OHLÁŠKY 8. září 2019 – 23. neděle v mezidobí

8. září 2019 – 23. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

V pátek je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

V sobotu svátek Povýšení svatého kříže

  • Příští neděli je sbírka na splátku půjčky. Další neděli na církevní školy.
  • Můžete se vyzvednout časopis Okno. Je nové číslo salesiánského magazínu.
  • Přihlášky do náboženství si můžete vyzvednout v sakristii. Vyučování náboženství bude v pátek v 15 hod.
  • Pozvání na setkání farní a ekonomické rady ve středu 18. září v 18.45 hod.