OHLÁŠKY 15. 8. 2021 – slavnost Nanebevzetí Panny Marie

15. srpna 2021 – slavnost Nanebevzetí Panny Marie

V úterý po mši půlhodinová tichá adorace.

V pátek je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

V sobotu je památka sv. Pia X., papeže

V neděli je slavnost Nanebevzetí Panny Marie

  • Dnes je sbírka na opravu střechy kostela.
  • V pátek 20. 8. budou v našem kostele oddáni – Lenka Polesová a Jan Balnar.