OHLÁŠKY 16. května 2021 – 7. neděle velikonoční

16. května 2021 – 7. neděle velikonoční

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve čtvrtek je památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze

V neděli je slavnost Seslání Ducha svatého

  • Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům činila 5000,-Kč.Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Příští neděli je sbírka pro salesiány.
  • Příští neděli 23. května v 15 hod. jste zváni na smažení vaječiny na hřišti za kostelem. Přineste si vejce dle vlastní spotřeby. Ostatní bude zajištěno.