OHLÁŠKY 8. srpna 2021 – 19. neděle v mezidobí

8. srpna 2021 – 19. neděle v mezidobí

V pondělí je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

V úterý je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

V úterý po mši půlhodinová tichá adorace.

Ve středu je památka sv. Kláry, panny

V sobotu je památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka

V neděli je slavnost Nanebevzetí Panny Marie

  • Příští neděli je sbírka na opravu střechy kostela.
  • V sobotu 14. 8. budou v našem kostele oddáni – Monika Navrátilová a Miroslav Geisler.