OHLÁŠKY 1. září 2019 -22. neděle v mezidobí

1. září 2019 – 22. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu

V úterý je památka sv. sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

Pátek je první v měsíci – návštěva nemocných

  • Od neděle v naší farnosti působí P. František Baroš, salesián.
  • Můžete se přihlásit na přípravu k biřmování ve farnosti u sv. Anny.
  • V úterý 3. září ve 14 hod. je pohřeb pana Jindřicha Struminského a v pátek 6. září ve 14 hod. pohřeb pana Ladislava Habáníka.