OHLÁŠKY 2. června 2019 – 7. neděle velikonoční

2. června 2019 – 7. neděle velikonoční

Svátky v týdnu

V pondělí je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

Ve středu je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Ve čtvrtek sv. Norberta, biskupa

Pátek je první v měsíci.

  • Mimořádná sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu činila  5 370,-Kč.Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • V pátek je návštěva nemocných.
  • Příští neděli 9. června je slavnost Seslání Ducha svatého. Odpoledne v 15 hod. bude na hřišti za kostelem smažení vaječiny. Doneste si vajíčka, chleba, nápoje a program pro děti bude zajištěn.