OHLÁŠKY 30. ledna 2022 – slavnost sv. Jana Boska, pouť

30. ledna 2022 – slavnost sv. Jana Boska, pouť

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve středu je svátek Uvedení Páně do chrámu – mše sv. v 16.30

Ve čtvrtek  je sv. Blažeje – svatoblažejské požehnání

V sobotu je památka sv. Agáty, panny a mučednice

  • Sbírka na bibli činila 2850,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Ve středu je mše sv. dříve – v 16.30.
  • 20. výročí posvěcení kostela oslavíme v neděli 20. února.