OHLÁŠKY 2. ledna 2022 – 2. neděle po Narození Páně

2. ledna 2022 – 2. Neděle po Narození Páně

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve čtvrtek 6. ledna je slavnost Zjevení Páně

V neděli na svátek Křtu Páně končí vánoční doba

  • Do neděle 16. ledna 2022 je Tříkrálová sbírka – kasička je v kostele.
  • Farní rada bude ve středu 19. ledna po mši sv. v 18.45 hod.

Všem vyprošujeme požehnaný rok 2022.