OHLÁŠKY 14. června 2020 – 11. neděle v mezidobí

14. června 2020 – 11. neděle v mezidobí

V pátek je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

V sobotu je památka Neposkvrněného Srdce P. Marie

  • Příští neděli je sbírka na splátku půjčky.
  • Stále platí během bohoslužby hygienická i liturgická omezení.
  • V úterý bude po mši bude půlhodinová tichá adorace. Kostel se otevírá hodinu před bohoslužbou a modlí se růženec. V tomto měsíci ještě litanie k Nějsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • Příští neděli je biřmování u sv. Anny. Budou biřmováni i někteří z naší farnosti. Prosím o modlitbu za ně.