OHLÁŠKY 6. října 2019 – 27. neděle v mezidobí

6. října 2019 – 27. neděle v mezidobí

V pondělí je památka Panny Marie Růžencové

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

Pátek je sv. Jana XXIII., papeže

V sobotu sv. Radima, biskupa

  • V úterý po mši a adoraci se sejdou na faře pletařky obvazů pro misie.
  • Můžete si vyzvednout časopis Okno.
  • Po mši proběhne sčítání účastníků bohoslužeb.