OHLÁŠKY 9. května 2021 – 6. neděle velikonoční

9. května 2021 – 6. neděle velikonoční

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně

V pátek je svátek sv. Matěje, apoštola

  • Tuto neděli 9.5. je sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
  • V měsíci květnu se společně modlíme růženec (začíná v 15.45) a loretánské litanie před mší sv.
  • V kapli PM Pomocnice ve městě začali sobotní bohoslužby v 16.30 hod.