OHLÁŠKY 31. října 2021 – 31. neděle v mezidobí

31. října 2021 – 31. neděle v mezidobí

V pondělí je slavnost Všech svatých

V úterý je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve čtvrtek je památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Pátek je první v měsíci.

  • Sbírka na  misie činila 6 200 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • V sakristii si můžete zakoupit misijní kalendář 300 Kč.(150Kč)
  • Do 8. 11. je možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitova, kde se pomodlíme za zemřelé. A splní se tři obvyklé podmínky (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce).
  • Dušičková pobožnost na hřbitově bude v neděli 7. listopadu v 15 hod.