OHLÁŠKY 7. listopadu 2021 – 32. neděle v mezidobí

7. listopadu 2021 – 32. neděle v mezidobí

V úterý je svátek Posvěcení lateránské baziliky

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve středu je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

Ve čtvrtek je památka sv. Martina, biskupa

V pátek je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

V sobotu památka sv. Anežky České, panny

  • Do 30. 11. je možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitova, kde se pomodlíme za zemřelé. A splní se tři obvyklé podmínky (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce).
  • Dušičková pobožnost na hřbitově bude dnes 7. listopadu v 15 hod.