OHLÁŠKY 15. září 2019 – 24. neděle v mezidobí

15. září 2019 – 24. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu

V pondělí je sv. Ludmily, mučednice

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

V pátek je památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Hasanga a druhů,mučedníků

V sobotu svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

  • Dne je sbírka na splátku půjčky. Příští neděli na církevní školy.
  • Přihlášky do náboženství si můžete vyzvednout v sakristii. Vyučování náboženství začne v pátek 20. září v 15 hod.
  • Pozvání na setkání farní a ekonomické rady ve středu 18. září v 18.45 hod.