OHLÁŠKY 13.března 2022 – 2. neděle postní

13. března 2022 – 2. neděle postní

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

V sobotu je slavnost sv. Josefa, snoubence P.Marie, mše bude v 8.30 hod.

  • Dnes je sbírka na celostátní setkání mládeže.
  • Sbírka na pomoc Ukrajině činila 20000,-Kč.Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • V postní době se modlíme křížovou cestu – v pátek v 16 hod. a v neděli v 15 hod. Přihlaste se zájemci o vedení modlitby.