OHLÁŠKY 1. srpna 2021 – 18. neděle v mezidobí

1. srpna 2021 – 18. neděle v mezidobí

V úterý po mši půlhodinová tichá adorace.

Ve středu je památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze

Ve čtvrtek je Posvěcení římské baziliky Panny Marie

V pátek je svátek Proměnění Páně a první pátek v měsíci