OHLÁŠKY 13. června 2021 – 11. neděle v mezidobí

13. června 2021 – 11. neděle v mezidobí

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

  • Příští neděli je sbírka na opravu střechy kostela.
  • Ve středu 17. června v 18.45 hod. bude setkání farní a ekonomické rady.