OHLÁŠKY 29. května 2022 – 7. neděle velikonoční

29. května 2022 – 7. neděle velikonoční

V pondělí je památka sv. Zdislavy

V úterý je svátek Navštívení Panny Marie

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

Ve středu je památka sv. Justina, mučedníka

V pátek památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků, první pátek v měsíci

Příští neděli je slavnost Seslání Ducha svatého

  • Sbírka na pronásledované křesťany činila 4 800 Kč.Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Příští neděli je sbírka pro salesiány.