OHLÁŠKY 6. září 2020 – 23. neděle v mezidobí

6. září 2020 – 23. neděle v mezidobí

V úterý je svátek Narození Panny Marie

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace.

  • Příští neděli 13.9. bude sbírka na církevní školy.
  • Zároveň bude pokladnička na opravy chrámů ve Svaté zemi (bývá o velikonocích u Božího hrobu)
  • Dnes v 15 hod. začíná pouť v Českém Těšíně ke sv. Melicharovi Grodeckému.