OHLÁŠKY 29. září 2019 – 26. neděle v mezidobí

29. září 2019 – 26. neděle v mezidobí

V pondělí je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

V úterý je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a uč. církve

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

Ve středu je památka svatých andělů strážných

V pátek je památka sv. Františka z Assisi

  • Sbírka na církevní školy činila 5 800,-Kč.Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Příští neděli proběhne sčítání účastníků bohoslužeb. Každý vyplní anketní lístek.
  • Pátek 4. října je první pátek v měsíci. Mše sv. v penzionu Luna v 10 hod. a návštěva nemocných.