OHLÁŠKY 6. února 2022 – 5. neděle v mezidobí

6. února 2022 – 5. neděle v mezidobí

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve čtvrtek  je památka sv. Scholastiky, panny

V pátek je památka Panny Marie Lurdské

  • Na diecézní časopis Okno zaplaťte předplatné na tento rok.
  • 20. výročí posvěcení kostela oslavíme v neděli 20. února.