OHLÁŠKY 30. května 2021 slavnost Nejsvětější Trojice

30. května 2021 – slavnost Nejsvětější Trojice

V pondělí je svátek Návštívení Panny Marie

V úterý je památka sv. Justina, mučedníka

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně

Pátek je první v měsíci, návštěva nemocných.

V sobotu je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

  • Dnes si připomínáme 25 let od vzniku ostravsko-opavské diecéze.
  • Odpoledne v 15 hod. jste znovu zváni na smažení vaječiny na hřiště za kostelem. Přineste si vejce dle vlastní spotřeby. Ostatní bude zajištěno.