OHLÁŠKY 27. února 2022 – 8. neděle v mezidobí

27. února 2022 – 8. neděle v mezidobí

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve středu je Popeleční středa – den přísného postu(půst újmy a půst od masa)

  • Dnes je sbírka „Haléř sv. Petra“ pro papeže, na pomoc potřebným. Příští neděli bude sbírka Charity na pomoc Ukrajině.
  • Sbírka minulou neděli na opravy kostela činila 11 100,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • V postní době se modlíme křížovou cestu – v pátek v 16 hod. a v neděli v 15 hod. Přihlaste se zájemci o vedení modlitby.