OHLÁŠKY 5. června 2022 – slavnost Seslání Ducha svatého

5. června 2022 – slavnost Seslání Ducha svatého

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

V sobotu památka sv. Barnabáše, apoštola

Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.

  • Dnes je sbírka pro salesiány.
  • Příští neděli 12. 6. odpoledne od 15 hod. bude smažení vaječiny  na hřišti za kostelem. Doneste si vajíčka, chleba, nápoje a ostatní zajištěno.