OHLÁŠKY 1. prosince 2019 – 1. neděle adventní

1. prosince 2019 – 1. neděle adventní

V úterý je památka sv. Františka Xaverského, kněze

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

Ve čtvrtek bl. Filipa Rinaldiho, kněze

V pátek je sv. Mikuláše, první pátek v měsíci

V sobotu je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Slavnost PM počaté bez poskvrny dědič. hříchu se překládá na pondělí 9.12

  • Sbírka na Bibli činila 5 000,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Příští neděli bude sbírka na TV Noe.
  • Na první pátek v měsíci bude návštěva nemocných.
  • Společné udílení svátosti nemocných bude v sobotu 14.12. při mši sv. v 10 hod.
  • Kdo se chce přihlásit jako dobrovolník na nedělní úklid sněhu?
  • Příští neděli po mši sv. v 10.15 hod. přijde do kostela sv. Mikuláš.