OHLÁŠKY 5. září 2021 – 23. neděle v mezidobí

5. září 2021 – 23. neděle v mezidobí

V úterý po mši půlhodinová tichá adorace.

Ve středu je svátek Narození Panny Marie

  • V sobotu 11. září od 8 hod.bude brigáda na odstranění střešního šindele.
  • V neděli 12. září bude od 15 hod. farní odpoledne. V 15 hod. požehnání v kostele a potom posezení na středisku. Prosím, doneste něco napečeného ke kávě.
  • V sobotu 18. září je pouť do Brna-Žabovřesk a do Rajhradu. Zájemci hlaste se u paní varhanice Jany Reichenbachové.