OHLÁŠKY 8. prosince 2019 – 2. neděle adventní

8. prosince 2019 – 2. neděle adventní

V pondělí je slavnost P.Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

V pátek je památka sv. Lucie, panny a mučednice

V sobotu je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

  • V pondělí 9. 12. po mši sv. 16.30 bude obnova zasvěcení mužského sboru.
  • Tuto neděli je sbírka na TV Noe.
  • Společné udílení svátosti nemocných bude v sobotu 14.12. při mši sv. v 10 hod.
  • Koncert pěveckého sboru Šárka bude v pátek 20. 12. v 18 hod.