OHLÁŠKY 6. března 2022 – 1. neděle postní

6. března 2022 – 1. neděle postní

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

  • Dnes je sbírka Charity na pomoc Ukrajině.
  • Sbírka „Haléř sv. Petra“ pro papeže činila 7 700,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • V postní době se modlíme křížovou cestu – v pátek v 16 hod. a v neděli v 15 hod. Přihlaste se zájemci o vedení modlitby.