OHLÁŠKY 16. ledna 2022 – 2. neděle v mezidobí

16. ledna 2022 – 2. neděle v mezidobí

V pondělí je památka sv. Antonína, opata

V úterý je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

V pátek je památka sv. Anežky, panny a mučednice

V sobotu bl. Laury Vicuňi, panny

  • Dnes je sbírka na opravy kostela. Příští neděli na biblický apoštolát.
  • Tuto neděli 16. ledna 2022 končí Tříkrálová sbírka – kasička je v kostele.
  • Farní rada bude ve středu 19. ledna po mši sv. v 18.45 hod.
  • V úterý 18. ledna začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.