OHLÁŠKY 14. listopadu 2021 – 33. neděle v mezidobí

14. listopadu 2021 – 33. neděle v mezidobí

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve středu je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

V neděli je slavnost Ježíše Krista Krále

  • Do 30. 11. je možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitova, kde se pomodlíme za zemřelé. A splní se tři obvyklé podmínky (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce).
  • V pátek 19. listopadu od 8 hod. je velký úklid kostela.
  • Příští neděli je sbírka na opravy kostela.
  • Můžete zapisovat intence mší sv. na příští rok 2022.