OHLÁŠKY 12. září 2021 – 24. neděle v mezidobí

12. září 2021 – 24. neděle v mezidobí

V pondělí je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

V úterý je svátek Povýšení svatého kříže

V úterý po mši půlhodinová tichá adorace.

Ve středu je památka Panny Marie Bolestné

Ve čtvrtek je památka sv. Ludmily, mučednice (výročí 1100 let)

  • Příští neděli je sbírka na opravu střechy kostela. Další neděli na církevní školy.
  • Dnes 12. září bude od 15 hod. farní odpoledne. V 15 hod. požehnání v kostele a potom posezení na středisku. Prosím, doneste něco napečeného ke kávě.