OHLÁŠKY 9. června 2019 – slavnost Seslání Ducha Svatého

9. června 2019 – Slavnost Seslání Ducha Svatého

Svátky v týdnu

V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve

V úterý je památka sv. Barnabáše, apoštola

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

Ve středu je památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny,a druhů,mučedníků

Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.

  • Dnes je sbírka na Diecézní charitu. Příští neděli bude sbírka na splátku půjčky.
  • V úterý 11.6. ve 12 hod. je pohřeb paní Miloslavy Bočkové.
  • Vyzvedněte si časopis Okno. Je nové farní Společenství.
  • Nabídka duchovní obnovy u sv. Anny od 17.- 21. 6. každý večer.
  • Jste zváni odpoledne v 15 hod. na hřiště za kostelem na smažení vaječiny. Doneste si vajíčka, chleba, nápoje a program pro děti bude zajištěn.