OHLÁŠKY 13. října 2019 – 28. neděle v mezidobí

13. října 2019 – 28. neděle v mezidobí

V úterý je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace

Ve středu je slavnost sv. Hedviky, řeholnice, patronky Slezska

Ve čtvrtek památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

V pátek je svátek sv. Lukáše, evangelisty

  • Příští neděli je sbírka na splátku půjčky. Další neděli bude sbírka na misie.
  • Příští neděli bude u sv. Anny v knihovně bazar dětského oblečení. Podrobnosti na       plakátku.
  • Sčítání v naší farnosti:        8,30 –   59 lidí(průměr.věk 59 let)

     10,15 –  49 lidí ( průměr.věk 35 let) = celkem 108

Výdělečně činných 40 %.

Počty před 5 lety:   69 + 97=  celkem 166, tj. návštěvnost klesla o 1/3.