OHLÁŠKY 2. května 2021 – 5. neděle velikonoční

2. května 2021 – 5. neděle velikonoční

V pondělí je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve čtvrtek je svátek sv. Dominika Savia, chlapce ( sv. Jana Sarkandra, mučedníka)

  • Sbírka na opravu střechy kostela činila 6 520 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Příští neděli 9.5. bude sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
  • Stále platí daná omezení na bohoslužbách desinfekce rukou, respirátory a rozestupy. Není už omezen počet.
  • V měsíci květnu se modlíme před mší sv. růženec a loretánské litanie.
  • V kapli PM Pomocnice ve městě začnou sobotní bohoslužby v 16.30 hod.