OHLÁŠKY 16. června 2019 – slavnost Nejsvětější Trojice

16. června 2019 – Slavnost Nejsvětější Trojice

Svátky v týdnu

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně

V pátek je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

  • Dnes je sbírka na splátku půjčky. Sbírka na diecézní charitu činila 4 500,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • V pondělí 17.6. v 19 hod. je koncert houslisty I.Ženatého v KD.
  • V pátek 21. 6. v 10 hod. je mše sv. v penzionu Luna.
  • Nabídka duchovní obnovy u sv. Anny od 17.- 21. 6. každý večer.