Vilmu Bochnákovou

Pátek   20. září památka sv. Ondřeje Kim Taegona, Pavla… muč.

16.30 – – –

Sobota 21. září        svátek sv. Matouše, apoštola

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 22. září 25. neděle v mezidobí

8.30 za + Jana Guňku, manželku a sourozence

10.15  za + Oldřicha Jančara a celou živou rodinu

Neděle 8. září 23. neděle v mezidobí

8.30 za + Františku Guňkovou a rodiče

10.15 za farníky

Úterý 10. září

16.30 za + Dušana Dunku

Středa 11. září

18.00 – – –

Čtvrtek 12. září

16.30  za živé a + členy živého růžence

Pátek   13. září památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a uč.církve

16.30 za +rodiče Gerykovy a Cibulcovy, jejich děti,vnuky

Sobota 14. září svátek Povýšení svatého kříže

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30

Neděle 15.září 24. neděle v mezidobí

8.30 za + P. Karla Jaška

10.15 za + P. Václava Filipce (nedožitých 100 let)

 

Neděle 1. září 22. neděle v mezidobí

8.30   za dar víry a dary Ducha sv. pro rodinu

10.15   za farníky

Úterý 3. září      památka sv. Řehoře Velikého,papeže a uč.církve

14.00     pohřeb pana Jindřicha Struminského

16.30     na poděkování za dar života a pož. pro rodinu

Středa 4. září

18.00    – – –

Čtvrtek 5. září

16.30     – – –

Pátek   6. září   první pátek v měsíci

14.00     pohřeb pana Ladislava Habáníka

16.30     za +dceru Ludmilu, syna Miroslava a + rodiče z..

Sobota 7. září

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30     na poděkování za úspěšnou operaci bratra

Neděle 8.září 23. neděle v mezidobí

8.30 za + Františku Guňkovou a rodiče

10.15 za farníky

 

Neděle 25. srpna 21. neděle v mezidobí

8.30 za + Rudolfa Jurka, rodiče a sourozence

10.15 za rodinu Hoňkovou

Úterý 27. srpna        památka sv. Moniky

16.30 za +Anežku Soporskou, jejího manžela, sourozence…

Středa 28. srpna     památka sv. Augustina, biskupa a uč. církve

16.30 – – –

Čtvrtek 29. srpna památka Umučení sv. Jana Křtitele

16.30  – – –

Pátek   30. srpna

16.30  za nemocného bratra a jeho rodinu

Sobota 31. srpna

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  za + manžela a živou rodinu

Neděle 1. září 22. neděle v mezidobí

8.30 za dar víry a dary Ducha sv. pro rodinu

10.15 za farníky

Neděle 18. srpna 20. neděle v mezidobí

8.30 za + syna, živé vnuky a dvo

10.15   za + manžela, rodiče z obou stran a živ.rodinu

Úterý 20. srpna památka sv. Bernarda, opata a uč.církve

16.30  za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 21. srpna památka sv. Pia X., papeže

18.00 – – –

Čtvrtek 22. srpna památka Panny Marie Královny

16.30  za živé a + členy živého růžence

Pátek   23. srpna

16.30  – – –

Sobota 24. srpna    svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 25. srpna 21. neděle v mezidobí

8.30 za + Rudolfa Jurka, rodiče a sourozence

10.15 za rodinu Hoňkovou

Neděle 11.srpna 19. neděle v mezidobí

8.30   za + Jaroslava Kusáka a živou rodinu

10.15   za farníky

Úterý 13. srpna

Mše sv. nebude.

Středa 14. srpna památka sv.Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze,muč.

Mše sv. nebude.

Čtvrtek 15. srpna slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Mše sv. nebude.

Pátek   16. srpna

Mše sv. nebude.

Sobota 17. srpna

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  – – –

Neděle 18.srpna 20. neděle v mezidobí

8.30 za + syna, živé vnuky a dvo

10.15 za + manžela, rodiče z obou stran a živ.rodinu

 

Neděle 4.srpna 18. neděle v mezidobí

8.30 za + Marii Guňkovou, manžela a sestru Štěpánku

10.15 za farníky

Úterý 6. srpna svátek Proměnění Páně

16.30  za + Marii Greplovou

Středa 7. srpna

18.00 – – –

Čtvrtek 8. srpna památka sv. Dominika, kněze

16.30  za + rodiče Gerykovy, jejich děti a dvo

Pátek   9. srpna svátek sv.Terezie Benedikty od Kříže, mučed.

16.30  – – –

Sobota 10. srpna svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  – – –

Neděle 11.srpna 19. neděle v mezidobí

8.30 za + Jaroslava Kusáka a živou rodinu

10.15 za farníky

 

Neděle 28.července 17. neděle v mezidobí

8.30  – – –

10.15   za farníky

Úterý 30. července

16.30  – – –

Středa 31. Července památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

18.00 – – –

Čtvrtek 1. srpna památka sv. Alfonsa Marie z Liguori,biskupa

16.30  – – –

Pátek   2. srpna první pátek v měsíci

16.30  – – –

Sobota 3. srpna

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  za + rodiče a bratra Vlastimila

Neděle 4.srpna 18. neděle v mezidobí

8.30 za + Marii Guňkovou, manžela a sestru Štěpánku

10.15 za farníky

 

Neděle 21.července 16. neděle v mezidobí

8.30  za farníky

10.15   poděkování za 50 a 70 let života, za + manžela,

s prosbou o dar zdraví a B.ochranu pro celou rodinu

Úterý 23. července svátek sv.Brigity, řeholnice,patronky Evr.

16.30  za ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa 24. července

Mše sv. není

Čtvrtek 25. července svátek sv. Jakuba, apoštola

16.30  za živé a + členy živého růžence

Pátek   26. července památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů P.Marie

16.30  za + René Krejčího, jeho maminku a prarodiče

Sobota 27. Července památka sv. Gorazda a druhů

Bohoslužba v kapli P. Marie Pomocnice křesťanů – město

16.30  za dobrodince salesiánského díla v Havířově

Neděle 28.července 17. neděle v mezidobí

8.30 – – –

10.15 za farníky