OHLÁŠKY 13. září 2020 – 24. neděle v mezidobí

13. září 2020 – 24. neděle v mezidobí

V pondělí je svátek Povýšení svatého kříž

V úterý je památka Panny Marie Bolestné

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace.

Ve středu je sv. Ludmily, mučednice

  • Dnes je sbírka na církevní školy.
  • Zároveň je pod nástěnkou pokladnička na opravy chrámů ve Svaté zemi (bývá o velikonocích u Božího hrobu)
  • V kostele je povinné nošení roušky. Buďte opatrní, chraňte sebe i druhé.