OHLÁŠKY 6. června 2021 – 10. neděle v mezidobí

6. června 2021 – 10. neděle v mezidobí

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

V sobotu je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

  • Můžete si půjčovat knihy z farní knihovny
  • Ve středu 16. června v 18.45 hod. bude setkání farní a ekonomické rady.
  • Ve středu 9. června v 15 hod. je pohřeb paní Jiřiny Šimšové.