OHLÁŠKY 13. února 2022 – 6. neděle v mezidobí

13. února 2022 – 6. neděle v mezidobí

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

  • Zaplaťte předplatné na tento rok pro diecézní časopis Okno.
  • 20. výročí posvěcení kostela oslavíme v neděli 20. února. Při mši sv. v 8.30 hod. bude celebrovat biskup Martin.