OHLÁŠKY 29.srpna 2021 – 22. neděle v mezidobí

29. srpna 2021 – 22. neděle v mezidobí

V úterý po mši půlhodinová tichá adorace.

V pátek je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a uč.církve

V sobotu je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

  • V sobotu 11. září bude brigáda na odstranění střešního šindele.
  • V neděli 12. září bude od 15 hod. farní odpoledne. Požehnání a posezení na středisku (nic nemohlo být o pouti ani o posvěcení kostela).
  • V sobotu 18. září je pouť do Brna-Žabovřesk a do Rajhradu. Zájemci hlaste se u paní varhanice Jany Reichenbachové.