OHLÁŠKY 31. května 2020 – slavnost Seslání Ducha svatého

31. května 2020 – slavnost Seslání Ducha svatého

V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve

Ve středu je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

V pátek je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Příští neděli je slavnost Nejsvětější trojice

  • Dnes je sbírka na Diecézní charitu.
  • Stále platí během bohoslužby hygienická i liturgická omezení.
  • V úterý 2. června ve 14 hod. je pohřeb pana Sigfrída Stříbrného.
  • Pátek je první v měsíci.
  • Poděkování ženám za úklid kostela po malování a za úklid fary v tomto týdnu.