OHLÁŠKY 15. prosince 2019 – 3. neděle adventní

15. prosince 2019 – 3. neděle adventní

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

  • Tuto neděli je sbírka na splátku půjčky.
  • Máme nové ozvučení kostela. Celková cena je 137 tis.
  • Můžete si objednat diecézní časopis Okno na rok 2020.
  • Zpovědní den u sv. Anny bude v úterý 17.12.
  • Zdobení vánočních stromů bude v pondělí 23.12. od 10 hod.
  • Koncert pěveckého sboru Šárka bude v pátek 20. 12. v 18 hod.
  • Bohoslužby o vánocích v našem kostele:

24.12.    15.00 hod. pro děti

25.12.    8.30 a 10.15

26.12.    jen 8.30

27.12.   pátek v 16.30 (v sobotu v kapli mše sv. nebude)

29.12.    neděle 8.30 a10.15

31.12.    16.00