OHLÁŠKY 9. ledna 2022 – svátek Křtu Páně

9. ledna 2022 – svátek Křtu  Páně

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

  • Příští neděli bude sbírka na opravy kostela.
  • Do příští neděle 16. ledna 2022 je Tříkrálová sbírka – kasička je v kostele.
  • Farní rada bude ve středu 19. ledna po mši sv. v 18.45 hod.

Statistika a hospodaření za rok 2021 farnosti Havířov – Šumbark

2017 2018 2019 2020 2021
Křty 14 18 17 9 16
Sňatky 0 2 0 3 5
Pohřby 6 7 12 4 5
Dětí v náboženství 8 4 3 1 0
1.svaté přijímání 0 4 0 0 0

STAV PENĚŽNÍCH  PROSTŘEDKŮ:

k     1. 1. 2021   banka: 203 839 Kč   hotovost:     3 911 Kč

k 31. 12. 2021  banka: 350 728 Kč   hotovost:   20 907 Kč

PŘÍJMY   sbírky                        156      (v tisících Kč)

sbírky na opravy           97

dary                                101

mimořádné dary           45

přeplatek energie           8

nájem fary                      32     

Celkem                       439

VÝDAJE           odeslané sbírky        37

sbírky salesiánům        25

desátek                            4

zálohy na energie        60

režije                               17

oprava střechy            132

Celkem                      275

Rozdíl příjmů a výdajů          +164