OHLÁŠKY 30. srpna – 22. neděle v mezidobí

30. srpna 2020 – 22. neděle v mezidobí

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace.

Ve čtvrtek je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

V pátek je první v měsíci – návštěva nemocných.

  • Přihlášky do náboženství si vyzvedněte v sakristii. Výuka bude v pátek v 15.00 hod. a začne od 18.9. 2020.