OHLÁŠKY 7. června 2020 – slavnost Nejsvětější Trojice

7. června 2020 – slavnost Nejsvětější Trojice

Ve čtvrtek je slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

V pátek je památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny a druhů, mučedníků

V sobotu je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

  • Sbírka na Diecézní charitu činila 5 700,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Stále platí během bohoslužby hygienická i liturgická omezení.